Simpan SSPN

(Dahulu dikenali sebagai SSPN-i)

Keistimewaan

Perlindungan Takaful

Perlindungan takaful Simpan SSPN Plus sehingga RM 1.2 Juta**

Pelepasan Taksiran Cukai

Nikmati pelepasan taksiran cukai tahunan*

Geran Sepadan

Pemberian kepada keluarga yang layak melalui Simpan SSPN Prime**

Dividen Kompetitif

Tambah simpanan dengan pulangan dividen tahunan yang menarik

Patuh Syariah

Simpanan dijamin mengikut syariah dan bebas dari unsur meragukan

Dijamin Kerajaan

Simpanan anda dijamin kerajaan

Cabutan & Kempen

Pelbagai hadiah menarik dengan simpanan di Simpan SSPN Plus

Penama

Pengeluaran simpanan Simpan SSPN oleh waris

* Pelepasan taksiran cukai adalah sehingga tahun taksiran 2022
** Tertakluk terma dan syarat

e-Book Percuma

Bagaimana Cara Mendapatkan Pelepasan Cukai dengan Simpan SSPN?