Search
Close this search box.

Korporat

Menara PTPTN

Info Korporat

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) telah ditubuhkan di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) yang mula berkuatkuasa pada 1 Julai 1997. PTPTN mula beroperasi pada 1 November 1997 di Bangunan Wisma Chase Perdana, Off Jalan Semantan, Damansara Heights, Kuala Lumpur.

 • PTPTN berfungsi untuk menguruskan pinjaman untuk tujuan pendidikan tinggi dan mengutip bayaran balik pinjaman;
 • Menyediakan skim simpanan dan mengurus deposit untuk tujuan pendidikan tinggi; dan
 • Melaksanakan apa-apa fungsi lain yang diberikan kepada PTPTN oleh mana-mana undang-undang bertulis.

Visi

Menjadi peneraju tabung pendidikan tinggi negara.

Misi

Menguruskan dana simpanan dan pinjaman secara efektif berlandaskan tadbir urus yang cemerlang, berintegriti dan strategik.

Moto

Peluang Kejayaan Anda

Objektif

Membuka peluang masa depan yang lebih cemerlang menerusi manfaat dan nilai tambah yang diperoleh daripada pendidikan tinggi.

Lembaga Pengurusan

YBhg. Datuk Norliza binti Abdul Rahim

Pengerusi
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

YBhg. Dato' Mohd Dusuki bin Mokhtar

Ketua Bahagian Perbicaraan dan Rayuan Mewakili Peguam Negara
Jabatan Peguam Negara

Puan Afidah Azwa binti Abdul Aziz

Timbalan Setiausaha Bahagian Sektor Komersial [TSPK(K)]
Mewakili Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan Malaysia

Kosong

YBhg. Dato’ Indera Nik Nasarudin bin Mohd Zawawi

Ketua Setiausaha
Kementerian Pendidikan Malaysia

YBhg. Datuk Abu Tariq bin Jamaluddin

Ketua Pegawai Eksekutif / Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri
Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

YBhg. Dato' Norasni binti Ayob

Ahli

Puan Husna binti Abdul Rahaman

Ahli

YM Raja Ridzwa bin Raja Abdul Aziz

Ahli

YBhg. Dato’ Seri Abdul Razak bin Jaafar

Ahli

Kosong

YBrs. Encik Ahmad Dasuki bin Abdul Majid

Ketua Eksekutif
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Maklumat Organisasi

Carta Organisasi
Carta Organisasi
Pengurusan Tertinggi
Pengurusan Tertinggi

YBrs. Encik Ahmad Dasuki bin Abdul Majid

Ketua Eksekutif
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Puan Mastura binti Mohd Khalid

Ketua Pegawai Operasi
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Encik Azhar bin Ahmad

Ketua Pegawai Kewangan
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

YBrs. Encik Ahmad Dasuki bin Abdul Majid

Ketua Eksekutif
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Puan Mastura binti Mohd Khalid

Ketua Pegawai Operasi
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Encik Azhar bin Ahmad

Ketua Pegawai Kewangan
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional
Ketua Pegawai Digital (CDO)
Ketua Pegawai Digital (CDO)

Encik Azhar bin Ahmad

Ketua Pegawai Kewangan
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Peranan Ketua Pegawai Digital (CDO)

 • Membantu CEO dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT seperti yang ditetapkan di dalam Polisi ini;
 • Memastikan kawalan keselamatan maklumat dalam PTPTN diseragamkan dan diselaraskan dengan sebaiknya; dan
 • Memastikan Pelan Pendigitalan PTPTN mengandungi aspek keselamatan ICT.

Encik Azhar bin Ahmad

Ketua Pegawai Kewangan
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Peranan Ketua Pegawai Digital (CDO)

 • Membantu CEO dalam melaksanakan tugas-tugas yang melibatkan keselamatan ICT seperti yang ditetapkan di dalam Polisi ini;
 • Memastikan kawalan keselamatan maklumat dalam PTPTN diseragamkan dan diselaraskan dengan sebaiknya; dan
 • Memastikan Pelan Pendigitalan PTPTN mengandungi aspek keselamatan ICT.
Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)
Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

Encik Rusyaizul bin Husain

Ketua Jabatan Teknologi Maklumat
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Peranan Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

 • Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Polisi ini;
 • Merangka pengurusan risiko dan audit keselamatan ICT berpandukan rangka kerja, polisi dan pekeliling/ garis panduan yang berkuat kuasa;
 • Menyedia dan menyebarkan amaran-amaran yang  sesuai terhadap kemungkinan berlakunya ancaman keselamatan ICT dan memberikan khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian; 
 • Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada CSIRT PTPTN dan seterusnya membantu dalam penyiasatan atau pemulihan;
 • Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam  mengenal pasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera; 
 • Melaksanakan pematuhan Polisi ini oleh warga PTPTN, pembekal dan pihak yang mempunyai urusan dengan perkhidmatan ICT PTPTN;
 • Menyemak, mengkaji dan menyediakan laporan berkaitan dengan isu-isu keselamatan ICT; dan
 • Menyelaras pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT.

Encik Rusyaizul bin Husain

Ketua Jabatan Teknologi Maklumat
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional

Peranan Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

 • Mewujudkan garis panduan, prosedur dan tatacara selaras dengan keperluan Polisi ini;
 • Merangka pengurusan risiko dan audit keselamatan ICT  berpandukan rangka kerja, polisi dan pekeliling/ garis panduan yang berkuat kuasa;
 • Menyedia dan menyebarkan amaran-amaran yang  sesuai terhadap kemungkinan berlakunya ancaman keselamatan ICT dan memberikan khidmat nasihat serta menyediakan langkah-langkah perlindungan yang bersesuaian; 
 • Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada CSIRT PTPTN dan seterusnya membantu dalam penyiasatan atau pemulihan;
 • Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenal pasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera;
 • Melaksanakan pematuhan Polisi ini oleh warga PTPTN, pembekal dan pihak yang mempunyai urusan dengan perkhidmatan ICT PTPTN;
 • Menyemak, mengkaji dan menyediakan laporan berkaitan dengan isu-isu keselamatan ICT; dan
 • Menyelaras pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT.

Carta Organisasi

Piagam Pelanggan

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) komited untuk menguruskan Skim Pinjaman Pendidikan kepada pelajar, menerima deposit untuk Skim Simpanan Pendidikan Nasional dan lain-lain fungsi mengikut Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) dengan profesionalisma serta akauntabiliti yang tinggi dan berkesan.

Kami berjanji akan :

Memproses permohonan pinjaman yang lengkap dalam tempoh lima (5) hari bekerja selepas tarikh tutup permohonan mengikut kelompok yang ditetapkan;

Memastikan pengeluaran pinjaman baharu dibuat tidak melebihi 20 hari bekerja selepas dokumen perjanjian pinjaman yang sempurna diterima mengikut kelompok ditetapkan;

Memastikan pengeluaran pinjaman berikutnya dibuat tidak melebihi tujuh (7) hari bekerja dari tarikh pemprosesan pengeluaran pinjaman;

Memproses permohonan pembukaan akaun Simpan SSPN tidak lebih 14 hari bekerja selepas penerimaan dokumen permohonan yang lengkap;

Memproses permohonan pengeluaran/ penutupan akaun Simpan SSPN tidak lebih 14 hari bekerja selepas penerimaan borang permohonan yang lengkap; dan

Memberi maklum balas segera ke atas semua pertanyaan dan aduan pelanggan dalam tempoh tidak lewat dari tujuh (7) hari bekerja selepas pertanyaan dan aduan diterima

Pencapaian Piagam Pelanggan

Pencapaian Piagam Pelanggan

Pelan Strategik dan Memoir PTPTN

Pelan Strategik Pendigitalan PTPTN 2021-2025

Dokumen perancangan hala tuju strategik ICT PTPTN bagi tempoh lima (5) tahun mulai 2021 sehingga 2025.

Pelan Strategik PTPTN 2021-2025

Dokumen pengurusan strategik untuk memperjelas dan memberikan fokus pada dasar dan aktiviti ke arah mencapai objektif PTPTN.

Buku Memoir 25 Tahun PTPTN

Kisah inspiratif dan perjalanan PTPTN, menyoroti pencapaian dalam menjadi peneraju tabung pendidikan tinggi negara.