Search
Close this search box.
“Bina masa depan lebih cemerlang dengan Simpan SSPN Plus bersama HLM Takaful”

Serendah 3 sen sehari serta had perlindungan manfaat takaful sehingga RM 1,200,000. Simpanan Pendidikan anak-anak serta keluarga anda akan lebih terjamin dengan Simpan SSPN Plus bersama HLM Takaful

“Bina masa depan lebih cemerlang dengan Simpan SSPN Plus bersama HLM Takaful”

Serendah 3 sen sehari serta had perlindungan manfaat takaful sehingga RM 1,200,000. Simpanan Pendidikan anak-anak serta keluarga anda akan lebih terjamin dengan Simpan SSPN Plus bersama HLM Takaful

Sekiranya anda memikirkan tentang masa depan pembelajaran anak anda, mula menyimpan dengan Simpan SSPN Plus dengan pelan perlindungan TAKAFUL bersama HLM Takaful yang telah melindungi seramai 551,834 pendeposit sedia ada. Berkonsepkan patuh Syariah (Shariah Compliant), sememangnya HLM Takaful pilihan yang bijak.

Tunggu apa lagi? Jom buka akaun Simpan SSPN Plus bersama PTPTN dan HLM Takaful SEKARANG!

Pengenalan Hong Leong MSIG Takaful

PTPTN & HLM Takaful telah bersama sejak produk Simpan SSPN Plus mula diperkenalkan pada tahun 2015 (SSPN-i Plus). Seramai 551,834 pendeposit telah dilindungi dengan manfaat perlindungan takaful dari HLM Takaful serta berpengalaman luas dalam mentadbir serta menguruskan proses tuntutan manfaat dengan efisien.

Hong Leong MSIG Takaful Berhad merupakan syarikat pengendali takaful berlesen serta komponen penting perkhidmatan kewangan Islam bagi Hong Leong Financial Group. Kami komited untuk terus cemerlang dalam menawarkan solusi takaful keluarga terbaik yang inovatif, kompetitif dan fleksibel dalam memenuhi keperluan pelanggan kami yang terus berkembang. Sebagai Pengendali Takaful Pilihan, kami akan terus berhubung dengan rakyat Malaysia melalui nilai-nilai murni yang kukuh. Bersama rakan kongsi kami yang berdedikasi serta pelbagai saluran pengedaran, kami komited dalam membantu rakyat Malaysia untuk mencapai masa depan yang lebih cerah dan terjamin dari segi kewangan.

Pakej Simpanan

Komitmen BulananIntanDelimaTopasZamrudNilamBerlian

Simpanan SSPN

RM20

RM40

RM90

RM180

RM270

RM200

Caruman Takaful

RM10

RM10

RM10

RM20

RM30

RM300

Jumlah Keseluruhan

RM30

RM50

RM100

RM200

RM300

RM500

Manfaat Pakej

Perkara

Intan

Delima

Topas

Zamrud

Nilam

Berlian

Kematian
Biasa (RM)
Kemalangan
• Kemalangan di Malaysia (RM)
• Kemalangan di Malaysia di dalam pengangkutan awam (RM)
• Kemalangan di luar Malaysia (RM)

30,000

60,000
60,000
60,000

30,000

60,000
60,000
60,000

30,000

60,000
60,000
60,000

60,000

120,000
120,000
120,000

90,000

180,000
180,000
180,000

600,000

1,200,000
1,200,000
1,200,000

Keilatan
Ilat Kekal Biasa (RM)
Ilat Kekal Kemalangan (RM)
Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)
Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

30,000
60,000
10,000
10,000

30,000
60,000
10,000
10,000

30,000
60,000
10,000
10,000

60,000
120,000
20,000
20,000

90,000
180,000
30,000
30,000

600,000
1,200,000
100,000
100,000

Penyakit Kritikal
Amaun perlindungan (RM)
Jumlah penyakit dilindungi

12,000
36

12,000
36

12,000
36

24,000
36

36,000
36

120,000
36

Elaun Kemasukan Hospital
Amaun perlindungan/ sehari (RM)
Bilangan minggu

25
52

25
52

25
52

50
52

75
52

250
52

Khairat Kematian
1. Pendeposit (RM)
2. Pasangan (RM)
3. Anak
Amaun Perlindungan (RM)
Bilangan anak yang dilindungi

3,000
3,000

1,500
3

3,000
3,000

1,500
3

3,000
3,000

1,500
3

3,000
3,000

1,500
3

3,000
3,000

1,500
3

20,000
10,000

3,000
3

BUKA AKAUNBUKA AKAUNBUKA AKAUNBUKA AKAUNBUKA AKAUNBUKA AKAUN

* Perlindungan takaful hanya melindungi pendeposit sahaja.

** Bagi Pakej Berlian, Hong Leong MSIG Takaful Berhad hanya membenarkan pembukaan akaun maksimum 2 akaun bagi seorang pendeposit sahaja.

*** Bagi Pakej Berlian, jika maklumat yang diberikan didapati tidak benar, manfaat tidak akan dibayar dan jumlah simpanan beserta dividen akan dipulangkan.

Tempoh Menunggu

Kematian Biasa• Perlindungan serta-merta
• Pakej Berlian: 3 bulan dari tarikh kuat kuasa
Kematian Akibat Kemalangan• Perlindungan serta-merta
Keilatan Kekal Biasa• 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada
Keilatan Kekal Akibat Kemalangan• Perlindungan serta-merta
Keilatan Separa Kekal Biasa
Keilatan Separa Kekal Akibat Kemalangan
• Biasa - 12 bulan dari tarikh kuat kuasa untuk keadaan sedia ada
• Kemalangan - Perlindungan serta-merta
Penyakit Kritikal• Kanser dan Penyakit Berkaitan Jantung - 60 hari dari tarikh kuat kuasa
• Penyakit Lain - 30 hari
• Keadaan Sedia Ada - 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Elaun Kemasukan Hospital• Kemalangan - Perlindungan serta-merta
• Penyakit Khusus - 120 hari dari tarikh kuat kuasa
• Penyakit Lain - 30 hari dari tarikh kuat kuasa
• Keadaan Sedia Ada - 12 bulan dari tarikh kuat kuasa
Khairat Kematian• Keadaan Sedia Ada - 12 bulan dari tarikh kuat kuasa (hanya untuk Pendeposit)