Search
Close this search box.
Lindungi dan penuhi impian pendidikan anak anda dengan perlindungan Takaful sehingga RM1 Juta

Lindungi dan penuhi impian pendidikan anak anda dengan perlindungan Takaful sehingga RM1 Juta

Tiada yang lebih membanggakan sebagai ibu bapa apabila melihat kejayaan anak-anak. Oleh itu, mulakan persediaan dari sekarang untuk memastikan simpanan pendidikan anak anda dilindungi sebaiknya.

Pengenalan Great Eastern Takaful

Great Eastern Takaful Berhad (GETB) ialah syarikat usaha sama antara I Great Capital Holdings Sdn Bhd (i-Great), anak syarikat Great Eastern Holdings Limited dan Koperasi Tentera (M) Berhad.

Dilancarkan pada tahun 2010, GETB telah menjadikan pelanggan dan keperluan mereka sebagai tumpuan utama dengan menyediakan rangkaian penyelesaian takaful yang memenuhi matlamat perlindungan setiap lapisan masyarakat.

Pakej Simpanan

Komitmen BulananIntanDelimaTopasZamrudNilamBerlian

Simpanan SSPN

RM20

RM40

RM90

RM180

RM270

RM200

Caruman Takaful

RM10

RM10

RM10

RM20

RM30

RM300

Jumlah Keseluruhan

RM30

RM50

RM100

RM200

RM300

RM500

Manfaat Pakej

Perkara

Intan

Delima

Topas

Zamrud

Nilam

Berlian

Kematian
Biasa (RM)
Kemalangan
• Kemalangan di Malaysia (RM)
• Kemalangan di Malaysia dalam pengangkutan awam (RM)
• Kemalangan di luar Malaysia (RM)

25,000

50,000
50,000
75,000

25,000

50,000
50,000
75,000

25,000

50,000
50,000
75,000

50,000

100,000
100,000
150,000

75,000

150,000
150,000
225,000

1,000,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000

Keilatan
Ilat Kekal Biasa (RM)
Ilat Kekal Kemalangan (RM)
Ilat Separa Kekal Kemalangan (RM)
Ilat Separa Kekal Biasa (RM)

25,000
50,000
25,000
-

25,000
50,000
25,000
-

25,000
50,000
25,000
-

50,000
100,000
50,000
-

75,000
150,000
75,000
-

1,000,000
1,000,000
200,000
200,000

Penyakit Kritikal
Amaun perlindungan (RM)
Jumlah penyakit dilindungi

12,500
45

12,500
45

12,500
45

25,000
45

37,500
45

200,000
45

Elaun Kemasukan Hospital
Amaun perlindungan/ sehari (RM)
Bilangan minggu

25
52

25
52

25
52

50
52

70
52

250
52

Khairat Kematian
1. Pendeposit (RM)
2. Pasangan (RM)
3. Anak
Amaun perlindungan (RM)
Bilangan anak yang dilindungi

2,800
2,800

1,200
5

2,800
2,800

1,200
5

2,800
2,800

1,200
5

3,000
3,000

1,500
5

3,000
3,000

1,500
5

25,000
12,500

5,000
5

Lain-lain manfaat
Penyakit Terminal (RM)
Manfaat penghantaran balik jenazah (RM)

12,500
-

12,500
-

12,500
-

25,000
-

37,500
-

200,000
10,000

BUKA AKAUNBUKA AKAUNBUKA AKAUNBUKA AKAUNBUKA AKAUNBUKA AKAUN

* Perlindungan takaful hanya melindungi pendeposit sahaja.

** Bagi Pakej Berlian, Great Eastern Takaful Berhad hanya membenarkan pembukaan akaun maksimum 1 akaun bagi seorang pendeposit sahaja.

*** Bagi Pakej Berlian, jika maklumat yang diberikan didapati tidak benar, manfaat tidak akan dibayar dan jumlah simpanan beserta dividen akan dipulangkan.

Tempoh Menunggu

Kematian Biasa• Keadaan sedia ada - 12 Bulan dari tarikh kuat kuasa (Selain Pakej Berlian)
• Perlindungan serta-merta (selain untuk keadaan sedia ada)
Kematian Akibat Kemalangan• Perlindungan serta-merta
Keilatan Kekal Biasa• Keadaan sedia ada - 12 Bulan dari tarikh kuat kuasa
Keilatan Kekal Akibat Kemalangan• Perlindungan serta-merta
Keilatan Separa Kekal Biasa
• Keadaan sedia ada - 12 Bulan dari tarikh kuat kuasa
Keilatan Separa Kekal Akibat Kemalangan • Perlindungan serta-merta
Penyakit Kritikal• Kanser dan Penyakit Berkaitan Jantung - 60 hari dari tarikh kuat kuasa
• Penyakit Lain - 30 hari dari tarikh kuat kuasa
• Keadaan sedia ada - 12 Bulan dari tarikh kuat kuasa
Elaun Kemasukan Hospital• Kemalangan - Perlindungan serta merta
• Penyakit Khusus - 120 hari dari tarikh kuat kuasa
• Keadaan sedia ada - 12 Bulan dari tarikh kuat kuasa
• Lain-lain - 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Penyakit Terminal• Keadaan sedia ada - 12 Bulan dari tarikh kuat kuasa
• Lain-lain - 30 hari dari tarikh kuat kuasa
Khairat Kematian• Keadaan sedia ada - 12 Bulan dari tarikh kuat kuasa (selain Pakej Berlian)
• Perlindungan serta-merta (selain untuk keadaan sedia ada)