Korporat

Menara PTPTN

Info Korporat

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) yang mula berkuatkuasa pada 1 Julai 1997. PTPTN mula beroperasi pada 1 November 1997 di Bangunan Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights, Kuala Lumpur.

  • PTPTN berfungsi untuk menguruskan pinjaman untuk tujuan pendidikan tinggi dan mengutip bayaran balik pinjaman;
  • Menyediakan skim simpanan dan mengurus deposit untuk tujuan pendidikan tinggi; dan
  • Melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberikan kepada PTPTN oleh mana-mana undang-undang bertulis.

Visi PTPTN

Menjadi peneraju tabung pendidikan tinggi negara.

Misi PTPTN

Menguruskan dana simpanan dan pinjaman secara efektif berlandaskan tadbir urus yang cemerlang, berintegriti dan strategik.

Moto PTPTN

Peluang Kejayaan Anda

Objektif PTPTN

Membuka peluang masa depan yang lebih cemerlang menerusi manfaat dan nilai tambah yang diperoleh daripada pendidikan tinggi.

Lembaga Pengurusan

YBhg. Datuk Wan Saifulruddin Wan Jan

Pengerusi
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

YBhg. Dato' Nik Suhaimi bin Nik Sulaiman

Ketua Bahagian Pendakwaan Mewakili Peguam Negara
Jabatan Peguam Negara

Puan Afidah Azwa binti Abdul Aziz

Timbalan SUB (Bahagian Pelaburan Strategik)
Mewakili Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan Malaysia

YBhg. Dato' Seri Abdul Razak bin Jaafar

Ketua Setiausaha
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

YBhg. Datuk Yusran Shah bin Mohd Yusof

Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia

YBhg. Datuk Mohd Nizom bin Sairi

Ketua Pegawai Eksekutif/ Ketua Pengarah
Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

YBhg. Tan Sri Dato' Seri Dr. Sulaiman Mahbob

Ahli

YB Datuk Rosni binti Sohar

Ahli

YBhg. Dato' Dr. Fathul Bari bin Mat Jahya

Ahli

YBhg. Dato' Norasni binti Ayob

Ahli

Puan Hajah Rohani binti Datuk Hj. Mohd Shahir

Ahli

YBrs. Encik Ahmad Dasuki bin Abdul Majid

Ketua Eksekutif
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Carta Organisasi

Piagam Pelanggan

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) komited untuk menguruskan Skim Pinjaman Pendidikan kepada pelajar, menerima deposit untuk Skim Simpanan Pendidikan Nasional dan lain-lain fungsi mengikut Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) dengan profesionalisma serta akauntabiliti yang tinggi dan berkesan.

Kami berjanji akan :

Memproses permohonan pinjaman yang lengkap dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan mengikut kelompok yang ditetapkan;

Memastikan pengeluaran pinjaman baharu dibuat tidak melebihi 20 hari bekerja selepas dokumen perjanjian pinjaman yang sempurna diterima mengikut kelompok ditetapkan;

Memastikan pengeluaran pinjaman berikutnya dibuat tidak melebihi tujuh (7) hari bekerja dari tarikh pemprosesan pengeluaran pinjaman;

Memproses permohonan pembukaan akaun Simpan SSPN Prime tidak lebih 14 hari bekerja selepas penerimaan dokumen permohonan yang lengkap;

Memproses permohonan pengeluaran/ penutupan akaun Simpan SSPN Prime tidak lebih 14 hari bekerja selepas penerimaan borang permohonan yang lengkap; dan

Memberi maklum balas segera ke atas semua pertanyaan dan aduan pelanggan dalam tempoh tidak lewat dari tujuh (7) hari bekerja selepas pertanyaan dan aduan diterima

Pelan Strategik PTPTN 2021-2025

Pelan Strategik PTPTN
2021-2025

Pelan Strategik PTPTN
2021-2025