Soalan Lazim

Diskaun 5% Untuk Bayaran Balik Melalui Aplikasi myPTPTN

Semua peminjam yang masih mempunyai baki hutang pinjaman dan membuat bayaran balik melalui saluran aplikasi myPTPTN dalam tempoh 1 Mac 2023 hingga 31 Mei 2023 layak mendapat insentif diskaun 5% ini.

myPTPTN adalah aplikasi mudah alih yang menawarkan perkhidmatan PTPTN secara dalam talian seperti semakan penyata pinjaman, bayaran balik pinjaman, semakan penyata Simpan SSPN, pembukaan akaun dan penambahan deposit Simpan SSPN serta permohonan potongan gaji dan Debit Terus bagi bayaran balik pinjaman dan Simpan SSPN.

Aplikasi myPTPTN dilengkapi dengan eKYC (Electronic Know Your Customer) iaitu proses mengesahkan dan mengekalkan rekod identiti pelanggan yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia sebagai salah satu kunci keselamatan transaksi digital. Pelanggan hendaklah membuat pendaftaran dan pengesahan pengenalan diri melalui Kad Pengenalan dan foto yang perlu diambil semasa pengesahan dibuat. Pelanggan tidak boleh membuat semakan penyata atau pindahan sekiranya tidak membuat pengesahan identiti eKYC tersebut

Terdapat 2 kaedah untuk muat turun aplikasi myPTPTN.

Pertama: Memuat turun ke peranti; dan

Sistem Operasi telefon bimbit mestilah iOS 11.0 dan ke atas atau versi Android 5.0 dan ke atas. Sila ke platform pengedaran digital seperti “App Store”, “Play Store” dan “Huawei AppGallery” untuk muat turun aplikasi myPTPTN di telefon mudah alih anda dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

Taip “myPTPTN ” di ruang carian;

Tekan ikon “myPTPTN”; dan

Tekan butang “Install” untuk muat turun;


Kedua: Melayari Web (https://myptptn.ptptn.gov.my)

myPTPTN boleh dilayari di kesemua pelayar web seperti Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox dan Apple Safari. Capaian terbaik adalah di Google Chrome dan Microsoft Edge. 

Diskaun 5% diberikan pada setiap hujung bulan. Peminjam boleh menyemak penyata pinjaman masing-masing mulai 7 hari bulan pada bulan berikutnya selepas pelarasan diskaun 5% dikemaskini.

Semakan penyata pinjaman boleh dibuat melalui aplikasi myPTPTN atau Portal Rasmi PTPTN (https://www.ptptn.gov.my/semakanpinjaman).

Diskaun diberikan atas jumlah bayaran balik yang dibuat melalui aplikasi myPTPTN. Jumlah diskaun yang diperoleh akan mengurangkan keseluruhan baki hutang pinjaman. Contohnya:
Perkara Jumlah (RM)
Baki hutang keseluruhan pada 1 Mac 2023 = 10,000
Bayaran balik melalui aplikasi myPTPTN pada 10 Mac 2023 = (1,000)
Diskaun 5% (5% x RM1,000) pada 30 Mac 2023* = (50)
Baki hutang keseluruhan pada 1 April 2023 (sebelum kemaskini Ujrah) =   8,950
*Peminjam boleh menyemak penyata pinjaman masing-masing mulai 7 hari bulan pada bulan berikutnya selepas pelarasan diskaun 5% dikemas kini.
Diskaun 15% Untuk Bayaran Sekurang-Kurangnya 50% Daripada Baki Hutang Dalam Sekali Bayaran

Semua peminjam (termasuk yang telah dikenakan tindakan penguatkuasaan) yang menyelesaikan sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan baki hutang pinjaman dalam sekali bayaran. Tempoh kuatkuasa insentif ini adalah mulai 1 Mac 2023 hingga 31 Mei 2023.

Pengesahan baki pinjaman boleh diperolehi melalui Portal Rasmi PTPTN (https://www.ptptn.gov.my/PengesahanBakiPenyelesaianHutang/Utama), myPTPTN atau menghubungi Eksekutif Pemasaran (https://www.ptptn.gov.my/pejabat-cawangan-ptptn/).

Diskaun 15% diberikan pada setiap hujung bulan. Peminjam boleh menyemak penyata pinjaman masing-masing mulai 7 hari bulan pada bulan berikutnya selepas pelarasan diskaun 15% dikemaskini.

Semakan penyata pinjaman boleh dibuat melalui portal rasmi PTPTN (https://www.ptptn.gov.my/semakanpinjaman) dan aplikasi myPTPTN.

Tidak. Diskaun yang diberikan tidak akan mengurangkan ansuran bulanan tetapi mengurangkan baki hutang keseluruhan.

Pengiraan diskaun 15% berasaskan kepada jumlah bayaran balik (sekurang-kurangnya  50% daripada baki hutang) yang diterima bagi bulan berkenaan. Contoh pengiraan:
Perkara Jumlah (RM)
Baki hutang keseluruhan pada 1 Mac 2023 = 10,000
Bayaran 55% pada 24 Mac 2023 = (5,500)
Diskaun 15% (15% x RM5,500) pada 31 Mac 2023* = (825)
Baki hutang keseluruhan pada 1 April 2023 (sebelum kemaskini Ujrah) =   3,675
*Peminjam boleh menyemak penyata pinjaman masing-masing mulai 7 hari bulan pada bulan berikutnya selepas pelarasan diskaun 15% dikemaskini.

Peminjam layak menerima diskaun 15% sekiranya membuat bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan baki hutang WPP dalam bulan yang sama sahaja. Pengesahan baki boleh diperoleh dengan menghubungi Careline atau Pejabat PTPTN Negeri (PPN).

Layak, sekiranya bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada keseluruhan baki hutang pinjaman diterima oleh PTPTN dalam bulan yang sama. Peminjam dinasihatkan untuk membuat bayaran selewat-lewatnya 27 hari bulan setiap bulan.

Tidak layak. Pertimbangan boleh diberikan sekiranya pinjaman peringkat Ijazah yang masih aktif ditamatkan. Permohonan pinjaman baharu bagi peringkat yang sama adalah tidak dibenarkan.

Layak, tertakluk kepada bayaran balik yang diterima dalam tempoh 1 Mac 2023 hingga 31 Mei 2023.

Diskaun 15% Untuk Bayaran Balik Melalui Potongan Gaji Atau Debit Terus (Direct Debit) Mengikut Jadual Bayaran Balik Yang Ditetapkan

Semua peminjam yang masih mempunyai baki hutang pinjaman dan membuat bayaran balik melalui saluran Potongan Gaji dan/ atau Debit Terus (Direct Debit) mengikut amaun yang ditetapkan layak menerima insentif ini. Diskaun diberikan bagi bayaran balik yang diterima dalam tempoh 1 Mac 2023 hingga 31 Mei 2023.

Diskaun 15% diberikan pada setiap hujung bulan. Peminjam boleh menyemak penyata pinjaman masing-masing mulai 7 hari bulan pada bulan berikutnya selepas pelarasan diskaun 15% dikemaskini.

Semakan penyata pinjaman boleh dibuat melalui aplikasi myPTPTN atau Portal Rasmi PTPTN (https://www.ptptn.gov.my/semakanpinjaman).

Tidak. Diskaun yang diberikan tidak akan mengurangkan ansuran bulanan tetapi mengurangkan baki hutang keseluruhan.

Tidak. Diskaun 15% hanya diberikan kepada peminjam yang membuat bayaran balik melalui potongan gaji dan/atau debit terus (direct debit) sahaja. Peminjam boleh memilih salah satu atau kedua-dua saluran untuk menikmati insentif ini.

Diskaun diberikan atas jumlah bayaran balik yang dibuat melalui potongan gaji dan debit terus (direct debit). Jumlah diskaun yang diperoleh akan mengurangkan keseluruhan baki hutang pinjaman. Contohnya:
Perkara Jumlah (RM)
Baki hutang keseluruhan pada 1 Mac 2023 = 10,000
Bayaran balik – debit terus (direct debit) pada 10 Mac 2023 = (500)
Bayaran balik – potongan gaji pada 25 Mac 2023 = (500)
Diskaun 15% (15% x RM1,000) pada 30 Mac 2023* = (150)
Baki hutang keseluruhan pada 1 April 2023 (sebelum kemaskini Ujrah) =   8,850
*Peminjam boleh menyemak penyata pinjaman masing-masing mulai 7 hari bulan pada bulan berikutnya selepas pelarasan diskaun 15% dikemaskini.

Permohonan potongan gaji atau debit terus (direct debit) boleh dibuat secara dalam talian di portal rasmi PTPTN (https://www.ptptn.gov.my/potonggajionline) atau (https://www.ptptn.gov.my/semakanpinjaman). Peminjam boleh memilih salah satu atau kedua-dua saluran untuk menikmati diskaun ini.

Tidak. Diskaun hanya akan diberikan setelah bayaran balik melalui potongan gaji dan debit terus (direct debit) diterima oleh PTPTN.

Terimaan bayaran balik melalui potongan gaji adalah tertakluk kepada proses potongan yang dilakukan oleh majikan. Manakala potongan debit terus (direct debit) adalah pada 1hb, 10hb atau 27hb setiap bulan.

Layak, tertakluk kepada bayaran balik yang diterima dalam tempoh 1 Mac 2023 hingga 31 Mei 2023.

Diskaun 20% akan diberikan ke atas baki keseluruhan hutang pinjaman sekiranya bayaran tersebut menyelesaikan keseluruhan hutang peminjam. Pemulangan lebihan akan diberikan kepada peminjam sekiranya ada.

Bagi peminjam yang mempunyai lebih daripada 1 akaun pinjaman, amaun diskaun akan dilaras ke akaun pinjaman 1 terlebih dahulu sekiranya akaun tersebut masih mempunyai baki hutang. Diskaun akan dilaras ke akaun pinjaman yang berikutnya selepas hutang pinjaman terdahulu diselesaikan.

Peminjam yang telah tamat pengajian diberikan tempoh 12 bulan sebelum JBB dibina dan tidak dikenakan ujrah sepanjang tempoh ini.

Peminjam layak mendapat diskaun 15% berdasarkan jumlah bayaran yang dibuat melalui saluran potongan gaji dan debit terus (direct debit).

Diskaun Bayaran Balik 20% Atas Baki Hutang Untuk Penyelesaian Penuh Keseluruhan Baki Hutang Pinjaman

Semua peminjam PTPTN (termasuk yang telah dikenakan tindakan penguatkuasaan) yang membuat penyelesaian keseluruhan baki hutang pinjaman mulai 1 Mac 2023 hingga 31 Mei 2023 layak mendapat insentif ini.

Pengiraan diskaun 20% berasaskan keseluruhan baki hutang pinjaman. Contoh pengiraan:

Perkara Jumlah (RM)
Baki hutang keseluruhan pada 1 Mac 2023=10,000
Bayaran 80% pada 24 Mac 2023=(8,000)
Diskaun 20% (20% x RM10,000) pada 31 Mac 2023*=(2,000)
Baki hutang keseluruhan pada 31 Mac 2023 =

*Peminjam boleh menyemak penyata pinjaman masing-masing mulai 7 hari bulan pada bulan berikutnya selepas pelarasan diskaun 20% dikemaskini.

Diskaun 20% akan diberikan pada setiap hujung bulan. Peminjam boleh menyemak penyata pinjaman masing-masing mulai 7 hari bulan pada bulan berikutnya selepas pelarasan diskaun 20% dikemas kini.

Semakan penyata pinjaman boleh dibuat melalui portal rasmi PTPTN (https://www.ptptn.gov.my/semakanpinjaman) dan aplikasi myPTPTN.

Surat Penyelesaian Hutang (SPH) akan di e-mel dalam tempoh 14 hari (bekerja) selepas pelarasan diskaun 20% dilakukan. Cetakan SPH juga boleh dibuat secara dalam talian di portal rasmi PTPTN
(https://www.ptptn.gov.my/PengesahanBakiPenyelesaianHutang/Utama).

Layak, sekiranya bayaran penyelesaian hutang pinjaman diterima oleh PTPTN dalam bulan yang sama. Peminjam dinasihatkan untuk membuat bayaran selewat-lewatnya 27 hari bulan setiap bulan.

Lebihan bayaran balik akan dipulangkan semula ke Akaun 2 KWSP peminjam.

Diskaun TIDAK diberikan sekiranya bayaran balik dibuat oleh pihak IPT/ penaja/ Agensi.

Layak. Pemberian diskaun 20% juga diberikan ke atas hutang WPP. Pengesahan baki boleh diperoleh dengan menghubungi Careline atau Pejabat PTPTN Negeri (PPN).

Tidak layak, diskaun 20% hanya diberikan kepada peminjam yang menyelesaikan keseluruhan baki hutang pinjaman beliau iaitu pinjaman Diploma, Ijazah Sarjana Muda dan Sarjana.

Tidak layak, diskaun 20% hanya diberikan kepada peminjam yang menyelesaikan keseluruhan baki hutang pinjaman sahaja. Pertimbangan boleh diberikan sekiranya pinjaman yang masih aktif ditamatkan dan penyelesaian penuh dibuat atas keseluruhan hutang pinjaman. Permohonan pinjaman baharu bagi peringkat, IPT dan program/ kursus yang sama tidak akan diluluskan.

Rekod CCRIS akan dikemaskini dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh bayaran dikemaskini dalam penyata peminjam.

Layak, tertakluk kepada bayaran balik yang diterima dalam tempoh 1 Mac 2023 hingga 31 Mei 2023.

Penangguhan Bayaran Balik Kepada Peminjam Berpendapatan Bulanan RM1,800.00 Ke Bawah

A. Umum

Inisiatif ini bermaksud penangguhan bayaran balik akan diberikan kepada mana-mana peminjam berpendapatan kasar bulanan RM1,800.00 ke bawah yang mengemukakan permohonan.

Bayaran balik peminjam akan ditangguhkan dan dikecualikan daripada tindakan penguatkuasaan dan perundangan sepanjang tempoh penangguhan bayaran balik berkuatkuasa

Tidak. Ujrah/ Kos Pentadbiran tidak akan dikenakan sepanjang tempoh penangguhan diberikan.

B. Permohonan

Semua peminjam yang dalam tempoh membayar balik dan mempunyai pendapatan kasar bulanan RM1,800.00 ke bawah layak memohon KECUALI peminjam yang telah menyertai Debt Management Programme (DMP) di bawah Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit (AKPK) bagi pinjaman PTPTN.

Permohonan penangguhan bayaran balik ini boleh dilakukan mulai 1 Mac 2023 hingga 30 Jun 2023. Kelulusan hanya diberikan sekali sahaja.

Peminjam hendaklah membuat permohonan secara dalam talian di Portal Rasmi PTPTN (www.ptptn.gov.my/PenangguhanBayaranBalik).

Peminjam dikehendaki mengisi maklumat perhubungan, maklumat pekerjaan serta membuat perakuan kebenaran ke atas semua maklumat yang diberikan.

Peminjam hendaklah memuat naik dokumen pendapatan yang terkini mengikut kategori pekerjaan seperti berikut:

 • Sektor awam/ swasta – Slip Gaji Terkini (untuk sebulan) atau Penyata Cukai atau Penyata Terperinci Tahun 2023 KWSP
 • Bekerja sendiri/ Tidak bekerja/ Pesara swasta – Penyata Terperinci Tahun 2023 KWSP atau Akuan Sumpah oleh Pesuruhjaya Sumpah
 • Pesara awam – Penyata Pencen atau Akuan Sumpah oleh Pesuruhjaya Sumpah

C. Kelulusan

PTPTN akan memaklumkan status kelulusan melalui e-mel yang dikemaskini semasa membuat permohonan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan diterima. Kelulusan diberikan berdasarkan dokumen pendapatan yang dimuat naik.

Penangguhan bayaran balik adalah selama 6 bulan bermula pada bulan kelulusan  penangguhan diberikan seperti jadual di bawah:

Bil. Tempoh Permohonan  Bulan Kelulusan Tempoh Penangguhan
1. 1 – 31 Mac 2023 April April hingga September 2023
2. 1 – 30 April 2023 Mei Mei hingga Oktober 2023
3. 1 – 31 Mei 2023 Jun Jun hingga November 2023
4. 1 – 3- Jun 2023 Julai Julai hingga Disember 2023

Ya. Semakan silang akan dibuat dengan mana-mana agensi yang relevan bagi memastikan maklumat yang diberikan adalah sahih dan betul.

Sekiranya maklumat pendapatan yang diisi berbeza dengan semakan silang agensi, PTPTN akan membatalkan kelulusan yang telah diberikan.

D. Penangguhan ke atas potongan gaji/ debit terus/ standing instruction

Peminjam yang sedang membuat potongan gaji/ debit terus perlu membuat permohonan penangguhan seperti yang ditetapkan.

Setelah diluluskan penangguhan, arahan pemberhentian potongan gaji akan dikeluarkan kepada majikan terlibat (kecuali bagi data potongan gaji yang telah dikemukakan oleh PTPTN kepada majikan). Sekiranya terdapat bayaran balik yang diterima, ia tidak akan dipulangkan (refund).

Potongan gaji tidak akan berlaku dalam tempoh penangguhan jika permohonan dibuat sebelum penghantaran data potongan gaji. Namun, potongan gaji akan berlaku dalam tempoh penangguhan jika permohonan dibuat selepas penghantaran data potongan gaji.

Peminjam hendaklah membuat semakan jadual tarikh penghantaran data potongan gaji sebelum memohon penangguhan. Jadual adalah seperti berikut:

BILBULAN/ AGENSITARIKH PENGHANTARAN DATA POTONGAN GAJI MENGIKUT BULAN
 JABATAN AKAUNTAN NEGARA (JANM) KERAJAAN NEGERI (SUK)/ NEGERIBADAN BERKANAN/ SWASTA
1.APRIL23 Mac 202303 April 202303 April 2023
2.MEI28 April 202302 Mei 202302 Mei 2023
3.JUN30 Mei 202301 Jun 202301 Jun 2023
4.JULAI26 Jun 202303 Julai 202303 Julai 2023
5.OGOS02 Ogos 202301 Ogos 202301 Ogos 2023
6.SEPTEMBER29 Ogos 202301 Sept 202301 Sept 2023

Contoh:
Data potongan gaji bulan April bagi peminjam yang diuruskan oleh JANM dihantar pada 23 Mac 2023. Peminjam hendaklah membuat permohonan sebelum 23 Mac 2023 untuk mengelakkan potongan gaji berlaku pada bulan April 2023 atau memohon pada bulan berikutnya sebelum tarikh penghantaran data potongan gaji.

Peminjam hendaklah membuat permohonan penangguhan sebelum tarikh penghantaran data debit terus sebelum memohon penangguhan. Jadual adalah seperti berikut:

Bil.BulanTARIKH PENGHANTARAN DATA DEBIT TERUS MENGIKUT BULAN
Setiap 1 HaribulanSetiap 10 HaribulanSetiap 27 Haribulan
Tarikh Hantar DataTarikh PotonganTarikh Hantar DataTarikh PotonganTarikh Hantar DataTarikh Potongan
1.April31 Mac 202303 April 202307 April 202310 April 202326 April 202327 April 2023
2.Mei02 Mei 202303 Mei 202309 Mei 202310 Mei 202326 Mei 202329 Mei 2023
3.Jun31 Mei 202301 Jun 202309 Jun 202312 Jun 202326 Jun 202327 Jun 2023
4.Julai30 Jun 202303 Julai 202307 Julai 202310 Julai 202326 Julai 202327 Julai 2023
5.Ogos31 Julai 202301 Ogos 202309 Ogos 202310 Ogos 202325 Ogos 202328 Ogos 2023
6.September30 Ogos 202301 Sept 202308 Sept 202311 Sept 202326 Sept 202327 Sept 2023

Contoh:
Data potongan debit terus bulan April akan dihantar pada 31 Mac 2023. Peminjam hendaklah membuat permohonan sebelum 31 Mac 2023 untuk mengelakkan potongan debit terus berlaku pada bulan April 2023 atau memohon pada bulan berikutnya sebelum tarikh penghantaran data potongan debit terus.

Setelah permohonan penangguhan bayaran balik diluluskan, peminjam yang membayar balik melalui Arahan Tetap (Standing Instruction) hendaklah membuat pembatalan dengan pihak bank. Sekiranya terdapat bayaran balik yang diterima, ia tidak akan dipulangkan (refund).

E. Selepas Tempoh Penangguhan Tamat

Tidak. Peminjam hanya akan menerima notis makluman penstrukturan melalui e-mel yang didaftarkan dengan PTPTN semasa membuat permohonan penangguhan.

Walau bagaimanapun, bagi peminjam konvensional, peminjam perlu membuat penstrukturan semula pinjaman melalui kaedah pertukaran Ujrah.

Ya. Tempoh bayaran balik akan dilanjutkan melalui penstrukturan semula pinjaman yang dibuat secara automatik kepada semua peminjam sebelum penangguhan bayaran balik diluluskan.

Tidak perlu. Semua potongan gaji dan debit terus akan diteruskan secara automatik sepertimana sebelum penangguhan bayaran balik.

F. Rekod CCRIS

Rekod kredit CCRIS adalah kekal seperti sebelum penangguhan diluluskan. Walau bagaimanapun, sekiranya peminjam membuat pembayaran balik, rekod kredit akan dikemas kini berdasarkan bayaran yang dibuat.

G. Rundingan Bayaran Balik

Tidak boleh. Pertukaran ujrah/ penstrukturan semula/ penjadualan semula/ penggabungan tidak akan diluluskan kepada peminjam yang telah diberikan penangguhan. Peminjam boleh mengemukakan permohonan pertukaran ujrah/ penstrukturan semula/ penjadualan semula/ penggabungan selepas tempoh penangguhan tamat.

Contoh: Peminjam diluluskan penangguhan mulai April hingga September 2023. Peminjam tidak dibenarkan membuat pertukaran ujrah dalam tempoh penangguhan dalam tempoh tersebut dan  hanya boleh mengemukakan permohonan mulai bulan Oktober 2023 iaitu selepas tempoh penangguhan peminjam tamat pada bulan September 2023.

Boleh. Peminjam boleh membuat bayaran balik melalui mana-mana saluran bayaran balik yang disediakan tanpa perlu membatalkan kelulusan yang telah diberikan.

H. Lain-Lain

Nombor pinjaman boleh diperoleh dengan menghubungi Careline di talian 03-2193 3000 atau di kaunter PTPTN.

Peminjam dikehendaki menghubungi Careline PTPTN untuk pembatalan permohonan terdahulu. Selepas permohonan dibatalkan, peminjam boleh membuat permohonan yang baharu dengan mengisi maklumat pendapatan yang betul. Kemudahan ini hanya terhad 2 kali sahaja bagi setiap peminjam.

Rekod pinjaman kekal seperti sedia ada. Peminjam hendaklah membuat bayaran balik mengikut amaun dan tempoh yang ditetapkan.

Bagi mereka yang telah tamat kelulusan penangguhan sedia ada pada Mac 2023, peminjam perlu membuat permohonan penangguhan bayaran balik yang baharu. Bagi mereka yang tamat kelulusan penangguhan sedia ada pada April 2023 dan ke atas, penangguhan bayaran balik akan diberikan secara automatik selama 6 bulan.

Aplikasi myPTPTN

myPTPTN adalah aplikasi mudah alih yang menawarkan perkhidmatan PTPTN secara dalam talian seperti semakan penyata pinjaman, bayaran balik pinjaman, semakan penyata Simpan SSPN, pembukaan akaun dan penambahan deposit Simpan SSPN serta permohonan potongan gaji dan Debit Terus bagi bayaran balik pinjaman dan Simpan SSPN.

Aplikasi myPTPTN dilengkapi dengan eKYC (Electronic Know Your Customer) iaitu proses mengesahkan dan mengekalkan rekod identiti pelanggan yang diiktiraf oleh Bank Negara Malaysia sebagai salah satu kunci keselamatan transaksi digital. Pelanggan hendaklah membuat pendaftaran dan pengesahan pengenalan diri melalui Kad Pengenalan dan foto yang perlu diambil semasa pengesahan dibuat. Pelanggan tidak boleh membuat semakan penyata atau pindahan sekiranya tidak membuat pengesahan identiti eKYC tersebut.

Aplikasi myPTPTN digunakan mulai 29 Mac 2022.

Pengguna mestilah Warganegara Malaysia berumur 18 tahun (dan ke atas) dan mempunyai nombor telefon serta alamat e-mel yang betul dan sah bagi tujuan pengesahan pendaftaran.

Tidak boleh, pendaftaran hanya boleh dibuat menggunakan No. Kad Pengenalan (MyKad) sahaja.

Terdapat 2 kaedah untuk akses ke aplikasi myPTPTN.

Pertama: Memuat turun ke peranti; dan

Sistem Operasi telefon bimbit mestilah iOS 11.0 dan ke atas atau versi Android 5.0 dan ke atas. Sila ke platform pengedaran digital seperti App Store, Play Store dan “Huawei AppGallery” untuk muat turun aplikasi myPTPTN di telefon mudah alih anda dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

 1. Taip “myPTPTN ” di ruang carian;
 2. Tekan ikon “myPTPTN”; dan
 3. Tekan butang “Install” untuk muat turun;


Kedua: Melayari Web (https://myptptn.ptptn.gov.my)

myPTPTN boleh dilayari di kesemua pelayar web seperti Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox dan Apple Safari. Capaian terbaik adalah di Google Chrome dan Microsoft Edge

 

Tiga (3) langkah mudah untuk mendaftar  myPTPTN seperti berikut:

Pertama: 
Buka aplikasi myPTPTN dan klik ‘Daftar Sekarang’

Kedua:     
i.  Masukkan nama penuh seperti di kad pengenalan dan nombor kad pengenalan
ii. Lengkapkan maklumat e-mel, nombor telefon bimbit dan alamat surat menyurat
iii. Set kata laluan dan tentukan frasa/ ikon keselamatan serta tanda persetujuan pengesahan maklumat dan penafian
iv. Dapatkan TAC di nombor telefon dan aktifkan pendaftaran myPTPTN yang telah dihantarkan kepada e-mel pengguna.

Ketiga:       
Lengkapkan proses pengesahan identiti eKYC dengan menyediakan kad pengenalan dan swafoto.

eKYC merupakan proses pengesahan identiti secara elektronik di aplikasi mudah alih yang perlu dilakukan sebelum pengguna membuat sebarang urus niaga bagi memastikan transaksi digital yang dilakukan adalah selamat.

Bagi memastikan pengesahan eKYC berjaya, pengguna perlu memastikan perkara berikut:
 1. Menggunakan kad pengenalan original. Salinan fotokopi/ digital/ di lapis dengan plastik tidak diterima.
 2. Membenarkan capaian kepada kamera bagi mendapatkan media yang diperlukan untuk tujuan pengesahan akaun.
 3. Memastikan kad pengenalan berada dalam fokus (tidak terkeluar dan berada dalam bingkai dengan elok) supaya semua maklumat yang tertera pada kad pengenalan adalah jelas.
 4. Memastikan kad pengenalan tidak dihalang oleh kilauan cahaya atau jari anda.
 5. Memastikan wajah anda berada dalam lingkungan kawasan yang aktif dan berada dalam suasana terang semasa menangkap gambar swafoto.

Sekiranya pengguna tidak sempurnakan eKYC, pengguna akan dianggap sebagai tetamu dan akses perkhidmatan yang diberikan adalah terhad. Berikut adalah perbezaan akses perkhidmatan antara tetamu dan pelanggan.

Bil.PerkhidmatanTETAMU
(tanpa eKYC)
PENGGUNA
(dengan eKYC)
1.Bayaran Balik Diri Sendiri
2.Bayaran Balik Orang Lain Pihak Ketiga
3.Semakan Penyata Pinjaman/ Akaun Simpan SSPNX
4.Pembukaan Akaun Simpan SSPN PrimeX
5.Pembukaan Akaun Simpan SSPN PlusX
6.Permohonan Auto DebitX
7.Permohonan Debit TerusX
8.Permohonan Potong GajiX
9.Permohonan Pengesahan Baki PinjamanX
10.Permohonan Surat Penyelesaian HutangX
11.Penambahan Deposit Diri Sendiri
12.Penambahan Deposit Orang Lain Pihak Ketiga
13.Tambahan Akaun Kegemaran
14.Pindahan SimpananX
15.Pindahan Lebihan BayaranX
16.Semakan Cawangan PTPTN
17.Pengurusan Profil

Permohonan eKYC hanya dibenarkan sebanyak 5 kali sahaja. Pengguna hendaklah menghubungi Careline PTPTN untuk bantuan pengaktifan semula pengesahan keselamatan eKYC atau hadir ke kaunter PTPTN.Pengguna perlu membuat penukaran/ penggantian kad pengenalan yang rosak atau hilang sebelum memulakan eKYC.

TAC adalah kod 6 digit unik yang dihantar melalui perkhidmatan mesej ringkas (SMS) ke telefon bimbit yang didaftarkan semasa membuat pendaftaran aplikasi myPTPTN. Ia merupakan ciri keselamatan yang digunakan oleh PTPTN untuk melindungi akaun pengguna daripada penggunaan yang tidak dibenarkan. Untuk melengkapkan transaksi, pengguna akan menerima TAC daripada PTPTN untuk mengesahkan bahawa pengguna adalah orang yang sah yang melaksanakan transaksi.

Boleh dengan syarat nombor telefon yang digunakan adalah nombor sama yang didaftarkan dalam aplikasi myPTPTN dan bukan nombor telefon luar negara.

Pengguna perlu membuat penukaran kata laluan pada menu “Bantuan – Terlupa Kata Laluan”

Akaun pengguna akan disekat. Pengguna perlu membuat penukaran kata laluan pada menu “Profile  – Tukar Kata Laluan”

Tidak. Kata laluan yang baharu mestilah tidak sama dengan 5 kata laluan sebelumnya.

Pengguna tidak dibenarkan untuk menggunakan frasa keselamatan yang sama dengan ID dan kata laluan

 

Ikon dan frasa keselamatan ialah gambar dan perkataan yang dipilih oleh pengguna bagi keselamatan semasa log masuk web/ aplikasi myPTPTN.

Perkhidmatan yang disediakan adalah seperti berikut:

 1. Urusan pembayaran balik pinjaman dan penambahan deposit Simpan SSPN
  Pengguna boleh melakukan penambahan deposit atau bayaran balik bagi akaun milik sendiri dan juga bagi pihak ketiga.

 2. Pembukaan akaun Simpan SSPN
  Pengguna boleh membuka akaun Simpan SSPN bagi akaun diri sendiri dan anak kandung.

 3. Semakan Penyata
  Pengguna boleh menyemak, mencetak dan menyimpan salinan penyata pinjaman dan Simpan SSPN yang telah dimuat turun.

 4. Pindahan Simpanan Simpan SSPN
  Pengguna boleh membuat pindahan simpanan Simpan SSPN ke akaun pinjaman diri sendiri dan akaun simpanan lain milik diri sendiri.

 5. Pindahan Lebihan Bayaran Balik
  Pengguna boleh membuat pindahan lebihan bayaran balik ke pinjaman diri sendiri dan simpanan Simpan SSPN milik diri sendiri.

 6. Permohonan Bayaran Balik/Deposit Simpan SSPN melalui Debit Terus, Potong Gaji dan Auto Debit
  Pengguna boleh membuat permohonan Debit Terus/ Potong Gaji/ Auto Debit untuk bayaran ansuran bulanan pinjaman dan deposit Simpan SSPN serta mengemas kini maklumat majikan.

 7. Permohonan Pengesahan Baki Pinjaman

  Pengguna boleh membuat permohonan pengesahan baki pinjaman bagi tujuan penyelesaian hutang.

 8. Cetakan Surat Penyelesaian Hutang (SPH)
  Pengguna boleh mencetak Surat Penyelesaian Hutang.

 9. Mengemas kini profil pengguna
  Maklumat yang boleh dikemas kini seperti berikut:
  1. No Telefon
  2. E-mel
  3. Alamat Surat Menyurat
  4. Frasa Log Masuk

 10. Push Notification

  Maklumat/ pemberitahuan boleh disalurkan kepada pengguna dengan cepat melalui push notification di inbox yang terdapat di dalam myPTPTN.  Antaranya makluman tawaran Wang Pendahuluan Pinjaman (WPP), makluman kelulusan pinjaman dan makluman tarikh pinjaman dikreditkan ke dalam akaun. Kemudahan ini sangat berguna kepada para pelajar yang sememangnya sentiasa menantikan berita baik dari PTPTN mengenai pinjaman mereka.

 11. Akaun Kegemaran
  Pengguna boleh menyelenggara akaun kegemaran bagi memudahkan transaksi sama ada bagi bayaran balik pinjaman atau pun simpanan Simpan SSPN pada masa akan datang.

Paparan hanya boleh dilihat bagi tahun semasa sahaja dan tidak akan dipaparkan bagi tahun-tahun ke hadapan. Namun begitu, jika terdapat transaksi dalam penyata yang melibatkan pelarasan dan lain-lain, penyata akan dipaparkan semula.

Pengemaskinian maklumat peribadi boleh dibuat bagi perkara berikut:

 1. No Telefon;
 2. E-mel;
 3. Alamat Surat Menyurat;
 4. Frasa Log Masuk; dan
 5. Akaun Kegemaran

Tidak boleh. Satu e-mel hanya boleh didaftarkan untuk satu nombor kad pengenalan sahaja.

Pengguna boleh membuat penukaran alamat e-mel untuk pengaktifan akaun pada menu “BantuanHantar/ Tukar e-mel Pengaktifan Akaun

Pengguna perlu membuat pengemaskinian nombor telefon baharu pada menu “Profile  – Kemas kini Maklumat nombor telefon”

Ya. Aplikasi myPTPTN ini dilengkapi dengan pelbagai ciri-ciri keselamatan:

 • Akses ke myPTPTN dilindungi dengan prosedur yang selamat, iaitu dengan menggunakan gambar keselamatan untuk memastikan aplikasi tersebut disambungkan ke laman web rasmi myPTPTN.
 • Hanya satu (1) sesi log masuk sahaja yang dibenarkan bagi setiap akses myPTPTN. Sekiranya terdapat  akses kedua di peranti lain, sesi semasa akan diberhentikan.
 • Maklumat sulit akaun tidak akan disimpan pada telefon bimbit.

PTPTN akan sentiasa melakukan pengemaskinian kepada kawalan keselamatan mengikut amalan dan teknologi semasa secara berterusan.

Sekiranya telefon bimbit anda dicuri, tiada siapa yang dapat mengakses aplikasi tanpa ID pengguna dan kata laluan anda. Namun, untuk keselamatan, jangan simpan maklumat atau kata laluan akaun peribadi di dalam telefon bimbit anda. Selain itu, anda juga harus mempertimbangkan untuk menghubungi khidmat pelanggan syarikat telekomunikasi anda untuk membekukan nombor telefon buat sementara waktu.

Tidak, tiada tempoh yang ditetapkan untuk menyahaktifkan akaun web/ aplikasi myPTPTN secara automatik

Permohonan pinjaman PTPTN boleh dilakukan di Portal Rasmi PTPTN (www.ptptn.gov.my)

Wang Pendahuluan Pinjaman (WPP)

Inisiatif ini bermaksud pemberian WPP diperluaskan kepada pelajar B40 yang mengikuti pengajian peringkat diploma sepenuh masa di IPTS.

Wang Pendahuluan Pinjaman (WPP) adalah merupakan wang pendahuluan pinjaman berjumlah RM1,500 yang diberikan kepada pelajar yang layak.

Syarat-syarat adalah seperti berikut:

 1. Pelajar telah membuat persetujuan menerima WPP;

 2. Pelajar adalah Warganegara Malaysia;

 3. Ibu bapa/ Penjaga/ Pelajar adalah Penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR);

 4. Pelajar ditawarkan pengajian bagi peringkat pengajian Diploma atau Ijazah Sarjana Muda Sepenuh Masa di IPTA dan Politeknik sahaja;

 5. Pelajar tidak mempunyai hutang WPP

Pelajar perlu membuat permohonan di Portal Rasmi PTPTN (www.ptptn.gov.my) mulai 1 hingga 15 hari bulan sebelum bulan pendaftaran pelajar di IPTS (kelompok pertama).

Semakan boleh dibuat di Portal Rasmi PTPTN (www.ptptn.gov.my) mulai 9 hari bulan pada bulan berikutnya selepas permohonan dibuat. Makluman juga akan dibuat melalui e-mel.

WPP boleh ditunaikan oleh pelajar di mana-mana kaunter Bank Islam dengan membawa dokumen berikut:

 1. Surat tawaran WPP yang dicetak daripada Portal Rasmi PTPTN (www.ptptn.gov.my); dan

 2. MyKad pelajar (Wakil adalah tidak dibenarkan)

WPP boleh ditunaikan dalam tempoh dua (2) bulan daripada tarikh surat tawaran WPP.

Contoh:

 1. Tarikh Surat Tawaran WPP: 09 Februari 2021.

 2. Tempoh Surat Tawaran WPP Ditunaikan: Mulai 09 Feb 2021 hingga 09 April 2021.

Tidak. WPP merupakan sebahagian daripada pinjaman yang diberikan sebagai pendahuluan sebagai persediaan pelajar mendaftar masuk ke IPT. Pemotongan sebanyak RM500.00 setiap semester daripada jumlah pinjaman PTPTN akan dibuat secara automatik apabila pinjaman diluluskan.

Situasi yang tidak membenarkan pelajar menunaikan WPP adalah seperti berikut:.

 1. Pelajar tidak meneruskan pengajian di IPT yang ditawarkan; dan

 2. Pelajar tidak meneruskan pengajian dalam program yang ditawarkan.

Sekiranya WPP tersebut telah ditunaikan, pelajar dikehendaki membayar balik jumlah tersebut dalam tempoh lapan (8) bulan daripada tarikh tamat surat tawaran. Ta’widh sebanyak 1% setahun akan dikenakan ke atas baki yang belum dijelaskan mulai bulan ke-9 daripada tarikh tamat surat tawaran.

Dokumen yang perlu disertakan sekiranya kehilangan MyKad adalah Kad Pengenalan Sementara yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara (JPN).

Tidak boleh. Pelajar dikehendaki mencetak semula surat tawaran WPP baharu dan memastikan maklumat Nombor Kad Pengenalan/ Nombor Waran adalah lengkap.

Boleh tetapi pelajar perlu sertakan dokumen sokongan lain seperti lesen memandu, sijil lahir atau surat tawaran ke IPT.

Boleh. Pelajar dikehendaki menunaikan WPP terlebih dahulu dan seterusnya mengisi borang deposit ke akaun simpanan.

Rayuan Pertambahan Jumlah Pinjaman Pendidikan

Jumlah pinjaman ditentukan berdasarkan pendapatan bersih isi rumah penjaga seperti di bawah:

JUMLAH PINJAMANKELAYAKAN
MaksimumSekiranya pelajar atau penjaga pelajar disenaraikan sebagai penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR)
75% daripada pinjaman maksimumPendapatan keluarga tidak melebihi RM8,000 (tiada dalam data STR)
50% daripada pinjaman maksimumPendapatan keluarga melebihi RM8,000 (tiada dalam data STR)

Rayuan pinjaman kategori maksimum hanya dipertimbangkan sekiranya pelajar atau penjaga pelajar disenaraikan sebagai penerima Sumbangan Tunai Rahmah (STR) pada tahun semasa permohonan PTPTN diluluskan.

Tidak boleh. Jumlah pinjaman kategori maksimum adalah jumlah tertinggi yang diberikan oleh PTPTN kepada mana-mana pelajar yang layak. Pelajar dinasihatkan untuk mendapatkan pinjaman daripada badan penaja yang lain sekiranya jumlah pinjaman yang diberikan masih tidak mencukupi tertakluk kepada polisi dan peraturan badan penaja tersebut.

Dokumen Perjanjian Pinjaman Pendidikan

Pengemaskinian maklumat butiran diri boleh dibuat melalui Borang Perubahan Maklumat Pelanggan yang boleh didapati di Portal Rasmi PTPTN.

Semua maklumat yang dicetak dalam dokumen tawaran pinjaman pendidikan adalah berdasarkan pengisian permohonan oleh pelajar. Sekiranya pindaan melibatkan ejaan Nama, Alamat, Nama Bank dan No Akaun, pengemaskinian boleh dibuat melalui Borang Perubahan Maklumat Pelanggan yang boleh didapati di Portal Rasmi PTPTN. Bagi pindaan yang melibatkan maklumat pengajian seperti Nama IPT, Nama Program, Tempoh Pengajian dan lain-lain, anda perlu membatalkan tawaran berkenaan dan mengemukakan semula permohonan baharu dengan memastikan maklumat yang diisi adalah betul.

Anda boleh hadir di mana-mana cawangan PTPTN dengan mengemukakan Borang Permohonan Salinan Dokumen Perjanjian Pinjaman PTPTN yang diperolehi daripada Portal Rasmi PTPTN.

Anda perlu mengemukakan Borang Permohonan Dokumen Perjanjian Pinjaman (Asal) Yang Tidak Dituntut yang boleh didapati di Portal Rasmi PTPTN bersama-sama sampul Pos Ekspres bersaiz A4 dengan menulis nama dan alamat sendiri serta poskan ke PTPTN.

Boleh. Wakil anda perlu mengisi Borang Permohonan Dokumen Perjanjian Pinjaman (Asal) Yang Tidak Dituntut di Portal Rasmi PTPTN.

Pengeluaran dan Pembatalan Pinjaman Pendidikan

Wang pinjaman akan dikreditkan dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.

Jumlah pinjaman yang diterima pada setiap semester telah dibuat potongan perlindungan takaful dan WPP (sekiranya telah menunaikan WPP).

Pengeluaran pinjaman bagi semester berikutnya adalah berdasarkan syarat-syarat berikut:

 1. Masih aktif meneruskan pengajian pada peringkat, jurusan dan IPT yang diluluskan;

 2. Lulus peperiksaan pada semester sebelumnya dengan keputusan Purata Nilai Gred (PNG)/ Gred Point Average (GPA) 2.0 ke atas.

Tidak. Bayaran balik pinjaman adalah berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima termasuk upah yang dikenakan.

Tidak layak. Pengeluaran pinjaman pendidikan akan dikeluarkan setakat tempoh anda menamatkan pengajian samada lebih awal atau mengikut tempoh pengajian lazim. Bayaran balik pinjaman adalah berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima termasuk upah yang dikenakan.

Tidak boleh. Pengeluaran pinjaman pendidikan dikreditkan terus ke akaun persendirian pelajar sahaja.

Peminjam perlu mengisi Borang Pembatalan Pinjaman yang boleh diperolehi menerusi Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)/ kaunter PTPTN/ Portal Rasmi PTPTN beserta surat permohonan rasmi pembatalan pinjaman pendidikan.Bagi peminjam yang menerima penaja lain, sila sertakan bersama salinan surat tawaran daripada penaja berkenaan.

Boleh, sekiranya peminjam telah menyelesaikan pinjaman terdahulu pada peringkat pengajian yang sama. Namun, pinjaman kali kedua untuk peringkat pengajian yang lebih tinggi akan dipertimbangkan walaupun pinjaman terdahulu belum diselesaikan.

Tawaran Pinjaman Pendidikan

Wang pinjaman akan dikreditkan dalam tempoh 21 hari bekerja daripada tarikh penerimaan dokumen yang lengkap.

Jumlah pinjaman yang diterima pada setiap semester telah dibuat potongan perlindungan takaful dan WPP (sekiranya telah menunaikan WPP).

Pengeluaran pinjaman bagi semester berikutnya adalah berdasarkan syarat-syarat berikut:

 1. Masih aktif meneruskan pengajian pada peringkat, jurusan dan IPT yang diluluskan;

 2. Lulus peperiksaan pada semester sebelumnya dengan keputusan Purata Nilai Gred (PNG)/ Gred Point Average (GPA) 2.0 ke atas.

Tidak. Bayaran balik pinjaman adalah berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima termasuk upah yang dikenakan.

Tidak layak. Pengeluaran pinjaman pendidikan akan dikeluarkan setakat tempoh anda menamatkan pengajian samada lebih awal atau mengikut tempoh pengajian lazim. Bayaran balik pinjaman adalah berdasarkan jumlah pinjaman yang diterima termasuk upah yang dikenakan.

Tidak boleh. Pengeluaran pinjaman pendidikan dikreditkan terus ke akaun persendirian pelajar sahaja.

Peminjam perlu mengisi Borang Pembatalan Pinjaman yang boleh diperolehi menerusi Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP)/ kaunter PTPTN/ Portal Rasmi PTPTN beserta surat permohonan rasmi pembatalan pinjaman pendidikan.Bagi peminjam yang menerima penaja lain, sila sertakan bersama salinan surat tawaran daripada penaja berkenaan.

Boleh, sekiranya peminjam telah menyelesaikan pinjaman terdahulu pada peringkat pengajian yang sama. Namun, pinjaman kali kedua untuk peringkat pengajian yang lebih tinggi akan dipertimbangkan walaupun pinjaman terdahulu belum diselesaikan.

Permohonan Pinjaman Pendidikan

Tidak boleh. Tempoh pinjaman pendidikan adalah berdasarkan kepada tempoh program pengajian diluluskan oleh JPT, KPT. Tempoh pinjaman pendidikan diluluskan merujuk kepada semester semasa permohonan dibuat. Sekiranya anda memohon pada semester kedua, pinjaman pendidikan akan diluluskan mulai semester kedua hingga tamat tempoh pengajian lazim anda.

Boleh, dengan syarat anda telah menyelesaikan sepenuhnya jumlah pinjaman pendidikan yang telah diterima sebelum ini (jumlah keseluruhan pinjaman yang perlu diselesaikan adalah tertakluk kepada pengesahan daripada PTPTN).

Anda tidak perlu menyelesaikan hutang pinjaman terdahulu sekiranya melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi daripada pinjaman terdahulu. Bayaran balik hutang pinjaman terdahulu boleh ditangguhkan sehingga selesai pengajian baharu.

Tidak boleh. PTPTN hanya menyediakan pinjaman pendidikan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat Sarjana/ Doktor Falsafah (PhD) Kursus Profesional di Universiti Awam sahaja.

Ya, anda layak memohon sekiranya mengikuti pengajian separuh masa di Universiti Awam dan Politeknik. Bagi pengajian di IPTS, pinjaman PTPTN hanya disediakan di IPT berikut:

 1. Universiti Terbuka Malaysia (OUM)
 2. Universiti Terbuka Wawasan
 3. Asia E Universiti
 4. Universiti Antarabangsa UNITAR (UNITAR)
 5. Universiti Tun Abdul Razak (UniRazak)

Ya, jika anda mengikuti pengajian di:

 1. Universiti Multimedia (MMU)
 2. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
 3. Universiti Teknologi Petronas (UTP)
 4. Universiti Antarabangsa UNITAR (UNITAR)
 5. Universiti Tun Abdul Razak (UniRazak)
Insentif Bayaran Balik Pinjaman PTPTN Anak Sarawak

Insentif yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Sarawak adalah dalam bentuk pengurangan sebanyak 30% ke atas baki pinjaman PTPTN peminjam dalam kalangan anak-anak Sarawak.

Peminjam yang layak adalah seperti berikut:

 1. Peminjam merupakan anak Sarawak (Sarawakian) iaitu sama ada salah seorang ibu atau bapa kelahiran negeri Sarawak;
 2. Peminjam telah menyelesaikan sekurang-kurangnya 30% daripada baki hutang pinjaman; dan
 3. Peminjam telah menamatkan pengajian dengan jayanya (tidak termasuk gagal/ berhenti pengajian).

 

Peminjam yang telah menyelesaikan keseluruhan pinjaman adalah tidak layak mendapat insentif ini.

Kelayakan pengurangan sebanyak 30% ditentukan daripada jumlah bayaran balik yang telah dijelaskan oleh peminjam hendaklah sekurang-kurangnya 30% daripada hutang PTPTN.
Contoh pengiraan:

BilPerkaraJumlah (RM)
1.Jumlah keseluruhan pinjaman dikeluarkan15,000
2.Bayaran balik oleh pelajar telah mencapai sekurang-kurangnya 30% daripada jumlah keseluruhan hutang(5,000)
3.Baki pinjaman10,000
4.Insentif sebanyak 30% daripada Kerajaan Negeri Sarawak(3,000)
5.Baki pinjaman yang perlu dibayar oleh peminjam7,000

Peminjam tidak perlu mengemukakan sebarang permohonan. PTPTN akan mengemukakan senarai peminjam yang layak kepada Kerajaan Negeri.

Insentif ini akan dilaksanakan secara berterusan sehingga dimaklumkan pemberhentiannya oleh Kerajaan Negeri Sarawak.

Peminjam hanya layak menerima insentif ini sekali sahaja.

Pengecualian Bayaran Balik Pinjaman Kepada Peminjam Yang Mendapat Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama

Syarat-syarat pengecualian bayaran balik pinjaman adalah seperti berikut:

 1. Mengikuti pengajian Ijazah Sarjana Muda secara sepenuh masa;
 2. Memperoleh Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian Kelas Pertama oleh IPT;
 3. Menamatkan pengajian dalam tempoh yang telah ditetapkan mengikut dokumen tawaran pinjaman PTPTN;
 4. Pinjaman pendidikan PTPTN tidak bertindih dengan sebarang penajaan lain;
 5. Kursus/ program yang diikuti oleh peminjam di Institusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) hendaklah mendapat Sijil Perakuan Akreditasi Penuh daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dalam tempoh pinjaman dikeluarkan; dan
 6. Mengemukakan permohonan pengecualian bayaran balik di dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh konvokesyen.

Penentuan Kelas Pertama diberikan oleh senat Institut Pengajian Tinggi (IPT) masing-masing.

Kaedah permohonan adalah secara dalam talian di Portal Rasmi PTPTN (https://www.ptptn.gov.my/kelaspertamaonline/Utama) yang dibuat dalam tempoh 12 bulan daripada tarikh konvokesyen. Permohonan selepas daripada tempoh tersebut tidak diterima.

Dokumen yang diperlukan adalah seperti berikut:

 1. Salinan Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama atau setaraf dengannya yang disahkan (Skrol);
 2. Salinan transkrip keputusan peperiksaan yang disahkan;
 3. Salinan Sijil Perakuan Akreditasi daripada MQA yang disahkan (Bagi peminjam IPTS);
 4. Surat pengesahan Kelas Pertama (jika tidak dicatatkan perkataan “Kelas Pertama” pada Ijazah); dan
 5. Surat pengesahan tamat pengajian (jika tidak dicatatkan tarikh tamat pengajian pada ijazah/ transkrip).

 
Salinan dokumen sokongan  hendaklah disahkan oleh pegawai kumpulan Pengurusan & Profesional (Bahagian Akademik atau Bahagian Pengurusan Rekod yang mengeluarkan Ijazah di IPT) dengan cop pengesahan mengandungi Nama Pegawai, Jawatan dan Nama Jabatan.

Boleh. Selaras dengan pengumuman YAB PM sempena Majlis Sambutan Jubli Perak 25 Tahun PTPTN pada 27 Julai 2022 yang lalu, insentif pengecualian bayaran balik ini telah diperluaskan semula kepada semua peminjam yang mendapat Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama tanpa mengira status ekonomi, bangsa dan agama. Ia adalah sebagai dorongan kepada semua peminjam untuk belajar bersungguh-sungguh dan mendapat kelulusan yang terbaik dalam pengajian mereka. Sehubungan itu peminjam boleh mengemukakan permohonan sehingga 31 Disember 2022.

Bagi peminjam yang telah membuat bayaran balik, pemulangan semula (refund) akan dibuat sekiranya permohonan pengecualian bayaran balik dipertimbangkan. Peminjam boleh memohon di Portal Rasmi PTPTN di capaian https://www.ptptn.gov.my/lebihanbayaran/Utama.

Tidak layak. Hanya pinjaman peringkat Ijazah Sarjana Muda akan dikecualikan bayaran balik. Peminjam masih tertakluk untuk membayar balik pinjaman peringkat Diploma.

Salinan transkrip dan Ijazah hendaklah disahkan oleh pegawai kumpulan Pengurusan & Profesional (Bahagian Akademik atau Bahagian Pengurusan Rekod yang mengeluarkan Ijazah di IPT). Cop pengesahan hendaklah mengandungi Nama Pegawai, Jawatan dan Nama Jabatan.

Tidak boleh. Pengesahan dokumen hanya boleh dilakukan di Bahagian Akademik IPT atau bahagian yang mengeluarkan transkrip/ skrol mengikut cawangan IPT peminjam mengikuti pengajian sahaja. Dalam kes ini, peminjam perlu mendapatkan pengesahan daripada Bahagian Akademik UPM.

Boleh. Pertimbangan pengecualian bayaran balik akan diberikan ke atas jumlah pinjaman yang tidak bertindih dengan penaja lain. Penjadualan semula akan dilakukan dan peminjam boleh membuat bayaran ansuran mengikut Jadual Bayaran Balik (JBB).

Layak. Pertimbangan pengecualian bayaran balik boleh diberikan ke atas jumlah pinjaman yang diterima dalam tempoh pengajian sahaja. Bagi pinjaman yang diterima selepas tamat pengajian, jumlah tersebut perlu dibayar balik kepada PTPTN.

Peminjam tidak mendapat pengecualian bayaran balik ke atas keseluruhan jumlah pinjaman yang diterima sekiranya:

 1. Menerima pinjaman selepas tamat pengajian;
 2. Bertindih tajaan; dan
 3. Mempunyai hutang Wang Pendahuluan Pinjaman (WPP) yang masih belum diselesaikan.

2 kaedah bayaran balik disediakan, iaitu:-

 1. Penjadualan semula pinjaman ke atas jumlah pinjaman yang tidak layak dikecualikan dan peminjam adalah tertakluk untuk membuat bayaran balik secara konsisten mengikut ansuran bulanan dan tempoh bayaran balik yang baharu. Surat tawaran penjadualan semula pinjaman akan dikeluarkan kepada peminjam dalam tempoh sebulan selepas pertimbangan diberikan; atau
 2. Penyelesaian penuh pinjaman sekiranya peminjam tidak mahu membuat penjadualan semula pinjaman.

Status permohonan boleh disemak dalam tempoh 60 hari daripada tarikh permohonan melalui 2 kaedah di bawah:

 1. Semak di Portal PTPTN (https://www.ptptn.gov.my/kelaspertamaonline/Utama)
 2. Hubungi Careline PTPTN (03-2193 3000) untuk mendapatkan No. Pinjaman atau;
 3. Surat makluman akan dihantar ke alamat surat menyurat peminjam.
Bayaran Balik Pinjaman Pendidikan

Tidak. Peminjam bertanggungjawab untuk membuat bayaran balik mengikut tempoh yang ditetapkan tanpa perlu menunggu Notis Arahan Bayaran Balik daripada PTPTN. Tiada suatu peruntukan di dalam perjanjian yang menyebut bahawa peminjam hanya perlu membuat bayaran selepas mendapat notis daripada PTPTN.

Bayaran balik lebih awal adalah digalakkan kerana bayaran balik yang dibuat sebelum tarikh mula bayar tidak dikenakan kos upah.

Bayaran balik hendaklah dibuat selewat-lewatnya 27 haribulan setiap bulan untuk memastikan transaksi tersebut dikemas kini dalam penyata pada bulan semasa. Transaksi selepas tarikh tersebut akan dikemas kini dalam penyata pada bulan berikutnya. Walau bagaimanapun, transaksi yang dibuat sehingga akhir bulan melalui kaunter PTPTN/ Eksekutif Pemasaran PTPTN akan dikemas kini dalam penyata pada bulan semasa.

Tidak boleh. Bayaran balik kurang daripada jumlah ansuran bulanan akan menyebabkan berlakunya tunggakan dan boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Peminjam disarankan hadir berunding untuk mengurangkan ansuran bulanan dengan membuat penstrukturan semula pinjaman.

Boleh. Pembayaran melebihi jumlah ansuran membolehkan peminjam menyelesaikan pinjaman lebih awal dan dapat menikmati penjimatan kos upah kerana kos upah dikenakan sehingga tarikh penyelesaian penuh dibuat.

Kaedah-kaedah bayaran balik pinjaman pendidikan seperti berikut:

i) Bayaran Balik Melalui Kaunter

SALURANKETERANGANCAJ (RM)TEMPOH KEMASKINI (HARI BEKERJA)
Kaunter PTPTN (seluruh negara)Bayaran tanpa tunai melalui Electronic Data Capture (EDC) Terminal menggunakan:

– Kad Debit Tempatan
– Kad Kredit Tempatan
– Kad Caj Tempatan

3 hari

Kaunter EjenBank Islam

Bank Rakyat

Pos Malaysia

CIMB Bank

Bank Simpanan Nasional (BSN)

1.00

0.50

2.00

2.00

0.50

3 hari

3 hari

7 hari

3 hari

3 hari

Kiosk PayQuik– Saluran bayaran balik pinjaman secara tunai.

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI.

1.00

1 hari

Razer Cash di 7-Eleven– Saluran bayaran balik pinjaman secara tunai.

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI.

– Pautan Razer Cash di 7-Eleven, KLIK DI SINI.

1.00

3 hari

Digi Kiosk– Saluran bayaran pinjaman secara tunai.

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI.

1.00

3 hari

e-Pay– Saluran bayaran pinjaman secara tunai.

– Perkhidmatan e-Pay boleh didapati di tempat-tempat seperti Caltex, KK Mart 24 Jam, Mydin, myNEWS.com, PAK GROCER, Petron

1.00

1 hari

ii) Bayaran Balik Secara Dalam Talian

SALURANKETERANGANCAJ (RM)TEMPOH KEMASKINI (HARI BEKERJA)
Perbankan InternetBankManual
Bank Islam1.003 hari
Bank Rakyat1.003 hari
Maybank1.003 hari
Public Bank1.003 hari
RHB Bank1.003 hari
Pos Online0.503 hari
Affin Bank1.003 hari
AmBank1.003 hari
Agrobank1.003 hari
CIMB Bank0.503 hari
Bank Simpanan Nasional1.003 hari
myPTPTN

– Kemudahan bayaran secara dalam talian melalui aplikasi myPTPTN

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI

3 hari
MBSB
(MBSB Bank e-wallet)

– Kemudahan bayaran secara dalam talian melalui MBSB Bank e-wallet

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI

0.503 hari
JomPAY

– Kemudahan bayaran secara dalam talian melalui perbankan internet dan telefon mudah alih menggunakan akaun semasa, simpanan dan kad kredit

– Dapatkan Biller Code dan Ref-1. KLIK DI SINI

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI

– Soalan lazim, KLIK DI SINI

3 hari
MyPay

– Bayaran balik secara dalam talian dengan menggunakan mobile web

– Pautan MyPay, KLIK DI SINI

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI

1.003 hari
Shopee

– Kemudahan bayaran balik secara dalam talian melalui aplikasi Shopee.

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI.

1.003 hari
kiplePay

– Kemudahan bayaran balik secara dalam talian melalui aplikasi kiplePay

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI

1.003 hari
BESTPay

– Kemudahan bayaran balik secara dalam talian melalui aplikasi BESTPay

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI

1.003 hari
KelantanPAY

– Kemudahan bayaran balik secara dalam talian melalui KelantanPAY

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI

0.803 hari
AnsaraPay

– Kemudahan bayaran balik secara dalam talian melalui aplikasi AnsaraPay

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI

1.00
PayHalal

– Kemudahan bayaran balik secara dalam talian melalui aplikasi PayHalal

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI

1.00
SpayGlobal

– Kemudahan bayaran balik secara dalam talian melalui aplikasi SpayGlobal

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI

0.80
IIMMPACT

– Kemudahan bayaran balik secara dalam talian melalui aplikasi IIMMPACT

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI

1.003 hari
OneCALL

– Kemudahan bayaran balik secara dalam talian melalui aplikasi OneCALL

– Panduan bayaran, KLIK DI SINI

1.003 hari
KioskMedia

– Kemudahan bayaran balik menggunakan kiosk layan diri

1.00
Boost

– Kemudahan bayaran balik secara dalam talian menggunakan aplikasi Boost

1.00
Touch n Go
(TnG e-Wallet)

– Kemudahan bayaran balik menggunakan aplikasi Touch n Go

1.00
Mcash

– Kemudahan bayaran balik menggunakan aplikasi Mcash

1.00
Portal Rasmi PTPTN
FPXSenarai bank terlibat:

– Bank Islam
– Bank Rakyat
– Maybank
– Public Bank
– RHB Bank
– AmBank
– Hong Leong Bank
– United Overseas Bank (UOB)
– Bank Muamalat
– Affin Bank
– Alliance Bank
– CIMB Bank

Senarai kredit kad:

– Visa
– MasterCard
– American Express

1 hari

iii) Bayaran Balik Melalui Potongan Gaji

Untuk permohonan, klik di sini

iv) Bayaran Balik Melalui Debit Terus

Untuk permohonan, klik di sini

v) Bayaran Balik Melalui KWSP

 

Terdapat tiga (3) bayaran balik secara online iaitu:

 1. Melalui Portal Rasmi PTPTN (FPX)
 2. Melalui portal rasmi bank ejen pungutan bayaran balik pinjaman PTPTN.
 3. Melalui MypayPTPTN (www.mygovmobile.malaysia.gov.my)

Baki pinjaman pendidikan boleh disemak melalui menu e-Perkhidmatan > Bayaran Balik > Penyata Pinjaman Online di Portal Rasmi PTPTN.

Ya. PTPTN hanya akan mengeluarkan resit rasmi bagi bayaran balik yang dibuat di kaunter PTPTN. Resit rasmi tidak akan dikeluarkan untuk transaksi melalui perbankan internet, kaunter bank dan ejen pungutan bayaran balik pinjaman PTPTN. Bukti bayaran melalui perbankan internet, kaunter bank dan ejen pungutan perlu dicetak dan disimpan untuk rujukan.

Kaedah bayaran balik pinjaman pendidikan beserta dengan caj bank dan tempoh kemas kini maklumat pinjaman pendidikan adalah seperti jadual di bawah:
 1. Kaunter PTPTN dan Ejen-Ejen Pungutan:
  Bil Kaunter Bayaran Caj Bank (RM) Tempoh Kemaskini (Hari Bekerja)
  1 Kaunter PTPTN (Tunai) Tiada 1 hari
  2 Electronic Data Capture (EDC) Terminal Tiada 3 hari
  3 Bank Islam 1.00 3 hari
  4 Bank Rakyat 0.50 3 hari
  5 Kaunter Pos Malaysia Berhad 2.00 7 hari
  6 CIMB Bank 2.00 3 hari
  7 Bank Simpanan Nasional (BSN) 0.50 3 hari
 2. Perbankan Internet:
  Bil Kaunter Bayaran Caj Bank (RM) Tempoh Kemaskini (Hari Bekerja)
  1 FPX di Portal Rasmi PTPTN Tiada 1 hari
  2 Bank Islam (www.bankislam.biz) 1.00 3 hari
  3 Ambank (www.ambankgroup.com.my) 0.50 3 hari
  4 Maybank (www.maybank2u.com.my) 1.00 3 hari
  5 MypayPTPTN melalui www.mygovmobile.malaysia.my 0.50 3 hari
  6 Bank Rakyat (www.irakyat.com.my) 0.50 3 hari
  7 Agrobank (www.agronet.com.my) 0.50 3 hari
  8 Public Bank (www.pbebank.com.my) 1.00 3 hari
  9 Affin Bank (www.affinonline.com) 1.00 3 hari
  10 RHB Bank (www.rhb.com.my) 1.00 3 hari
  11 CIMB Bank (www.cimbclicks.com.my) 0.50 3 hari
  12 Bank Simpanan Nasional (www.mybsn.com.my) 0.50 3 hari
Nota:
 • Bayaran balik hendaklah dibuat selewat-lewatnya 27 haribulan setiap bulan untuk memastikan transaksi tersebut dikemaskini dalam penyata pada bulan semasa. Transaksi selepas tarikh tersebut akan dikemaskini dalam penyata pada bulan berikutnya. Walau bagaimanapun, transaksi yang dibuat sehingga akhir bulan melalui kaunter PTPTN/ Eksekutif Pemasaran PTPTN akan dikemaskini dalam penyata pada bulan semasa.

Peminjam perlu mengisi Borang Permohonan Pengesahan Baki Pinjaman yang boleh dimuat turun di Portal Rasmi PTPTN/ kaunter PTPTN atau menghubungi Eksekutif Pemasaran PTPTN. Bayaran balik selain di kaunter PTPTN hendaklah dimaklumkan kepada PTPTN untuk pengeluaran Surat Pelepasan Hutang (SPH).

Bagi kes kematian peminjam, kaedah pemulangan lebihan bayaran balik pinjaman adalah seperti berikut:

 1. Bagi jumlah lebihan bayaran balik yang kurang daripada RM3,000 – Waris hendaklah mengisi dan menandatangani Bon Tanggung Rugi Lebihan Bayaran Balik Pinjaman PTPTN serta dokumen yang berkaitan yang mengikat dari segi undang-undang; dan

 2. Bagi lebihan bayaran balik berjumlah RM3,000 dan ke atas – Waris hendaklah mengemukakan dokumen asal atau salinan dokumen berikut:

  • Geran Surat Kuasa Mentadbir/Geran Probet (Petisyen di bawah Akta Probet dan Pentadbiran 1959) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Malaya; atau
  • Surat Kuasa Mentadbir yang dikeluarkan oleh Pejabat Tanah Dan Daerah; atau
  • Surat Kuasa Pentadbiran yang dikeluarkan oleh Amanah Raya Berhad, Seksyen 17 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Akuan/ Arahan).
Pembayaran Awal Pinjaman Pendidikan

Tidak. Tiada kos upah dikenakan bagi penyelesaian penuh pinjaman pendidikan dalam tempoh 12 bulan (grace period) tersebut.

Boleh. Bayaran balik lebih awal adalah digalakkan kerana bayaran balik yang dibuat dalam tempoh 12 bulan selepas tamat pengajian tidak dikenakan kos upah.

Bayaran Balik Melalui Pengeluaran Akaun II KWSP

Syarat-syarat bagi pengeluaran KWSP untuk tujuan bayaran balik pinjaman pendidikan PTPTN adalah seperti berikut:

 1. Terbuka kepada semua tahun pengajian sama ada pengajian ahli atau anak ahli.
 2. Peringkat pengajian yang dibenarkan ialah Diploma dan ke atas.

Permohonan pengeluaran Akaun II KWSP bagi bayaran balik pinjaman PTPTN hendaklah dibuat secara online melalui e-Pengeluaran di laman web KWSP. Peminjam hendaklah mempunyai i-Akaun KWSP untuk menggunakan e-Pengeluaran.

Ujrah

Pinjaman Ujrah ialah pinjaman pendidikan PTPTN yang patuh syariah sebagaimana yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam pada 28 Julai 2008.

Ujrah ialah upah 1% setahun pada kadar rata yang dikenakan ke atas pinjaman.

Ujrah pada 1 % dikenakan adalah untuk menampung kos-kos bagi mengurus dan menyediakan pinjaman kepada peminjam.

Pinjaman Ujrah berkuatkuasa kepada permohonan baharu mulai Disember 2008. Bagi pinjaman sedia ada, proses pertukaran daripada pinjaman konvensional kepada pinjaman Ujrah telah dilaksanakan mulai 1 Ogos 2009.

TIDAK. Peminjam perlu membuat permohonan dan menandatangani dokumen tawaran baharu dengan jumlah pinjaman yang baharu. Ini perlu dilakukan kerana ia melibatkan dua (2) prinsip yang berbeza iaitu konvensional dan patuh syariah.

Ujrah: Bayaran Balik

Anda dikehendaki meneruskan bayaran balik sepanjang tempoh proses penawaran Ujrah. Sebarang bayaran balik akan dikemas kini ke akaun pinjaman Ujrah selepas dokumen tawaran Ujrah yang lengkap dikembalikan dalam tempoh yang ditetapkan.

Sekiranya anda telah bertukar Ujrah tetapi masih tidak berkemampuan untuk membuat bayaran balik bulanan seperti yang ditetapkan, anda layak untuk membuat penstrukturan semula pinjaman bagi mendapatkan ansuran bulanan yang lebih rendah. (Rujuk Soalan Lazim (FAQ) Penjadualan/ Penstrukturan Semula Pinjaman).

Peminjam tidak dibenarkan membuat potongan gaji kurang daripada JBB baharu iaitu RM150 yang ditawarkan. Peminjam perlu membuat permohonan perubahan potongan gaji. Sekiranya tidak mampu, peminjam boleh memohon penstrukturan semula pinjaman.

Peminjam perlu mengisi Borang Kebenaran Potongan Gaji Bayaran Balik yang baharu dan mengemukakannya kepada PTPTN. Walau bagaimanapun, pindaan amaun yang dibenarkan adalah bersamaan atau melebihi ansuran bulanan mengikut JBB baharu.

Peminjam perlu menjelaskan sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah tunggakan, keseluruhan kos penguatkuasaan dan kos pelbagai terlebih dahulu sebelum permohonan pertukaran Ujrah dibuat.

Ujrah: Semakan dan Kemaskini

Akaun pinjaman Ujrah anda akan dikemaskini dalam tempoh 7 hari selepas dokumen tawaran Ujrah yang lengkap diterima. Akaun pinjaman yang lama akan dikosongkan dan dikemaskini ke akaun pinjaman Ujrah.

Bayaran balik yang diterima selepas tarikh kuatkuasa akan dipindahkan ke akaun pinjaman Ujrah dan diselaraskan dengan jadual bayaran balik pinjaman yang baharu.

Tidak. Jumlah pinjaman semasa dikira berdasarkan baki akhir bulan sebelum tarikh kuatkuasa pertukaran Ujrah. Bayaran yang dibuat akan dikemaskini dalam rekod akaun pinjaman Ujrah selepas dokumen tawaran yang lengkap diterima.

Ujrah: Pengiraan Ujrah

Polisi asas yang digunakan untuk pengiraan pertukaran Ujrah adalah seperti berikut:

 1. Jumlah prinsipal : Merujuk kepada baki pinjaman semasa keseluruhan (termasuk baki Wang Pendahuluan Pinjaman (WPP) sekiranya ada) pada akhir bulan sebelum tarikh kuatkuasa tawaran pertukaran Ujrah.

  Contoh : Sekiranya tarikh kuatkuasa tawaran Ujrah adalah pada 1 Oktober 2014, maka baki pinjaman yang digunakan ialah baki akhir 30 September 2014.

 2. Tempoh bayaran balik baharu : Ditentukan berdasarkan kepada jumlah prinsipal seperti berikut (tertakluk kepada had umur maksimum 60 tahun).

BilJumlah PrinsipalTempoh Bayaran Balik Baharu
1Sehingga RM10,00060 Bulan (5 tahun)
2Melebihi RM10,000 hingga RM22,000120 Bulan (10 tahun)
3Melebihi RM22,000 hingga RM50,000180 Bulan (15 tahun)
4Melebihi RM50,000240 Bulan (20 tahun)

Formula pengiraan Ujrah adalah seperti berikut:

Jumlah Ujrah keseluruhan=Baki pinjaman semasa* x Kadar Ujrah (1%) x Tempoh bayaran balik (tahun)
Jumlah pinjaman Ujrah=Baki pinjaman semasa* + Jumlah Ujrah keseluruhan
Jumlah Ujrah sebulan=Baki pinjaman semasa* x Kadar Ujrah 1%
12 bulan
Jumlah ansuran bulanan=Jumlah pinjaman Ujrah
Tempoh bayaran balik baharu (bulan)

Nota: * Baki pinjaman semasa = Prinsipal baharu bagi pinjaman Ujrah

Contoh pengiraan:

Baki pinjaman semasa permohonan dibuat:RM19,432
Tempoh bayaran balik baharu:10 tahun (120 bulan)
Jumlah Ujrah keseluruhan:RM19,432 x 1% x 10 tahun = RM1,943.20
Jumlah pinjaman Ujrah:RM19,432 + RM1,943.20 = RM21,375.20
Jumlah Ujrah sebulan:

RM19,432 x 1%
12

RM16.19

Jumlah ansuran bulanan:

RM21,375.20
120 bulan

RM178.13

Formula pengiraan ujrah adalah seperti berikut:

 1. Jumlah Pinjaman Setakat 01/05/2017
  PerkaraAmaun (RM)
  Pinjaman Diploma20,625.22
  Kos Pelbagai516.00
  Jumlah Pinjaman21,141.22
 2. Jumlah Sumbangan Takaful baharu

  Jumlah Sumbangan Takaful Baharu = Jumlah Pinjaman x (0.59/1000) x Tempoh

  = (RM21,141.22) x (0.59/1000) x (120/12)
  RM124.73

 3. Jumlah Keseluruhan Pinjaman

  Formula:

  Jumlah Keseluruhan Pinjaman = Jumlah Pinjaman + Jumlah Sumbangan Takaful Baharu

  = RM 21,141.22+ RM124.73
  RM 21,265.95

 4. Tempoh Bayaran Balik

  Formula:

  Tempoh bayaran balik adalah berdasarkan jumlah keseluruhan pinjaman.

  BilJumlah Keseluruhan PinjamanTempoh
  1<RM10,00160 bulan/ 5 tahun
  2RM10,001 – RM22,000120 bulan/ 10 tahun
  3RM22,001- RM50,000180 bulan/ 15 tahun
  4>RM50,000240 bulan/ 20 tahun

  Jumlah Keseluruhan Pinjaman RM 21,265.95. Tempoh Bayaran Balik adalah 10 tahun (120 bulan)

 5. Upah Pengurusan Pinjaman

  Formula:

  Upah Pengurusan Pinjaman = Jumlah Keseluruhan Pinjaman x 1% x Tempoh Bayaran Balik

  = RM 21,265.95 x 1% x 10 tahun
  RM 2,126.60

 6. Ansuran Bulanan

  Formula:

  Ansuran Bulanan = (Jum. Keseluruhan Pinjaman + Upah Pengurusan Pinjaman) /Tempoh Bayaran Balik

  = (RM 21,265.95 + RM 2126.60) / 120 bulan
  RM 194.94

Ujrah: Pertukaran Ujrah

Semua peminjam konvensional yang belum membuat pertukaran Ujrah adalah layak, termasuk peminjam yang telah dikenakan tindakan penguatkuasaan. Mulai 1 Oktober 2014, peminjam yang mempunyai lebih daripada satu pinjaman diwajibkan membuat penggabungan pinjaman untuk permohonan pertukaran Ujrah.

Mereka yang TIDAK LAYAK memohon pertukaran Ujrah adalah seperti berikut:

 1. Penerima WPP bukan peminjam

 2. Peminjam yang tidak bersetuju untuk membuat penggabungan pinjaman sekiranya mempunyai lebih daripada satu pinjaman konvensional

Layak. Berkuatkuasa 1 Julai 2015 peminjam perlu menjelaskan sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah tunggakan, keseluruhan kos penguatkuasaan dan kos pelbagai (sekiranya ada) terlebih dahulu sebagai komitmen peminjam sebelum permohonan pertukaran Ujrah dibuat. Peminjam perlu memaklumkan kepada PTPTN selepas bayaran dibuat

Layak. Peminjam diminta hadir ke kaunter PTPTN berhampiran untuk membuat bayaran sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah tunggakan sebelum permohonan pertukaran Ujrah dibuat. Nama peminjam akan dikeluarkan daripada senarai hitam setelah bukti bayaran diterima.

Perbezaan/ kelebihan antara pinjaman konvensional dengan pinjaman Ujrah adalah seperti Jadual:
Bil Kriteria Konvensional Ujrah
1 Kadar kos Kos pentadbiran lebih tinggi iaitu 3% dan 5% atas baki berkurangan Kos upah lebih rendah iaitu 1% pada kadar rata
2 Perbandingan jumlah kos (penjimatan) Penjimatan antara 47% hingga 49% dari kos pinjaman konvensional
3 Prinsip Tidak patuh syariah Patuh syariah
4 Jumlah kos bulanan Kos pentadbiran bulanan berubah-ubah dan akan meningkat sehingga kadar maksimum* sekiranya bayaran balik tidak konsisten dan mempunyai tunggakan ansuran. *Kos maksimum(sebulan) = Prinsipal pinjaman x 3 % 12 Kos upah bulanan adalah sama pada setiap bulan sepanjang tempoh bayaran balik (kadar rata atau flat rate)
5 Jumlah ansuran bulanan Ansuran bulanan meningkat secara progresif pada 5 tahun pertama tempoh bayaran balik Ansuran bulanan sama pada setiap bulan (kadar rata atau flat rate) sepanjang tempoh bayaran balik.
6 Penstrukturan/ penjadualan semula pinjaman PTPTN TIDAK LAYAK. Peminjam perlu membuat pertukaran kepada pinjaman Ujrah terlebih dahulu sekiranya berhasrat membuat penstrukturan/ penjadualan semula pinjaman. LAYAK. Peminjam layak memohon penstrukturan/ penjadualan semula pinjaman.

Permohonan pertukaran Ujrah boleh dibuat di kaunter PTPTN di seluruh negara. Peminjam akan diberikan dokumen tawaran dan hendaklah mengembalikan kepada PTPTN sebelum tamat tempoh sah laku.

Tempoh sah laku bagi dokumen tawaran ialah 14 hari daripada tarikh surat tawaran. Peminjam hendaklah mengembalikan dokumen tawaran yang lengkap dalam tempoh sah laku ini. Dokumen yang tidak diterima dalam tempoh ini akan dibatalkan dan peminjam perlu membuat permohonan semula. Ini akan menyebabkan jumlah pinjaman semasa meningkat kerana pertambahan apa-apa kos (kos pentadbiran, kos duti setem, hutang takaful, kos penguatkuasaan/ kos guaman (sekiranya ada).

Berikut adalah 6 langkah untuk memohon pertukaran Ujrah:

 1. Lengkapkan Borang Kemaskini Maklumat: Boleh dimuat turun melalui portal rasmi PTPTN di www.ptptn.gov.my atau di kaunter PTPTN.

 2. Hantarkan Borang Kemas Kini Maklumat di kaunter PTPTN berhampiran.

 3. Lengkapkan 2 set dokumen tawaran Ujrah yang diperoleh beserta Setem Hasil RM10 setiap satu.

 4. Serahkan/poskan di mana-mana kaunter PTPTN berhampiran.

 5. Mulakan bayaran balik mengikut Jadual Bayaran Balik (JBB) baharu.

Tidak. Permohonan pertukaran Ujrah boleh dibuat pada bila-bila masa KECUALI dalam tempoh 27 haribulan bulan semasa hingga 5 haribulan bulan berikutnya. Walau bagaimanapun, peminjam digalakkan untuk membuat pertukaran Ujrah lebih awal untuk menikmati penjimatan kos upah yang lebih tinggi.

Jadual menunjukkan perbandingan jumlah kos pentadbiran dengan jumlah kos upah (Ujrah) dengan penjimatan kos antara 47% hingga 49%:

Jumlah Pinjaman (RM)Tempoh Bayaran BalikJumlah Kos Pentadbiran 3% Setahun (RM)Jumlah Ujrah 1% Setahun (RM)Penjimatan (RM)Penjimatan (%)
5,0005 Tahun47425022447
10,0005 Tahun94850044847
15,00010 Tahun2,9401,5001,44049
21,00010 Tahun4,1162,1002,01649
48,00015 Tahun13,8297,2006,62948
64,00020 Tahun24,47012,80011,67048
100,00020 Tahun38,23520,00018,23548
150,00020 Tahun57,35430,00027,35448
Ujrah: Lebih Daripada Satu Pinjaman (Penggabungan)

Penggabungan pinjaman ialah menggabungkan lebih dari satu pinjaman menjadi satu pinjaman sahaja. Penggabungan pinjaman adalah syarat wajib bagi peminjam yang mempunyai lebih daripada satu pinjaman yang ingin memohon pertukaran Ujrah mulai 1 Oktober 2014. Melalui kaedah ini, peminjam akan mempunyai satu rekod pinjaman sahaja.

Semua pinjaman yang telah tamat pengeluaran pinjaman dan masih mempunyai baki perlu digabungkan. Pinjaman yang masih dalam tempoh pengeluaran pinjaman dikecualikan daripada penggabungan ini.

Melalui kaedah penggabungan ini, peminjam akan mempunyai satu rekod pinjaman sahaja. Ini memudahkan bayaran balik pinjaman kerana ia dibuat berdasarkan satu amaun ansuran bulanan sahaja

Tidak layak. Penggabungan pinjaman adalah syarat wajib bagi peminjam yang ingin memohon pertukaran Ujrah mulai 1 Oktober 2014 sekiranya peminjam mempunyai lebih daripada satu pinjaman.

Tidak layak. Penggabungan pinjaman hanya terbuka kepada peminjam yang bersetuju bertukar kepada pinjaman Ujrah sahaja.

Boleh. Pinjaman konvensional A dan B perlu ditukarkan kepada pinjaman ujrah terlebih dahulu sebelum digabungkan dengan pinjaman Ujrah C.

Ya. Satu permohonan Ujrah adalah memadai bagi kesemua pinjaman tanpa mengira peringkat pengajian. Kesemua pinjaman tersebut akan digabungkan pinjaman sahaja

Penggabungan pinjaman boleh dibuat melalui permohonan pertukaran Ujrah.

Penjadualan/ Penstrukturan Semula Pinjaman

Penjadualan ialah kaedah yang memberi kemudahan kepada peminjam untuk menjadualkan semula Jadual Bayaran Balik (JBB) bagi membolehkan peminjam menyelesaikan hutang mengikut tempoh bayaran balik yang telah ditetapkan.

Penstrukturan pula adalah kaedah yang memberi kemudahan kepada peminjam untuk mengubah struktur JBB dan menetapkan ansuran bulanan berdasarkan kemampuan peminjam. Melalui kaedah ini, tempoh bayaran balik boleh dipanjangkan sehingga peminjam mencapai umur 60 tahun.

Syarat-syarat dan garis panduan bagi permohonan penjadualan/ penstrukturan semula pinjaman seperti jadual di bawah:

Bil.PerkaraPenjadualanPenstrukturan
1.Kategori PinjamanTerbuka kepada semua peminjam pinjaman Ujrah sahaja
2.Yuran Pemprosesan
 1. Kali pertama : dikecualikan
 2. Kali kedua : RM50;
 3. Kali ketiga : RM100;
 4. Kali keempat : RM150
 5. Kali kelima dan seterusnya : RM200
 1. Kali pertama : dikecualikan
 2. Kali kedua : RM50;
 3. Kali ketiga : RM100;
 4. Kali keempat : RM150
 5. Kali kelima dan seterusnya : RM200

Tambahan

 • Upah bagi tambahan tempoh bayaran balik pinjaman pendidikan
 • Perlindungan Takaful baru; dan
 • Duti Setem
 • Berkuatkuasa 1 Julai 2015, peminjam perlu menjelaskan sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah tunggakan, serta kos pelbagai (jika ada) terlebih dahulu seperti kos penguatkuasaan, WPP (sekiranya tidak dijelaskan akan dikira sebagai prinsipal baru), hutang duti setem, hutang takaful dan yuran pemprosesan.
3.Tempoh PermohonanPermohonan boleh dibuat pada bila-bila masa, KECUALI dalam tempoh 27 haribulan bulan semasa hingga 5 haribulan bulan berikutnya.
4.Tunggakan Bayaran BalikYaYa dan/atau tidak mampu bayar mengikut JBB yang ditetapkan.
5.Tempoh Bayaran Balik PinjamanBerdasarkan baki tempoh pinjaman asal.Tempoh bayaran balik boleh dipanjangkan sehingga had umur peminjam mencapai 60 tahun.
6.Ansuran BulananBerdasarkan baki tempoh jadual bayaran balik sedia ada.

Ansuran bulanan minimum berdasarkan anggaran penentuan 5% sehingga 8% daripada jumlah pendapatan kasar, tertakluk kepada kelayakan tempoh bayaran balik (sehingga umur 60 tahun).

Walau bagaimanapun, jumlah minimum ansuran bulanan tersebut adalah tertakluk kepada persetujuan PTPTN.

7.Formula PengiraanAnsuran Bulanan Baharu = Hutang Pinjaman – Bayaran Balik Yang Telah Diterima Baki Tempoh Bayaran Balik

Penentuan Prinsipal Baharu

 • Prinsipal Baharu = Baki Pinjaman Semasa + WPP (jika ada) + Takaful Baharu
 • Upah Baharu = Prinsipal Baharu *1%*Tempoh Bayaran Balik Baharu (Tahun)


Penentuan Ansuran Bulanan

Ansuran Prinsipal Baharu + Upah Baharu Bulanan = Tempoh Bayaran Balik Baharu

Nota:
Baki Pinjaman Semasa = Prinsipal Yang Patut Bayar Balik + Upah Yang Telah Dikenakan-Bayaran Balik Yang Telah Diterima

8.Dokumen PenawaranSurat Makluman Kelulusan akan dikeluarkanSurat Tawaran dan Dokumen Perjanjian Penstrukturan Semula akan dikeluarkan.

Kos Pelbagai ialah kos tindakan penguatkuasaan yang dikenakan ke atas peminjam seperti kos pengeluaran Notis Peringatan Terakhir, Notis Tuntutan (NOD) dan kos saman yang dibayar kepada panel peguam.

Selain yuran pemprosesan, kos pelbagai, hutang takaful dan hutang duti setem, berkuatkuasa 1 Julai 2015, peminjam juga perlu menjelaskan sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah tunggakan sebelum Surat Tawaran Penstrukturan Semula dikeluarkan. Dengan kata lain, Surat Tawaran Penstrukturan Semula hanya akan dikeluarkan setelah peminjam bersetuju dengan syarat-syarat penstrukturan semula dan membayar yuran pemprosesan, sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah tunggakan, kos pelbagai, hutang takaful dan hutang duti setem (jika ada).

Tidak boleh. Peminjam yang ingin memohon penjadualan/ penstrukturan semula dikehendaki hadir sendiri ke mana-mana kaunter PTPTN pada bila-bila masa, KECUALI dalam tempoh 27 haribulan bulan semasa hingga 5 haribulan bulan berikutnya. Ia bagi memudahkan rundingan, penjelasan dan urusan penerimaan dokumen tawaran.

Tiada had tempoh. Peminjam boleh memohon semula pada bila-bila masa, KECUALI dalam tempoh 27 haribulan bulan semasa hingga 5 haribulan bulan berikutnya.

Peminjam tidak layak untuk membuat penjadualan semula. Bagaimanapun, peminjam tersebut boleh dipertimbangkan bagi penstrukturan semula bayaran balik pinjaman.

Tempoh sahlaku dokumen tawaran penstrukturan/ penjadualan semula adalah dalam 14 hari atau bulan yang sama dengan tarikh kelulusan ATAU mana-mana yang terdahulu

Tidak boleh. Dokumen tawaran hendaklah dikembalikan kepada PTPTN dalam bulan yang sama dengan bulan kelulusan.

Ya. Pinjaman tersebut akan dibatalkan. Peminjam dikehendaki memohon semula sekiranya masih berminat untuk mendapatkan kemudahan tersebut.

Boleh. Walau bagaimanapun, syarat pengeluaran Akaun II KWSP merujuk kepada tarikh perjanjian asal.

Gagal/ Berhenti/ Tukar Pengajian/ Batal Pinjaman Pendidikan

Peminjam yang gagal dalam pengajian hanya dikehendaki menjelaskan jumlah pinjaman yang diterima sahaja termasuk apa-apa kos yang berkenaan.

Ya. Upah dikenakan pada bulan ke 13 selepas tamat tempoh tajaan (bermula kelulusan pinjaman 8 November 2017) ke atas jumlah pinjaman yang diterima sahaja.

Tindakan Saman

Semakan saman boleh dilakukan dengan menghubungi Hotline PTPTN di talian 03-2193 3000.

Peminjam hendaklah menghubungi Bahagian Perundangan dan Pendakwaan PTPTN di talian 03-2193 1155 atau hadir ke cawangan PTPTN terdekat untuk rundingan bagi penarikan balik saman dengan membayar keseluruhan hutang pinjaman. Sekiranya tidak mampu, peminjam boleh berunding dengan PTPTN bagi membuat bayaran keseluruhan tunggakan atau apa-apa jumlah yang dipersetujui PTPTN termasuk semua kos pendakwaan.

Penyenaraian Peminjam PTPTN Dalam Central Credit Reference Information System (CCRIS)

Semua peminjam yang sepatutnya membuat bayaran balik selepas 12 bulan tamat tempoh pinjaman akan disenaraikan di dalam CCRIS.

Tidak boleh. Semakan hendaklah dibuat terus di kaunter dan kiosk mana-mana cawangan Bank Negara Malaysia (BNM) di seluruh negara.

Maklumat yang direkodkan di dalam CCRIS adalah rekod bayaran ansuran bulanan bagi tempoh 12 bulan yang lepas.

Peminjam perlu membuat bayaran secara konsisten mengikut jadual yang ditetapkan bagi mengelakkan tunggakan demi memastikan rekod CCRIS berada di dalam keadaan baik. Sekiranya rekod di CCRIS menunjukkan terdapat sebarang bulan tunggakan, berkemungkinan permohonan pinjaman tidak dipertimbangkan oleh institusi kewangan. Walau bagaimanapun, kelulusan sesuatu pinjaman yang dipohon adalah tertakluk kepada budi bicara dan bidang kuasa institusi kewangan tersebut.

Peminjam tidak boleh berunding dengan BNM atau institusi kewangan lain mengenai rekod pinjaman PTPTN di CCRIS. Semua rundingan mengenai pinjaman PTPTN sama ada penyelesaian hutang pinjaman atau penjadualan semula pinjaman hendaklah dibuat dengan PTPTN. Peminjam boleh menghubungi Khidmat Pelanggan PTPTN di talian 03-2193 3000 atau hadir berunding di mana-mana cawangan PTPTN di seluruh negara.

Peminjam hendaklah membuat penyelesaian penuh hutang pinjaman dan rekod di dalam CCRIS akan dikemaskini kepada ‘SELESAI’ dalam tempoh 14 hari bekerja daripada tarikh bayaran dikemaskini dalam penyata PTPTN.

Peminjam hendaklah menyelesaikan keseluruhan tunggakan dan membuat bayaran balik bulanan secara teratur (konsisten) mengikut Jadual Bayaran Balik (JBB) yang telah ditetapkan. Peminjam yang mempunyai masalah kewangan dinasihatkan berunding dengan PTPTN untuk penjadualan semula hutang dan seterusnya membuat bayaran bulanan secara teratur.

Rekod kredit peminjam akan menunjukkan kedudukan yang lebih baik apabila membuat bayaran secara teratur selama 6 bulan berturut-turut tanpa tunggakan.

Rekod pada bulan semasa akan menjadi baik. Walau bagaimanapun, maklumat mengenai bilangan ansuran tertunggak selama 12 bulan yang lepas masih dipaparkan dalam laporan kredit CCRIS. Kelulusan sesuatu pinjaman yang dipohon adalah tertakluk kepada budi bicara dan bidang kuasa institusi kewangan tersebut.

Bayaran balik pinjaman hendaklah dibuat pada bulan berkenaan. Bagi memastikan transaksi tersebut dikemas kini dalam penyata pada bulan semasa, transaksi melalui agen/pihak ketiga hendaklah dibuat selewat-lewatnya pada 27 haribulan setiap bulan. Transaksi selepas tarikh tersebut akan dikemas kini dalam penyata pada bulan berikutnya. Walau bagaimanapun, transaksi yang dibuat sehingga akhir bulan melalui kaunter PTPTN akan dikemas kini dalam penyata pada bulan semasa.

Rekod bayaran akan dikemas kini oleh PTPTN pada tarikh penghantaran laporan berikutnya, iaitu tidak lewat daripada 15 haribulan pada bulan berikutnya.

Rekod CCRIS masih buruk kerana peminjam mempunyai tunggakan yang disebabkan oleh:

 1. Bayaran dibuat lewat daripada jadual yang ditetapkan. Sebagai contoh, bayaran mula dibuat selepas 2 tahun tamat pinjaman sedangkan peminjam sepatutnya mula membuat bayaran selepas 1 tahun tamat pinjaman.

 2. Bayaran kurang daripada jumlah yang ditetapkan di dalam Jadual Bayaran Balik (JBB).

Potongan Gaji (Tindakan Majikan)

Kegagalan majikan melaksanakan arahan potongan gaji adalah merupakan suatu kesalahan dan jika disabitkan, boleh didenda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya di bawah Seksyen 29, Akta PTPTN 1997 (Akta 566).

Melalui program Sahabat PTPTN, majikan yang membuat potongan gaji akan menikmati komisen sebanyak RM10.00 (one-off) bagi potongan kali pertama yang berjaya.

Tidak boleh. Berkuat kuasa mulai 1 November 2015, LHDNM tidak lagi menjadi ejen kutipan bayaran balik pinjaman pendidikan PTPTN. Sehubungan itu, majikan perlu berhubung terus dengan PTPTN.

Langkah-langkah yang terlibat bagi memastikan potongan gaji berjaya dilaksanakan adalah seperti berikut:

 1. Majikan menyerahkan Borang Pendaftaran Majikan (Potongan Gaji PTPTN) yang lengkap kepada Pejabat PTPTN yang berhampiran.

 2. PTPTN mengemas kini rekod potongan gaji ke dalam sistem.

 3. PTPTN akan mengemukakan rekod potongan gaji baharu kepada majikan pada setiap bulan (sekiranya ada)

 4. Majikan melaksanakan potongan gaji bulanan. Majikan mengemukakan data (Borang Potongan Gaji PTPTN Oleh Majikan) dan bayaran potongan gaji kepada PTPTN sebelum 15 hari bulan pada bulan berikutnya.

 5. PTPTN akan mengemas kini maklumat pembayaran di dalam penyata peminjam.

Maklumat data (Borang Potongan Gaji PTPTN Oleh Majikan) yang perlu dikemukakan oleh majikan kepada PTPTN mengandungi:

 1. Maklumat majikan;
 2. Maklumat pembayaran; dan
 3. Maklumat pekerja (no kp, nama, jumlah potongan dan no. gaji/ pekerja).

Data (Borang Potongan Gaji PTPTN Oleh Majikan) tersebut perlu dikemukakan kepada PTPTN dalam bentuk softcopy (Ms Excel).

Majikan perlu mengemukakan data potongan gaji kepada PTPTN dalam tempoh tiga (3) hari bekerja selepas potongan gaji diproses atau sebelum 15 hari bulan pada bulan berikutnya.

Pihak majikan boleh memilih untuk menerima dan menghantar data potongan gaji sama ada melalui File Transfer Protocol (FTP) atau e-mel. Bagi majikan yang memilih kaedah FTP, PTPTN akan mengemukakan host name, user name dan password server FTP PTPTN kepada majikan untuk akses ke server tersebut.

PTPTN akan menghantar data potongan gaji melalui e-mel. Majikan perlu mengemukakan semula data potongan gaji yang telah diproses ke alamat e-mel PTPTN iaitu aduan_BPG@ptptn.gov.my.

Data potongan gaji pekerja yang diperlukan oleh PTPTN hanya terdiri daripada empat (4) maklumat iaitu :

 1. Nombor Kad Pengenalan;
 2. Nama Pekerja;
 3. Jumlah Potongan (RM); dan
 4. No. Gaji/ Pekerja

Data tersebut perlu dikemukakan kepada PTPTN secara softcopy (Ms Excel).

Sekiranya data yang dikeluarkan melalui sistem payroll mempunyai empat (4) maklumat yang dinyatakan tersebut, PTPTN akan menerima dan memproses potongan gaji daripada majikan. PTPTN akan memaklumkan dari semasa ke semasa kepada majikan sekiranya memerlukan sebarang maklumat tambahan.

PTPTN akan membuat penghantaran data pada setiap akhir bulan kepada majikan sekiranya terdapat sebarang potongan baharu, perubahan amaun dan tamat potongan. Majikan perlu melakukan proses potongan gaji pekerja tersebut pada bulan berikutnya.

Pekerja baharu tersebut perlu melengkapkan Borang Kebenaran Potongan Gaji Bagi Bayaran Balik Pinjaman Pendidikan PTPTN dan menyerahkan kepada PTPTN. PTPTN akan mengemukakan data potongan gaji kepada majikan pada setiap akhir bulan untuk diproses oleh pihak majikan.

Ya. PTPTN akan mengemukakan maklumat pekerja yang telah menyelesaikan bayaran balik pinjaman pada setiap akhir bulan bersama-sama data potongan baharu dan perubahan amaun (sekiranya ada). Bagi pekerja yang telah selesai membayar balik, data yang dikemukakan mempunyai jumlah potongan (RM) sebanyak sembilan (9) sifar seperti contoh berikut:

NO. KPNAMAJUMLAH POTONGAN (RM)NO. GAJI/ PEKERJA
821011045131SHAH JEHAN BIN SHAHRUDIN00000000034254

Majikan tidak perlu membuat potongan gaji pekerja tersebut pada bulan berikutnya memandangkan pekerja telah menyelesaikan kesemua bayaran balik pinjaman.

Tidak boleh. Pembatalan atau penamatan potongan gaji hanya boleh dibuat sekiranya peminjam telah melangsaikan keseluruhan hutang atau telah berhenti kerja atau disahkan muflis oleh Jabatan Insolvensi Malaysia sahaja.

Pihak majikan boleh memilih untuk membuat bayaran bagi potongan gaji pekerja sama ada melalui Electronic Fund Transfer (EFT) atau cek.

Pembayaran hendaklah dibuat kepada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional di Akaun Pungutan Potongan Gaji Agensi (Bank Islam). Majikan juga perlu mengemukakan maklumat berikut melalui e-mel (aduan_BPG@ptptn.gov.my) dalam tempoh sehari selepas pindahan bayaran potongan gaji dilakukan:

 1. Tarikh pindahan;
 2. Jumlah pindahan;
 3. No. rujukan pindahan; dan
 4. Keterangan pindahan (contoh: Oktober UKM)

Cek dibuat atas nama ‘Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional’ atau ‘PTPTN’. Cek tersebut perlu dihantar kepada PTPTN melalui serahan tangan, secara pos atau didepositkan di kaunter bank atau cheque deposit machine (Bank Islam sahaja).Maklumat nombor Akaun Pungutan Potongan Gaji Agensi hendaklah dicatatkan di belakang cek tersebut.

Majikan perlu mengemukakan data potongan gaji pekerja dalam bentuk softcopy (Ms Excel) melalui e-mel (aduan_BPG@ptptn.gov.my) sebaik sahaja cek dihantar kepada PTPTN.

Ya. Resit akan dikeluarkan setelah bayaran diterima dan data dikemaskini ke dalam penyata pinjaman.

Potongan Gaji (Tindakan Peminjam)

Peminjam boleh memohon secara online untuk membuat potongan gaji atau hadir ke kaunter PTPTN yang berdekatan.

Bayaran balik melalui potongan gaji dapat mengelakkan tunggakan kerana dibuat secara konsisten sekaligus mengelakkan peminjam daripada sebarang tindakan penguatkuasaan seperti senarai hitam dan saman. Rekod pinjaman di CCRIS juga akan menjadi baik. Bagi penjawat awam, bayaran balik melalui potongan gaji adalah wajib selaras dengan arahan Ketua Setiausaha Negara (KSN) pada September 2015.

Langkah pertama, peminjam dikehendaki melengkapkan Borang Kebenaran Potongan Gaji yang terdapat di Portal Rasmi PTPTN dan menyerahkannya bersama-sama salinan slip gaji terkini di mana-mana cawangan PTPTN. Seterusnya, PTPTN akan mengemas kini rekod potongan gaji ke dalam sistem PTPTN dan mengemukakan jumlah potongan gaji tersebut kepada majikan. Setelah majikan melaksanakan potongan gaji, PTPTN akan mengemas kini maklumat pembayaran di dalam penyata. Semakan rekod bayaran balik yang telah dikemaskini boleh dibuat di Penyata Pinjaman.

PTPTN melaksanakan potongan gaji mandatori sekiranya tidak menerima sebarang bayaran balik daripada peminjam dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh surat Arahan Rundingan Untuk Bayaran Balik Pinjaman PTPTN. Ruang rundingan masih dibuka sekiranya peminjam tidak mampu dengan amaun ansuran yang dinyatakan dan mereka perlu hadir ke PTPTN dalam tempoh 14 hari daripada tarikh surat.

Tidak boleh. Ansuran bulanan bayaran balik melalui potongan gaji adalah berdasarkan Jadual Bayaran Balik yang telah dibina. Peminjam boleh membuat bayaran balik melalui lain-lain saluran yang disediakan.

Di antara sebab potongan gaji gagal dibuat ialah kerana maklumat potongan gaji yang diberikan peminjam seperti No Gaji dan Kod Pejabat Perakaunan berbeza dengan pengkalan data majikan. Sehubungan dengan itu, peminjam dikehendaki menyerahkan salinan slip gaji yang terkini dengan PTPTN bersama-sama Borang Kebenaran Potongan Gaji yang telah lengkap.

Di antara sebab potongan gaji gagal dibuat ialah kerana maklumat potongan gaji yang diberikan peminjam seperti No Gaji dan Kod Pejabat Perakaunan berbeza dengan pengkalan data majikan. Sehubungan dengan itu, peminjam dikehendaki menyerahkan salinan slip gaji yang terkini dengan PTPTN bersama-sama Borang Kebenaran Potongan Gaji yang telah lengkap.

Peminjam perlu memaklumkannya kepada PTPTN dengan mengisi Borang Kebenaran Potongan Gaji untuk potongan dengan majikan yang baharu. Rekod potongan gaji dengan majikan lama akan dibatalkan dan urusan potongan gaji seterusnya akan dibuat dengan majikan yang baharu.

Peminjam yang telah dikenakan senarai hitam dan saman perlu menyelesaikan urusan senarai hitam dan saman terlebih dahulu. Peminjam perlu hadir berunding ke mana-mana cawangan PTPTN jika telah disenarai hitam atau Bahagian Perundangan dan Pendakwaan di ibu pejabat Kuala Lumpur sekiranya telah disaman.

Boleh. Peminjam perlu melengkapkan Borang Kebenaran Potongan Gaji dengan jumlah potongan yang baharu.

Tidak boleh. Sekiranya tidak mampu membuat bayaran berdasarkan ansuran mengikut jadual yang ditetapkan, peminjam dicadangkan membuat penjadualan semula pinjaman.

Peminjam boleh membuat potongan gaji mengikut jadual ansuran bulanan asal tetapi perlu menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu bagi memastikan rekod bayaran balik tiada tunggakan. Sekiranya tidak mampu, peminjam perlu membuat penjadualan semula pinjaman bagi mendapatkan jumlah ansuran baharu dengan mengambilkira jumlah tunggakan.

Peminjam perlu merujuk kepada majikan dengan kadar segera agar majikan boleh membuat semakan semula dengan PTPTN.

Peminjam dikehendaki menjelaskan ansuran bulanan melalui saluran lain bagi mengelakkan tunggakan dan tindakan penguatkuasaan.

Peminjam perlu membuat pindaan jumlah potongan gaji berdasarkan kepada jumlah di dalam perjanjian Ujrah dengan mengisi Borang Kebenaran Potongan Gaji yang baharu. Sekiranya jumlah di dalam perjanjian Ujrah lebih rendah daripada potongan gaji sedia ada, peminjam digalakkan untuk mengekalkan jumlah potongan tersebut bagi menikmati penjimatan kos upah dan menyelesaikan pinjaman lebih awal.

Jumlah ansuran potongan gaji terkini akan kekal mengikut potongan Konvensional. Sekiranya jumlah ansuran baharu (Ujrah) lebih tinggi, ia akan menyebabkan berlakunya tunggakan.

Bayaran balik melalui potongan gaji akan dikemaskini di dalam penyata pinjaman peminjam selewat-lewatnya pada bulan berikutnya setelah pembayaran diremitkan oleh majikan ke PTPTN.

Program SAHABAT

Program SAHABAT adalah satu program yang mewujudkan kolaborasi strategik antara PTPTN dan agensi kerajaan/ agensi swasta/ persatuan/ kelab/ koperasi/ pertubuhan yang berdaftar.

Mulai 23 Mei 2017, PTPTN telah memperluaskan program ini kepada individu perseorangan atau Team Leader*.

*Team Leader adalah terdiri daripada pakar motivasi/ penceramah/ blogger/ orang yang mempunyai ramai followers/ anggota/ ahli di bawahnya atau orang yang mempunyai pengaruh ke atas sesuatu kumpulan tertentu/ orang awam dan berminat untuk memasarkan produk simpanan PTPTN.

Program SAHABAT diadakan adalah bertujuan untuk menggalakkan kakitangan dan orang ramai membuat bayaran balik pinjaman pendidikan PTPTN, membuka akaun SSPN dan membuat penambahan deposit secara potongan gaji, di samping menjana pendapatan sampingan.

Terdapat 2 kategori SAHABAT yang ditawarkan iaitu:

 1. SAHABAT AM
  SAHABAT AM adalah agensi kerajaan/ swasta/ koperasi/ pertubuhan/ persatuan/ kelab yang menjadi SAHABAT PTPTN tanpa pelantikan wakil daripada agensi tersebut sebagai Ejen Pemasaran Online (EPO).

 2. SAHABAT NIAGA
  SAHABAT NIAGA adalah agensi yang menjalankan perniagaan yang bersifat komersial atau/ dan mempunyai kakitangan/ ahli di bawahnya yang berurusan dengan orang awam. Kakitangan/ ahli di bawahnya akan dilantik oleh majikan untuk menjadi EPO SAHABAT.

SAHABAT adalah terbuka kepada:

 1. Agensi kerajaan; atau

 2. Agensi swasta, persatuan, kelab, koperasi, pertubuhan dan lain-lain agensi yang ditubuhkan di bawah Akta Syarikat 1965 atau Akta Pertubuhan 1966 atau mana-mana undang-undang bertulis yang berkuatkuasa di Malaysia; atau

 3. Orang perseorangan sebagai Team Leader.

dan tertakluk kepada kelulusan PTPTN

Agensi yang berminat untuk menjadi SAHABAT hendaklah mengisi dan melengkapkan Borang Pendaftaran SAHABAT PTPTN dan menyerahkannya kepada wakil PTPTN untuk didaftarkan.

Bagi SAHABAT sedia ada (lantikan sebelum 1 Mei 2017) akan dijadikan sebagai SAHABAT AM secara automatik di mana SAHABAT ini berpeluang untuk menerima manfaat daripada perluasan skop merangkumi SSPN-i Plus, mengikut terma dan syarat yang ditetapkan.

Walau bagaimanapun, sekiranya SAHABAT sedia ada berminat untuk dinaiktaraf kepada SAHABAT NIAGA dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, SAHABAT perlulah mengisi semula Borang Pendaftaran SAHABAT dan segala terma dan syarat baharu akan berkuatkuasa pada tarikh lantikan SAHABAT NIAGA.

Perhatian:
Pendaftaran sebagai SAHABAT NIAGA dibekukan untuk sementara waktu sehingga ke tarikh yang akan dimaklumkan kelak bagi memberi laluan kepada penambahbaikkan polisi sedia ada.

Syarat-syarat untuk menjadi EPO SAHABAT NIAGA adalah:

 1. Warganegara Malaysia;
 2. Berumur 18 tahun dan ke atas;
 3. Tidak berstatus muflis;
 4. Mempunyai akaun SSPN-i Plus
 5. Dilantik oleh SAHABAT NIAGA untuk menjadi EPO.

Perhatian:
Pendaftaran sebagai EPO SAHABAT NIAGA dibekukan untuk sementara waktu sehingga ke tarikh yang akan dimaklumkan kelak bagi memberi laluan kepada penambahbaikkan polisi sedia ada.

Agensi yang menyertai program ini akan menikmati komisen seperti berikut:
Bil Perkara Komisen Sahabat Am Komisen Sahabat Niaga
Sahabat Niaga EPO
1. Pembukaan akaun SSPN-i (one off) RM2.00/ akaun RM2.00/ akaun RM1.00/ akaun
2. Pembukaan akaun SSPN-i Plus (one off) RM2.00/ akaun 5% x jumlah pakej 25% x jumlah pakej
3. Potongan gaji bagi penambahan deposit SSPN-i RM0.50 per akaun/ transaksi (selagi ada potongan) RM0.50 per akaun/ transaksi (sehingga 24 bulan) 0.25% daripada simpanan bulanan (sehingga 24 bulan)
4. Penambahan deposit SSPN-i melalui auto debit/ direct debit Tiada RM0.50 per akaun/ transaksi (sehingga 24 bulan) 0.25% daripada simpanan bulanan (sehingga 24 bulan)
5. Potongan gaji bagi penambahan deposit SSPN-i Plus RM0.50 per akaun/ transaksi (sehingga 24 bulan) RM0.50 per akaun/ transaksi (sehingga 24 bulan) 0.25% daripada simpanan bulanan (sehingga 24 bulan)
6. Penambahan deposit SSPN-i Plus melalui auto debit/ direct debit Tiada RM0.50 per akaun/ transaksi (sehingga 24 bulan) 0.25% daripada simpanan bulanan (sehingga 24 bulan)
7. Potongan gaji bagi bayaran balik pinjaman pendidikan PTPTN yang berjaya (one off) RM10.00/ peminjam RM10.00/ peminjam Tiada
* PTPTN berhak mengubah kadar komisen di atas dengan mengeluarkan makluman sekurang-kurangnya 14 hari sebelum pelaksanaan kadar komisen baharu.

Bayaran komisen bagi setiap transaksi yang berjaya akan dibayar pada setiap 20 haribulan pada bulan berikutnya. Bayaran tersebut mestilah minimum RM10.00. Sekiranya jumlah keseluruhan komisen kurang daripada amaun tersebut, komisen ini akan dibawa ke bulan berikutnya.

Komisen kepada EPO SAHABAT akan diberhentikan sekiranya EPO tersebut berhenti atau ditamatkan lantikan.

Bayaran komisen akan dikreditkan terus ke akaun bank yang telah didaftarkan oleh SAHABAT dan EPO SAHABAT.

PTPTN akan membuat bayaran komisen berdasarkan kepada maklumat akaun bank yang dinyatakan pada Borang Pendaftaran SAHABAT.

Ya, agensi yang berhasrat untuk berhenti daripada program SAHABAT boleh berbuat demikian dengan memberi notis secara bertulis kepada PTPTN dalam tempoh sekurang-kurangnya empat belas hari (14) bekerja.

PTPTN juga berhak menarik balik pelantikan atau menamatkan pendaftaran SAHABAT dengan memberi notis secara bertulis di dalam tempoh yang sama.

JomPAY

JomPAY ialah satu inisiatif Nasional yang disokong oleh bank-bank di Malaysia untuk mewujudkan satu kaedah pembayaran melalui online dan telefon mudah alih di Malaysia. MyClear adalah sebuah anak syarikat milik penuh Bank Negara Malaysia yang mengendalikan JomPAY.

Dengan JomPAY, anda boleh menikmati kemudahan bayaran balik pinjaman PTPTN dan penambahan deposit Simpan SSPN Prime/ Simpan SSPN Plus menggunakan dana dari akaun simpanan atau akaun semasa. Selain itu, pelanggan juga boleh menggunakan akaun kad kredit untuk bayaran balik pinjaman PTPTN. Melalui JomPAY, transaksi anda lebih cepat, selamat, dan mudah

Ya, perkhidmatan JomPAY adalah PERCUMA. Tiada caj dikenakan bagi bayaran balik pinjaman dan penambahan deposit Simpan SSPN Prime/ Simpan SSPN Plus

Kemudahan JomPAY boleh dinikmati melalui perbankan internet dan telefon mudah alih melibatkan 42 bank yang terlibat. Senarai bank boleh diperolehi di Portal Rasmi PTPTN.

Pendaftaran tidak diperlukan dengan JomPAY. Anda hanya perlu memastikan mempunyai akses kepada perbankan internet bagi bank yang terlibat.

Anda hendaklah mendapatkan Biller Code dan Ref-1 melalui Semakan JomPAY di Portal Rasmi PTPTN terlebih dahulu sebelum membuat transaksi melalui JomPAY.

 

Biller Code adalah nombor unik untuk mengenalpasti Biller bagi JomPAY. Biller Code bagi JomPAY PTPTN adalah seperti berikut.

KemudahanProdukBiller Code
Bayaran balik pinjamanPinjaman Ujrah34975
Pinjaman Konvensional96933
Penambahan deposit Simpan SSPN PrimeSimpan SSPN Prime73197
Penambahan deposit Simpan SSPN PlusSimpan SSPN Plus99960

Ref-1 adalah nombor unik yang digunakan oleh PTPTN untuk mengenal pasti akaun anda.

Tidak. Ref-1 untuk JomPAY PTPTN adalah tetap berdasarkan akaun pelanggan. Pelanggan digalakkan mengemaskini sebagai Favourites setelah berjaya membuat transaksi pertama.

Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk menggunakan JomPAY Online:

 1. Dapatkan Biller Code dan Ref-1 melalui Semakan JomPAY di Portal Rasmi PTPTN.

 2. Daftar masuk perbankan internet/ telefon mudah alih > Pilih Bill Payment > Cari menu JomPAY

 3. Mulakan transaksi bayaran > Masukkan Biller Code, Ref-1 dan Ref-2

 4. Pilih akaun anda, sama ada akaun semasa, simpanan atau kad kredit*

 5. Masukkan jumlah bayaran dan teruskan bayaran. > Resit akan dipaparkan bagi setiap transaksi yang berjaya

 6. Kemaskini sebagai Favourites untuk bayaran seterusnya.

 7. Selesai.

*Penggunaan akaun kad kredit hanya dibenarkan untuk bayaran balik pinjaman sahaja.

Semua pelanggan 42 bank terlibat boleh menggunakan JomPAY. Bagaimanapun, untuk membuat bayaran balik pinjaman/penambahan deposit melalui kaedah ini, bayaran hanya boleh dilakukan untuk akaun peminjam/pendeposit yang menggunakan Kad Pengenalan Awam sahaja. Ini kerana semakan Biller Code dan Ref-1 di Semakan JomPAY di Portal Rasmi PTPTN hanya boleh dicapai melalui Kad Pengenalan Awam.

Tidak. Kemudahan JomPAY boleh dinikmati untuk bayaran balik Pinjaman Ujrah dan Konvensional.

Had bayaran bagi JomPAY adalah seperti berikut.

KemudahanHad minimumHad maksimum
Bayaran balik pinjamanRM1.00Tiada had
Penambahan deposit Simpan SSPN Prime/ Simpan SSPN PlusRM20.00Tiada had

Pertama sekali, pastikan butiran bayaran adalah betul termasuk Biller Code, Ref-1 dan Jumlah Pembayaran.

Untuk bantuan seterusnya, sila hubungi Khidmat Pelanggan PTPTN 03-2193 3000.

Bagi setiap transaksi bayaran yang berjaya, Penyata Pinjaman/ e-Simpan SSPN Prime/ e-Simpan SSPN Plus di Portal Rasmi PTPTN akan dikemaskini dalam tempoh 3 hari bekerja.

Debit Terus (Direct Debit)

Debit Terus adalah kemudahan bayaran balik pinjaman PTPTN dan deposit Simpan SSPN Prime yang mana peminjam/ pendeposit memberi kebenaran kepada PTPTN membuat sejumlah potongan secara berkala daripada Akaun Simpanan/ Akaun Semasa mereka.

Mulai 19 April 2017, permohonan Debit Terus adalah secara online. Kaedah online ini adalah merupakan penambahbaikan yang dibuat menggantikan kaedah sedia ada yang menggunakan borang. Melalui kaedah ini, verification of authorization pemegang akaun adalah melalui Internet Banking yang menggunakan platform FPX.

Langkah-langkah permohonan:

 1. Layari Portal Rasmi PTPTN
 2. Klik pada ikon Permohonan Direct Debit

  a) Permohonan Direct Debit Pinjaman

  • Klik Mohon Direct Debit Pinjaman
  • Masukkan No Kad Pengenalan > Klik link Penyata Pinjaman yang dipaparkan
  Penyata Kira-Kira Pinjaman UjrahPenyata Kira-Kira Pinjaman Konvensional
  Masukkan Nombor Kad Pengenalan.Masukkan Nombor Kad Pengenalan.

  Masukkan Kata Laluan. Klik TERLUPA KATA LALUAN untuk mendapatkan Kata Laluan baharu.

  Kata Laluan baharu akan dihantar ke alamat emel yang wujud di dalam sistem PTPTN. Sila kemaskini alamat emel baru di Portal PTPTN sekiranya emel tersebut tidak aktif dan ulangi langkah diatas

  Masukkan No Pinjaman.

  Sila hubungi Khidmat Pelanggan PTPTN untuk mendapatkan Nombor Pinjaman 03 – 2193 3000

  Setelah login ke penyata kira-kira berjaya, klik Penyata BakiSetelah login ke penyata kira-kira berjaya, klik Permohonan Direct Debit
  Klik Permohonan Direct Debit 

  b). Permohonan Direct Debit SSPN-i

  • Klik Mohon Direct Debit Deposit SSPN-i
  • Masukkan No Kad Pengenalan Pendeposit
  • Klik Semakan Penyata SSPN-i
  • Masukkan Nombor Kad Pengenalan Pendeposit
  • Masukkan Kata Laluan

 3. Klik TERLUPA KATA LALUAN untuk mendapatkan Kata Laluan baharu pada alamat emel yang dimasukkan
  • Setelah login ke penyata simpanan berjaya, klik Pendaftaran Debit Terus.

Berikut adalah bank-bank yang menyediakan kemudahan Pendaftaran Debit Terus secara online.

BANK TEMPATAN
BilNama BankBilNama Bank
1.Bank Islam9.Public Bank
2.Maybank10.Public Islamic Bank
3.Maybank Islamic11.RHB Bank
4.Bank Rakyat12.RHB Islamic Bank
5.CIMB13.Affin Bank
6.CIMB Islamic14.Ambank
7.Hong Leong Bank15.Alliance
8.Hong Leong Islamic Bank16.Bank Pertanian Malaysia (Agrobank)
BANK ANTARABANGSA
BilNama BankBilNama Bank
1.HSBC10.Al-Rajhi Bank
2.OCBC11.BNP Paribas
3.OCBC Al-Amin12.Bank Of China ( Malaysia) Berhad
4.Standard Chartered13.Bank Of America (M) Berhad
5.Standard Chartered Saadiq14.Bank Of Tokyo (MUFG)
6.Deutsche Bank15.Industrial and Commercial Bank Of China
7.UOB Bank16.J.P Morgan Chase Bank
8.Kuwait Finance House17.Mizuho Bank (Malaysia) Berhad
9.Sumitomo Mitsui Banking Corporation  

Ya, kemudahan Debit Terus adalah PERCUMA. Tiada caj dikenakan untuk permohonan dan setiap transaksi Debit Terus yang berjaya. Walau bagaimanapun, bayaran/ deposit pendaftaran dikenakan sebanyak RM1.00 pada setiap kali permohonan dibuat dan akan dipulangkan ke akaun pinjaman/ simpanan PTPTN dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

Syarat-syarat permohonan Debit Terus adalah seperti berikut:

 1. Permohonan Debit Terus bagi bayaran balik pinjaman atau deposit simpanan adalah untuk Akaun Pinjaman yang berbaki hutang/ Akaun Simpanan yang masih aktif.

 2. Amaun permohonan bagi bayaran balik mestilah sama atau melebihi ansuran bulanan yang ditetapkan. Bagi deposit simpanan, amaun minimum yang dibenarkan adalah RM20.

 3. Akaun bank yang dipilih untuk perlaksanaan Debit Terus mestilah berstatus Aktif.

Tempoh proses permohonan akan mengambil masa 3 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap.

Permohonan Debit Terus tidak berjaya diproses jika:

 1. Akaun pemohon tidak aktif

 2. Kegagalan semasa proses log masuk ke sistem perbankan internet bank pembayar

 3. Kegagalan semasa proses pengesahan bayaran/ deposit RM1 melalui sistem perbankan internet bank pembayar

 4. Baki akaun tidak mencukupi semasa proses pengesahan bayaran/deposit RM1 melalui sistem perbankan internet bank pembayar

 5. Sebab-sebab lain yang ditentukan oleh pihak bank pemohon

Potongan bayaran balik dan deposit Simpan SSPN Prime akan berlaku pada 1hb, 10hb atau 27hb setiap bulan tertakluk kepada tarikh kelulusan permohonan kebenaran Debit Terus oleh pihak bank pemohon.

Transaksi potongan Debit Terus gagal dilakukan kerana sebab-sebab berikut:

 1. Baki di dalam akaun tidak mencukupi
 2. Akaun pemohon tutup/ Akaun tidak aktif
 3. Sebab-sebab lain yang ditentukan oleh pihak bank pemohon

PTPTN akan membuat potongan pada 1hb, 10hb atau 27hb setiap bulan. Sekiranya potongan tidak berjaya dilakukan pada salah satu tarikh tersebut, ini bermakna tiada bayaran balik/ deposit Simpan SSPN Prime daripada peminjam/ pendeposit bagi bulan tersebut. Peminjam dikehendaki membuat bayaran balik melalui saluran lain bagi mengelakkan pinjaman menjadi tertunggak sekaligus memberi kesan kepada rekod CCRIS.

Pendeposit juga digalakkan membuat simpanan melalui saluran lain bagi menikmati dividen yang diberikan.

Tidak. Setiap potongan adalah di atas jumlah ansuran bayaran balik sebulan sahaja. Sekiranya tiada potongan berjaya dilakukan dalam bulan tersebut, ini bermakna tiada bayaran balik daripada peminjam bagi bulan tersebut.

Oleh itu, peminjam hendaklah memastikan baki dalam akaun bank adalah mencukupi untuk memastikan potongan dapat dibuat sekaligus dapat menikmati kelebihan Debit Terus.

Penyata akan dikemaskini dalam tempoh 3 hari bekerja selepas potongan Debit Terus berjaya dilakukan.

Pembatalan secara automatik akan dibuat sekiranya baki hutang keseluruhan pinjaman telah diselesaikan. Pembatalan di atas sebab-sebab lain adalah tertakluk persetujuan pihak PTPTN.

Tidak boleh. Debit Terus untuk bayaran balik PTPTN/ deposit Simpan SSPN Prime adalah menggunakan Akaun Simpanan/ Akaun Semasa sahaja.

Kelebihan bagi peminjam yang membuat bayaran balik pinjaman melalui Debit Terus adalah seperti berikut:

 1. Peminjam boleh memastikan bayaran balik pinjaman dibuat secara konsisten.

 2. Peminjam boleh mengelakkan hutang pinjaman menjadi tertunggak sekaligus mengelakkan tindakan penguatkuasaan seperti senarai hitam Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan saman.

 3. Peminjam boleh mengelakkan rekod buruk dalam Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS) apabila tiada tunggakan pinjaman.

 4. Memastikan simpanan secara konsisten setiap bulan.

*Tertakluk pada terma dan syarat yang ditetapkan dari semasa ke semasa.

Boleh. Walau bagaimanapun permohonan Debit Terus tidak membenarkan lebih dari satu pemegang akaun bank yang berlainan membuat potongan ke atas akaun pinjaman/ simpanan yang sama.

Contoh:

BilSituasiStatus PermohonanCatatan
1Ibu membuat bayaran balik melalui Debit Terus bagi anakPermohonan Debit Terus dibenarkanSatu pemegang akaun bank membuat potongan ke atas akaun pinjaman Pemegang Akaun Bank: Ibu
2Ibu dan Bapa membuat bayaran balik bagi anak yang samaPermohonan Debit Terus tidak dibenarkan

Lebih dari satu pemegang akaun bank membuat potongan ke atas akaun pinjaman yang sama. Pemegang Akaun Bank :

 • Ibu
 • Bapa
Simpan SSPN Prime

Simpan SSPN Prime merupakan satu instrumen simpanan tanpa komitmen bulanan yang direka khas oleh PTPTN bagi tujuan pendidikan tinggi. Simpan SSPN Prime adalah berlandaskan syariah menggunakan konsep ‘Wakalah Bil Istithmar’ bermaksud ‘mewakilkan untuk tujuan pelaburan.

Objektif Simpan SSPN Prime adalah untuk membudayakan tabiat menabung di kalangan warganegara Malaysia bagi tujuan pendidikan tinggi sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada pinjaman.

Simpan SSPN Prime menawarkan pelbagai keistimewaan, antaranya:

 1. Pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih tahun semasa hingga RM8,000.00 setahun bagi akaun yang dibuka atas nama anak / anak angkat yang sah sebagai penerima manfaat;

 2. Perlindungan takaful secara percuma ke atas pendeposit yang mempunyai simpanan RM1,000.00 dan ke atas;

 3. Kadar dividen yang kompetitif dan dikecualikan daripada cukai pendapatan;

 4. Pemberian geran sepadan kerana memasuki institusi pendidikan tinggi (IPT) sehingga RM10,000.00 untuk satu keluarga yang layak bagi akaun yang dibuka atas nama anak sebagai penerima manfaat;

 5. Simpanan dijamin oleh kerajaan;

 6. Layak memohon pinjaman pendidikan PTPTN;

Boleh. Akaun Simpan SSPN Prime boleh dibuka oleh sesiapa sahaja yang berwarganegara Malaysia dan berumur 18 tahun dan ke atas bagi memupuk sikap penabungan di kalangan rakyat Malaysia.

Syarat-syarat penyertaan Simpan SSPN Prime adalah seperti berikut:

 1. Ibu/ bapa/ penjaga/ individu yang ingin menjadi pendeposit dan/ atau penerima manfaat kepada akaun Simpan SSPN Prime mestilah warganegara Malaysia.

 2. Bagi pembukaan akaun untuk anak angkat di bawah jagaan yang sah, surat akuan berkanun atau sijil anak angkat hendaklah disertakan bagi menikmati keistimewaan pelepasan taksiran cukai pendapatan dan geran sepadan ke institusi pendidikan tinggi (jika layak).

 3. Pendeposit boleh juga membuka akaun untuk diri sendiri.

 4. Setiap pendeposit hanya boleh membuka satu akaun untuk penerima manfaat yang sama.

 5. Penerima manfaat mestilah berumur antara 1 hari hingga sebelum mencapai umur 29 tahun.

 6. Penerima manfaat yang telah mempunyai akaun yang dibuka oleh seseorang pendeposit boleh membuka akaun bagi dirinya sendiri atau membuka akaun untuk warganegara Malaysia yang lain. Ini bermakna, seorang penerima manfaat pada masa yang sama juga boleh menjadi pendeposit.

 7. Pendeposit yang berbeza boleh membuka akaun Simpan SSPN Prime bagi penerima manfaat yang sama dan tiada had bilangan akaun bagi setiap penerima manfaat.

Akaun Simpan SSPN Prime boleh dibuka secara online dengan melayari laman web PTPTN (www.ptptn.gov.my), di kaunter cawangan PTPTN atau melalui ejen-ejen sah yang telah dilantik.

Simpan SSPN Prime tidak menggunakan buku akaun. Walau bagaimanapun PTPTN akan menghantar Slip Akuan Pembukaan Akaun Simpan SSPN Prime kepada pendeposit ke alamat yang didaftarkan sebagai bukti pengesahan pembukaan akaun Simpan SSPN Prime.

Pendeposit boleh menghubungi Khidmat Pelanggan PTPTN di talian 03-2193 3000 atau mengunjungi cawangan PTPTN yang berdekatan untuk mendapatkan nombor akaun Simpan SSPN Prime. Pendeposit juga boleh memohon untuk cetakan semula slip akuan bagi memudahkan urusan.

Tidak, pendeposit boleh membuka akaun dan menamakan mana-mana warganegara Malaysia yang lain sebagai penerima manfaat.

Pendeposit perlu mengisi dan melengkapkan Borang Kebenaran/ Penamatan Potongan Gaji Bulanan Simpan SSPN Prime yang boleh didapati di kaunter PTPTN atau mencetak borang tersebut melalui portal rasmi PTPTN. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar kepada majikan dan sesalinan kepada PTPTN.

Penyata Akaun Simpan SSPN Prime boleh disemak dan dicetak melalui portal rasmi PTPTN. Semakan juga boleh dilakukan dengan menghubungi Khidmat Pelanggan PTPTN di talian 03-2193 3000, hadir sendiri ke cawangan PTPTN yang berdekatan atau di cawangan Maybank, RHB Bank dan Bank Rakyat.

Simpanan Simpan SSPN Prime boleh dikeluarkan pada bila-bila masa, tertakluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh PTPTN dari semasa ke semasa.

Simpanan Simpan SSPN Prime boleh dikeluarkan dengan cara berikut:

 1. Mengisi dan melengkapkan Borang Pengeluaran/ Penutupan Akaun/ Tuntutan Geran Sepadan dan mengemukakannya kepada PTPTN melalui serahan tangan atau pos. Borang tersebut boleh didapati di kaunter PTPTN; atau

 2. Pengeluaran melalui ATM di bank yang terpilih.

Tiada caj yang dikenakan oleh PTPTN kecuali caj yang dikenakan oleh ejen, sekiranya ada.

Proses permohonan pengeluaran deposit/ penutupan akaun mengambil masa tidak lebih 14 hari bekerja selepas penerimaan dokumen permohonan yang lengkap.

Boleh, pendeposit perlu membuat permohonan untuk bayaran balik pinjaman PTPTN melalui pindahan antara akaun dengan mengisi Borang Pindahan Deposit / Lebihan Bayaran Balik Pinjaman yang boleh didapati di cawangan PTPTN dan portal rasmi PTPTN.

Tidak. Simpan SSPN Prime dan Skim Pinjaman Pendidikan adalah skim yang berbeza walaupun kedua-duanya di bawah PTPTN.

Boleh. pendeposit perlu mengisi Borang Pindahan Deposit/ Lebihan Bayaran Balik Pinjaman yang boleh didapati di cawangan PTPTN dan portal rasmi PTPTN. Pindahan boleh dilakukan berdasarkan situasi berikut:

 1. Pindahan simpanan daripada akaun Simpan SSPN Prime ke akaun Simpan SSPN Prime atas pendeposit yang sama.

 2. Pindahan simpanan daripada akaun Simpan SSPN Plus ke akaun Simpan SSPN Prime atas pendeposit yang sama.

 3. Pindahan simpanan daripada akaun Simpan SSPN Prime ke akaun Simpan SSPN Plus atas pendeposit yang sama.

 4. Pindahan lebihan bayaran balik pinjaman ke akaun Simpan SSPN Prime atau Simpan SSPN Plus atas peminjam / pendeposit yang sama.

 5. Pindahan simpanan Simpan SSPN Prime untuk bayaran balik pinjaman atas peminjam / pendeposit yang sama.

Ya, pendeposit perlu membuat penutupan akaun atas nama penerima manfaat tersebut. Pendeposit mempunyai pilihan sama ada untuk menerima wang simpanan semasa membuat penutupan atau membuat pindahan wang simpanan ke akaun penerima manfaat yang lain.

Ada. Simpan SSPN Prime menyediakan perlindungan takaful secara percuma kepada pendeposit yang mempunyai baki simpanan RM1,000 dan ke atas serta berumur tidak melebihi 65 tahun. Perlindungan takaful ini merangkumi kematian pendeposit dan penerima manfaat serta keilatan kekal menyeluruh pendeposit. Sekiranya pendeposit mengalami keilatan kekal menyeluruh dan telah disahkan oleh pegawai perubatan, waris boleh membuat tuntutan takaful dengan mengisi Borang Permohonan Tuntutan Takaful yang boleh didapati di cawangan PTPTN atau di portal rasmi PTPTN dan menyertakan dokumen sokongan seperti yang dinyatakan pada borang tersebut. Dokumen yang lengkap diisi hendaklah dikemukakan kepada PTPTN melalui serahan tangan atau pos.

Syarat tuntutan takaful bagi pendeposit yang telah meninggal dunia adalah baki simpanan mestilah RM1,000 dan ke atas dan berumur tidak melebihi 65 tahun pada tarikh kematian. Waris hendaklah mengisi Borang Permohonan Tuntutan Takaful yang boleh didapati di cawangan PTPTN atau di portal rasmi PTPTN dan menyertakan dokumen sokongan seperti yang dinyatakan pada borang tersebut. Dokumen yang lengkap diisi hendaklah dikemukakan kepada PTPTN melalui serahan tangan atau pos.

Bagi pendeposit yang telah meninggal dunia, waris hendaklah melengkapkan dokumen berikut berdasarkan jumlah simpanan Simpan SSPN Prime semasa kematian:

Kurang daripada RM3,000

 1. Borang Pengeluaran/ Penutupan Akaun/ Tuntutan Geran Sepadan

 2. Salinan Mykad pendeposit

 3. Salinan Mykad pendeposit

 4. Salinan sijil kematian pendeposit

 5. Borang Pengesahan Waris

 6. Borang Bon Tanggung Rugi dan dimatikan Setem Hasil bernilai RM10

 7. Salinan muka hadapan buku bank/ penyata akaun waris (akaun persendirian sahaja).

Jumlah RM3,000 dan ke atas

 1. Borang Pengeluaran/ Penutupan Akaun/ Tuntutan Geran Sepadan

 2. Salinan Mykad pendeposit

 3. Salinan MyKad waris

 4. Salinan sijil kematian pendeposit

 5. Surat Kuasa Mentadbir/ Geran Probet/ Surat Kuasa Pentadbiran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Malaya/ Pejabat Tanah dan Daerah/ Amanah Raya Berhad/ pihak berkuasa yang diiktiraf

 6. Salinan muka hadapan buku bank/ penyata akaun waris (akaun persendirian sahaja)

Dokumen yang lengkap hendaklah dikemukakan kepada pejabat PTPTN melalui serahan tangan atau pos.

Ibu bapa dan ibu bapa angkat/ penjaga yang sah dari segi undang-undang yang menyimpan dalam akaun Simpan SSPN Prime untuk manfaat anak diberi pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga maksimum RM8,000.00 setahun berdasarkan jumlah simpanan bersih tahun semasa.

Kategori kelayakan adalah seperti berikut:

 • Taksiran Berasingan : Pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga maksimum RM8,000 SEORANG setahun.
 • Taksiran Bersama : Pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga maksimum RM8,000 setahun.

Individu yang menyimpan untuk diri sendiri TIDAK LAYAK untuk mendapat pelepasan taksiran cukai pendapatan.

Insentif pelepasan taksiran cukai pendapatan diberikan berdasarkan jumlah simpanan bersih tahun semasa, iaitu simpanan yang telah ditolak pengeluaran. Pendeposit boleh menyemak atau mencetak penyata ringkasan akaun Simpan SSPN Prime melalui e-Simpan SSPN Prime di portal rasmi PTPTN.

Geran sepadan memasuki IPT adalah insentif kewangan dalam bentuk tunai yang ditawarkan untuk menarik orang ramai khususnya golongan berpendapatan rendah membuat tabungan bagi tujuan pendidikan tinggi anak-anak. Pemberian geran sepadan bertujuan membantu keperluan anak-anak (penerima manfaat) yang berjaya melanjutkan pengajian di peringkat pendidikan tinggi.

Pemberian geran sepadan adalah tertakluk kepada syarat-syarat berikut:

 1. Pendapatan bulanan keluarga (gaji pokok) pendeposit tidak melebihi RM4,000 semasa permohonan dibuat.

 2. Penerima manfaat telah mendaftar masuk ke mana-mana IPT dan kursus yang diikitiraf oleh kerajaan di peringkat sijil dan ke atas.

 3. Penerima manfaat belum mencecah umur 29 tahun semasa permohonan dibuat.

Jumlah keseluruhan geran sepadan yang akan diberikan kepada setiap pendeposit yang layak adalah tidak melebihi RM10,000 satu keluarga.

Kelayakan pemberian geran sepadan hanya kepada pendeposit (ibu/ bapa/ penjaga) yang membuka akaun untuk anaknya sendiri atau anak jagaan yang sah. Pendeposit yang membuka akaun untuk diri sendiri atau mana-mana orang lain tidak layak memohon geran sepadan ini.

Pendeposit hendaklah mengisi Borang Pengeluaran/Penutupan Akaun/ Tuntutan Geran Sepadan dan mengemukakan bersama dokumen berikut:

 1. *Pengesahan pendapatan/ salinan slip gaji/ salinan penyata pencen/ salinan kad pesara yang menyatakan pencen bulanan pendeposit dan pasangan.

 2. Salinan MyKad pasangan/ sijil kematian/ surat cerai.

 3. Salinan sijil kelahiran/ surat akuan berkanun/ sijil anak angkat penerima manfaat.

 4. *Salinan surat tawaran mendaftar masuk ke IPT dan resit bayaran daftar masuk ke IPT.

 5. *Surat pengesahan aktif belajar daripada IPT/Agensi yang berkenaan dan hendaklah mencatatkan kursus pengajian (sekiranya tidak memenuhi item 4).

 6. Sekiranya penerima manfaat mendapat tajaan pinjaman pendidikan PTPTN, dokumen 4 dan 5 tidak diperlukan.

 7. Salinan buku bank persendirian pendeposit (jika ingin dikreditkan ke akaun)

*dokumen 1, 4 dan 5 perlu disahkan

Permohonan geran sepadan boleh dibuat pada bila-bila masa sepanjang tempoh pengajian penerima manfaat dengan syarat akaun Simpan SSPN Prime semasa permohonan adalah aktif dan umur penerima manfaat belum mencapai 29 tahun semasa permohonan. Tuntutan geran sepadan selepas penutupan akaun tidak dibenarkan.

Ya, pemberian token bernilai RM100 akan diberikan sebagai dorongan dan penghargaan kerana menabung di dalam Simpan SSPN Prime.

Ya, sekiranya penerima manfaat meninggal dunia, akaun perlu ditutup.

 1. Penerima manfaat mencapai umur 29 tahun; dan
 2. Pendeposit/ penerima manfaat meninggal dunia.
Simpan SSPN Plus

SSPN atau Skim Simpanan Pendidikan Nasional merupakan satu skim atau instrumen simpanan yang direka khas oleh PTPTN bagi tujuan penabungan untuk pendidikan tinggi. SSPN telah dilancarkan secara rasmi pada 6 Ogos 2004. SSPN terdiri daripada dua komponen produk simpanan iaitu Simpan SSPN Prime (dahulunya dikenali sebagai SSPN-i) dan Simpan SSPN Plus (dahulunya dikenali sebagai SSPN-i Plus).

Simpan SSPN Plus merupakan produk terbaru PTPTN dengan kerjasama Hong Leong MSIG Takaful Berhad (HLMT), Great Eastern Takaful Berhad (GETB) dan Takaful IKHLAS Family Berhad (TIFB) sebagai Syarikat Pengendali Takaful (SPT) bagi produk ini.

Ya. Pelan simpanan ini adalah patuh syariah yang menggunakan konsep Wakalah Bil Istithmar bagi simpanan SSPN iaitu di mana pendeposit melantik PTPTN untuk menguruskan deposit mereka bagi tujuan pelaburan. Manakala bagi skim takaful pula menggunakan konsep Iltizam Bil Al Tabarru. Produk ini telah mendapat pengesahan syariah oleh Islamic Banking and Financial Institution of Malaysia (IBFIM).

Simpan SSPN Plus menawarkan enam (6) pakej pilihan dengan komitmen terendah sebanyak RM30 sebulan (RM20 simpanan dan RM10 takaful). Ringkasan pakej adalah seperti berikut :
PAKEJ INTAN DELIMA TOPAS ZAMRUD NILAM BERLIAN
Simpanan Bulanan Simpan SSPN Plus RM20 RM40 RM90 RM180 RM270 RM200
Sumbangan Takaful RM10 RM10 RM10 RM20 RM30 RM300
Jumlah Komitmen Bulanan RM30 RM50 RM100 RM200 RM300 RM500

Keistimewaan produk Simpan SSPN Plus adalah seperti berikut:

 1. Produk patuh syariah;

 2. Pelepasan cukai ke atas simpanan bersih tahun semasa (tahun taksiran) sehingga RM8,000 setahun (bersekali dengan produk Simpan SSPN Prime);

 3. Pelepasan cukai ke atas sumbangan takaful bagi tahun semasa (tahun taksiran) sehingga RM3,000 setahun (bagi pekerja swasta atau penjawat awam yang memilih KWSP) atau RM7,000 setahun (bagi Penjawat Awam memilih Pencen Kerajaan);

 4. Komitmen serendah RM 30.00 sebulan.

 5. Manfaat kematian dan ilat kekal (kemalangan) sehingga RM1,200,000 bergantung kepada pakej dan Syarikat Pengendali Takaful (SPT);

 6. Tiada pemeriksaan kesihatan.

 7. Kadar dividen yang kompetitif dan dikecualikan daripada cukai pendapatan;

 8. Khairat kematian kepada pendeposit, pasangan dan anak-anak (maksimum 5 orang anak sahaja tertakluk kepada Syarikat Pengendali Takaful (SPT) yang dipilih);

 9. Manfaat sehingga 45 penyakit kritikal sehingga RM250,000.00 bergantung kepada pakej dan SPT yang dipilih

 10. Elaun kemasukan hospital sehingga RM250 sehari bergantung kepada pakej dan SPT yang dipilih

 11. Layak memohon pinjaman pendidikan PTPTN;

 12. Perlindungan 24 jam di seluruh dunia.

 13. Simpanan dijamin Kerajaan

Perbezaan antara produk Simpan SSPN Plus dengan Simpan SSPN Prime adalah seperti berikut :
Perkara Simpan SSPN Plus Simpan SSPN Prime
Komitmen Minimum Serendah RM30/ sebulan Tiada
Sumbangan Takaful Serendah RM10 sebulan atau mengikut pakej yang dipilih. Percuma *Layak hanya kepada pendeposit yang mempunyai simpanan RM1,000 dan ke atas
Manfaat Takaful i. Mengikut pakej dan Syarikat Pengendali Takaful (SPT) yang dipilih Manfaat kematian/ ilat kekal (kemalangan) sehingga RM1,200,000. Manfaat kematian/ ilat kekal (kemalangan) Ringgit ke Ringgit.
Manfaat kematian/ ilat kekal (biasa) sehingga RM1,000,000. Manfaat kematian/ ilat kekal (biasa) Ringgit ke Ringgit.
Manfaat ilat kekal separa sehingga RM200,000 Tiada
Manfaat sehingga 45 penyakit kritikal sehingga RM200,000 Tiada
Elaun kemasukan hospital sehingga RM250 sehari. Tiada
Khairat kematian* : i. Pendeposit – sehingga RM25,000 ii. Pasangan – sehingga 12,500 dan iii. 5 anak – sehingga RM 5,000 seorang. Khairat kematian bagi: i. Pendeposit – RM2,000, dan ii. Penerima manfaat – RM500
Pelepasan Taksiran Cukai Pendapatan i. Sehingga RM8,000 setahun berdasarkan simpanan bersih Simpan SSPN Plus dan Simpan SSPN Prime tahun semasa. ii. Menikmati tambahan pelepasan taksiran cukai iaitu sehingga RM7,000 setahun berdasarkan bayaran sumbangan takaful tahun semasa. i. Sehingga RM8,000 setahun berdasarkan simpanan bersih Simpan SSPN Plus dan Simpan SSPN Prime tahun semasa. ii. Tiada
Geran Sepadan (Insentif kemasukan ke IPT) Tiada Sehingga RM10,000 bagi satu keluarga yang layak.
Syarat Pembukaan Akaun Mana-mana warganegara Malaysia boleh membuka akaun untuk:
 • Diri sendiri
 • Anak Kandung, dan
 • Anak Jagaan yang sah (Anak Angkat/ Anak Tiri)
Mana-mana warganegara Malaysia boleh membuka akaun untuk:
 • Diri sendiri
 • Anak Kandung
 • Anak Jagaan yang sah
 • Mana-mana warganegara Malaysia yang lain berumur tidak melebihi 29 tahun

Boleh. Pendeposit yang telah mempunyai akaun Simpan SSPN Prime boleh membuka akaun Simpan SSPN Plus tanpa perlu menutup akaun Simpan SSPN Prime.

Boleh dengan syarat akaun yang dibuka melibatkan penerima manfaat berbeza yang tidak pernah mempunyai akaun SSPN-i Plus sebelum ini.

Bagi akaun SSPN-i Plus sedia ada, ianya akan dipindahkan secara automatik ke akaun Simpan SSPN Plus di bawah Syarikat Pengendali Takaful (SPT) asal iaitu HLMT.

Manfaat takaful bagi setiap pakej adalah berbeza mengikut Syarikat Pengendali Takaful (SPT) seperti berikut:

PAKEJ INTAN (RM30)
PERKARAMANFAAT TAKAFUL
GETBHLMTTIFB

Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

– Kemalangan di Malaysia (RM)

– Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

– Kemalangan di luar Malaysia (RM)

25,000.00

 

50,000.00

50,000.00

75,000.00

30,000.00

 

60,000.00

60,000.00

60,000.00

24,000.00

 

48,000.00

48,000.00

48,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

 

25,000.00

50,000.00

25,000.00

 

30,000.00

60,000.00

10,000.00

10,000.00

 

24,000.00

48,000.00

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi

 

12,500.00

45

 

12,000.00

36

 

12,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu

 

25.00

52

 

25.00

52

 

20.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

 

2,800.00

2,800.00

 

1,200.00

5

 

3,000.00

3,000.00

 

1,500.00

3

 

4,000.00

4,000.00

 

2,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

 

12,500.00

 

 

100.00

PAKEJ DELIMA (RM50)
PERKARAMANFAAT TAKAFUL
GETBHLMTTIFB

Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

– Kemalangan di Malaysia (RM)

– Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

– Kemalangan di luar Malaysia (RM)

25,000.00

 

50,000.00

50,000.00

75,000.00

30,000.00

 

60,000.00

60,000.00

60,000.00

24,000.00

 

48,000.00

48,000.00

48,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

 

25,000.00

50,000.00

25,000.00

 

30,000.00

60,000.00

10,000.00

10,000.00

 

24,000.00

48,000.00

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi

 

12,500.00

45

 

12,000.00

36

 

12,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu

 

25.00

52

 

25.00

52

 

20.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

 

2,800.00

2,800.00

 

1,200.00

5

 

3,000.00

3,000.00

 

1,500.00

3

 

4,000.00

4,000.00

 

2,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

 

12,500.00

 

 

100.00

PAKEJ TOPAS (RM100)
PERKARAMANFAAT TAKAFUL
GETBHLMTTIFB

Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

– Kemalangan di Malaysia (RM)

– Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

– Kemalangan di luar Malaysia (RM)

25,000.00

 

50,000.00

50,000.00

75,000.00

30,000.00

 

60,000.00

60,000.00

60,000.00

24,000.00

 

48,000.00

48,000.00

48,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

 

25,000.00

50,000.00

25,000.00

 

30,000.00

60,000.00

10,000.00

10,000.00

 

24,000.00

48,000.00

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi

 

12,500.00

45

 

12,000.00

36

 

12,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu

 

25.00

52

 

25.00

52

 

20.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

 

2,800.00

2,800.00

 

1,200.00

5

 

3,000.00

3,000.00

 

1,500.00

3

 

4,000.00

4,000.00

 

2,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

 

12,500.00

 

 

100.00

PAKEJ ZAMRUD (RM200)
PERKARAMANFAAT TAKAFUL
GETBHLMTTIFB

Kematian

Biasa (RM)

Kemalangan

– Kemalangan di Malaysia (RM)

– Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)

– Kemalangan di luar Malaysia (RM)

50,000.00

 

100,000.00

100,000.00

150,000.00

60,000.00

 

120,000.00

120,000.00

120,000.00

48,000.00

 

96,000.00

96,000.00

96,000.00

Keilatan

Ilat Kekal Biasa (RM)

Ilat Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)

Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

 

50,000.00

100,000.00

50,000.00

 

60,000.00

120,000.00

20,000.00

20,000.00

 

48,000.00

96,000.00

Penyakit Kritikal

Amaun perlindungan (RM)

Jumlah penyakit dilindungi

 

25,000.00

45

 

24,000.00

36

 

24,000.00

36

Manfaat Pendapatan Hospital

Amaun perlindungan/ sehari (RM)

Bilangan minggu

 

50.00

52

 

50.00

52

 

40.00

52

Khairat Kematian

1. Pendeposit (RM)

2. Pasangan (RM)

3. Anak

Amaun perlindungan (RM)

Bilangan anak yang dilindungi

 

3,000.00

3,000.00

 

1,500.00

5

 

3,000.00

3,000.00

 

1,500.00

3

 

4,000.00

4,000.00

 

2,000.00

3

Lain-lain manfaat

Penyakit Terminal

Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

 

25,000.00

 

 

200.00