Korporat

Menara PTPTN

Info Korporat

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) yang mula berkuatkuasa pada 1 Julai 1997. PTPTN mula beroperasi pada 1 November 1997 di Bangunan Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights, Kuala Lumpur.

 • PTPTN berfungsi untuk menguruskan pinjaman untuk tujuan pendidikan tinggi dan mengutip bayaran balik pinjaman;
 • Menyediakan skim simpanan dan mengurus deposit untuk tujuan pendidikan tinggi; dan
 • Melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberikan kepada PTPTN oleh mana-mana undang-undang bertulis.

Visi PTPTN

Menjadi peneraju tabung pendidikan tinggi negara.

Misi PTPTN

Menguruskan dana simpanan dan pinjaman secara efektif berlandaskan tadbir urus yang cemerlang, berintegriti dan strategik.

Moto PTPTN

Peluang Kejayaan Anda

Objektif PTPTN

Membuka peluang masa depan yang lebih cemerlang menerusi manfaat dan nilai tambah yang diperoleh daripada pendidikan tinggi.

Lembaga Pengurusan

YBhg. Datuk Norliza binti Abdul Rahim

Pengerusi
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

YBhg. Dato' Mohd Dusuki bin Mokhtar

Ketua Bahagian Perbicaraan dan Rayuan Mewakili Peguam Negara
Jabatan Peguam Negara

Puan Afidah Azwa binti Abdul Aziz

Timbalan Setiausaha Bahagian Sektor Komersial [TSPK(K)]
Mewakili Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan Malaysia

YBhg. Dato' Seri Abdul Razak bin Jaafar

Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia

Encik Ramzi bin Mansor

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
Mewakili Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia

YBhg. Dato' Sri Dr. Mohd Nizom bin Sairi

Ketua Pegawai Eksekutif/ Ketua Pengarah
Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Kosong

Kosong

YBhg. Dato' Norasni binti Ayob

Ahli

Kosong

Kosong

YBrs. Encik Ahmad Dasuki bin Abdul Majid

Ketua Eksekutif
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Maklumat Organisasi

Carta Organisasi
Carta Organisasi
Pengurusan Tertinggi
Pengurusan Tertinggi

YBrs. Encik Ahmad Dasuki bin Abdul Majid

Ketua Eksekutif
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Puan Mastura binti Mohd Khalid

Ketua Pegawai Operasi
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Encik Azhar bin Ahmad

Ketua Pegawai Kewangan
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

YBrs. Encik Ahmad Dasuki bin Abdul Majid

Ketua Eksekutif
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Puan Mastura binti Mohd Khalid

Ketua Pegawai Operasi
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Encik Azhar bin Ahmad

Ketua Pegawai Kewangan
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
Ketua Pegawai Maklumat (CIO)
Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Encik Azhar bin Ahmad

Ketua Pegawai Kewangan
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Peranan Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 • Membantu Ketua Eksekutif dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
 • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
 • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan DKICT PTPTN serta pengurusan risiko dan pengauditan; dan
 • Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT PTPTN.

Encik Azhar bin Ahmad

Ketua Pegawai Kewangan
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Peranan Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 • Membantu Ketua Eksekutif dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT;
 • Menentukan keperluan keselamatan ICT;
 • Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan DKICT PTPTN serta pengurusan risiko dan pengauditan; dan
 • Bertanggungjawab ke atas perkara-perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT PTPTN.

Carta Organisasi

Piagam Pelanggan

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) komited untuk menguruskan Skim Pinjaman Pendidikan kepada pelajar, menerima deposit untuk Skim Simpanan Pendidikan Nasional dan lain-lain fungsi mengikut Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) dengan profesionalisma serta akauntabiliti yang tinggi dan berkesan.

Kami berjanji akan :

Memproses permohonan pinjaman yang lengkap dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan mengikut kelompok yang ditetapkan;

Memastikan pengeluaran pinjaman baharu dibuat tidak melebihi 20 hari bekerja selepas dokumen perjanjian pinjaman yang sempurna diterima mengikut kelompok ditetapkan;

Memastikan pengeluaran pinjaman berikutnya dibuat tidak melebihi tujuh (7) hari bekerja dari tarikh pemprosesan pengeluaran pinjaman;

Memproses permohonan pembukaan akaun Simpan SSPN tidak lebih 14 hari bekerja selepas penerimaan dokumen permohonan yang lengkap;

Memproses permohonan pengeluaran/ penutupan akaun Simpan SSPN tidak lebih 14 hari bekerja selepas penerimaan borang permohonan yang lengkap; dan

Memberi maklum balas segera ke atas semua pertanyaan dan aduan pelanggan dalam tempoh tidak lewat dari tujuh (7) hari bekerja selepas pertanyaan dan aduan diterima

Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan

Pelan Strategik PTPTN
2021-2025

Buku Memoir
25 Tahun PTPTN

Pelan Strategik PTPTN
2021-2025

Buku Memoir 25 Tahun
PTPTN