Search
Close this search box.

Jadikan Takaful IKHLAS sebahagian daripada kehidupan anda dan insan tersayang.

Jadikan Takaful IKHLAS sebahagian daripada kehidupan anda dan insan tersayang

Takaful IKHLAS menyediakan perlindungan yang menyeluruh untuk anda. Dengan perlindungan Takaful IKHLAS, kehidupan anda dan seisi keluarga akan terpelihara sekiranya berlaku perkara yang tidak diduga.

Pengenalan Takaful IKHLAS

Takaful IKHLAS menyediakan perkhidmatan perlindungan kewangan berlandaskan prinsip Syariah. Ia menawarkan produk takaful keluarga dan takaful am yang komprehensif melalui Takaful Ikhlas Family Berhad dan Takaful Ikhlas General Berhad.

Takaful IKHLAS mempunyai 13 pejabat wilayah dan hampir 2 juta peserta takaful berdaftar dan lebih 7,000 ejen. Kedua-dua Takaful IKHLAS Family Berhad dan Takaful IKHLAS General Berhad adalah anak syarikat milik penuh MNRB Holdings Berhad iaitu sebuah syarikat pegangan pelaburan yang tersenarai di Pasaran Utama Bursa Malaysia Securities Berhad.

Pakej Simpanan

Komitmen BulananIntanDelimaTopasZamrudNilamBerlian

Simpanan SSPN

RM20

RM40

RM90

RM180

RM270

RM200

Caruman Takaful

RM10

RM10

RM10

RM20

RM30

RM300

Jumlah Keseluruhan

RM30

RM50

RM100

RM200

RM300

RM500

Manfaat Pakej

Perkara

Intan

Delima

Topas

Zamrud

Nilam

Berlian

Kematian
Biasa (RM)
Kemalangan
• Kemalangan di Malaysia (RM)
• Kemalangan di Malaysia dalam pengangkutan awam (RM)
• Kemalangan di luar Malaysia (RM)

24,000

48,000
48,000
48,000

24,000

48,000
48,000
48,000

24,000

48,000
48,000
48,000

48,000

96,000
96,000
96,000

72,000

144,000
144,000
144,000

500,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000

Keilatan
Ilat Kekal Biasa (RM)
Ilat Kekal Kemalangan (RM)
Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)
Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

24,000
48,000
-
-

24,000
48,000
-
-

24,000
48,000
-
-

48,000
96,000
-
-

72,000
144,000
-
-

500,000
1,000,000
200,000
200,000

Penyakit Kritikal
Amaun perlindungan (RM)
Jumlah penyakit dilindungi

12,000
36

12,000
36

12,000
36

24,000
36

36,000
36

200,000
36

Elaun Kemasukan Hospital
Amaun perlindungan/ sehari (RM)
Bilangan minggu

20
52

20
52

20
52

40
52

60
52

200
52

Khairat Kematian
1. Pendeposit (RM)
2. Pasangan (RM)
3. Anak
Amaun perlindungan (RM)
Bilangan anak yang dilindungi

4,000
4,000

2,000
3

4,000
4,000

2,000
3

4,000
4,000

2,000
3

4,000
4,000

2,000
3

4,000
4,000

2,000
3

25,000
12,500

5,000
3

Lain-lain manfaat
Manfaat Rawatan Pesakit Luar Akibat Kemalangan

100


100

100

200

300

3,000


BUKA AKAUNBUKA AKAUNBUKA AKAUNBUKA AKAUNBUKA AKAUNBUKA AKAUN

* Perlindungan takaful hanya melindungi pendeposit sahaja.

** Bagi Pakej Berlian, Takaful IKHLAS Family Berhad hanya membenarkan pembukaan akaun maksimum 1 akaun bagi seorang pendeposit sahaja.

*** Bagi Pakej Berlian, jika maklumat yang diberikan didapati tidak benar, manfaat tidak akan dibayar dan jumlah simpanan beserta dividen akan dipulangkan.

Tempoh Menunggu

Kematian Biasa• Selain Pakej Berlian 12 bulan untuk untuk penyakit sedia ada
• Perlindungan serta-merta (selain untuk penyakit sedia ada)
• Pakej Berlian 3 bulan
Kematian Akibat Kemalangan• Perlindungan serta-merta (semua pakej)
Keilatan Kekal Biasa• 6 bulan untuk penyakit sedia ada
Keilatan Kekal Akibat Kemalangan• Perlindungan serta-merta
Keilatan Separa Kekal Biasa
• Pakej Berlian perlindungan serta-merta
• Selain Pakej Berlian 12 bulan untuk penyakit sedia ada
• Perlindungan serta-merta (selain untuk penyakit sedia ada)
Keilatan Separa Kekal Akibat Kemalangan -
Penyakit Kritikal• 30 hari dari tarikh kuat kuasa sijil (bukan penyakit khusus)
• 60 hari dari tarikh kuat kuasa sijil (penyakit khusus)
Elaun Kemasukan Hospital• Kemalangan - perlindungan serta-merta
• Penyakit - 30 hari dari tarikh kuat kuasa sijil
• Melindungi sehingga 180 hari bagi setiap kemasukan ke hospital selama 365 hari tempoh perlindungan