Search
Close this search box.

Borang

Borang Pinjaman

MUAT TURUN BORANG

KETERANGAN

Borang Permohonan Pendaftaran IPT/ Kursus untuk Kemudahan Pinjaman Pendidikan PTPTNBorang ini bertujuan untuk pendaftaran IPT/kursus untuk mendapatkan kemudahan Pinjaman pendidikan PTPTN.
Borang Penetapan Tarikh Urusan Pinjaman Pendidikan PTPTN Secara Berjadual.Borang ini bertujuan untuk digunakan oleh IPT dalam menentukan julat semester bagi pengajian yang ditawarkan di IPT berkenaan.
Borang Pengesahan PendapatanBorang ini bertujuan untuk pengesahan pendapatan keluarga peminjam. Borang ini perlu diserahkan bersama-sama dengan borang permohonan pinjaman pendidikan PTPTN.
Borang Pengesahan Pemilihan Bank Pembayar bagi Pengeluaran Pinjaman Pendidikan PTPTNBorang ini bertujuan untuk digunakan oleh IPT dalam menentukan pemilihan bank pembayar bagi pengeluaran Pinjaman pendidikan PTPTN.
Borang Pembatalan Dan Penolakan Tawaran Pinjaman Pendidikan PTPTNBagi memaklumkan hasrat untuk membatalkan perjanjian dan penolakan Pinjaman pendidikan kerana dapat penaja lain atau berhenti/gagal pengajian.
Borang Permohonan Dokumen Perjanjian Pinjaman Pendidikan (Asal) Yang Tidak DituntutBorang ini bertujuan untuk peminjam yang ingin membuat tuntutan semula salinan asal dokumen perjanjian (simpanan pelajar) yang dikembalikan oleh Pos Malaysia setelah dihantar oleh PTPTN kepada pelajar melalui pos.
Borang Permohonan Salinan Dokumen Perjanjian Pinjaman PendidikanBorang ini bertujuan untuk peminjam yang telah kehilangan salinan asal dokumen perjanjian yang telah diberikan sebelum ini dan memohon sesalinan dokumen perjanjian PTPTN bagi tujuan Pengeluaran KWSP atau untuk simpanan peminjam.
Borang Permohonan Tuntutan Takaful Pinjaman/ Simpan SSPN PrimeKemudahan waris membuat laporan kematian/ keilatan peminjam & pendeposit/ penerima manfaat Simpan SSPN Prime serta tuntutan perlindungan insurans/ takaful.
Borang Perubahan Maklumat PelangganBorang ini bertujuan untuk pelanggan membuat sebarang perubahan maklumat.
Borang Laporan Perubatan Bagi Kes Tuntutan Keilatan Kekal Menyeluruh PinjamanBorang ini bertujuan untuk digunakan oleh peminjam yang disahkan mengalami keilatan kekal menyeluruh bagi memohon tuntutan perlindungan takaful.

Borang Bayaran Balik

MUAT TURUN BORANG

KETERANGAN

Borang Kebenaran Potongan Gaji Bagi Bayaran Balik Pinjaman Pendidikan PTPTNBorang kebenaran potongan gaji bagi bayaran balik pinjaman pendidikan PTPTN
Borang Permohonan Pindaan/ Pembatalan Potongan Gaji Bagi Peminjam PTPTNBagi tujuan permohonan pindaan/ pembatalan potongan gaji bagi peminjam PTPTN
Borang Pindaan/ Pembatalan Direct Debit (Pinjaman)Permohonan pindaan/ pembatalan Direct Debit bagi pinjaman PTPTN
Borang Pindahan Deposit/ Lebihan Bayaran Balik PinjamanBagi tujuan membuat pindahan deposit Simpan SSPN atau lebihan bayaran balik pinjaman ke akaun pendeposit/ peminjam yang sama
Borang Perubahan Maklumat PelangganBorang ini bertujuan untuk pelanggan membuat sebarang perubahan
Borang Permohonan Pengesahan Baki Pinjaman (Individu)Borang ini bertujuan untuk pengesahan baki pinjaman bagi tujuan bayaran balik
Borang Permohonan Pengesahan Baki Pinjaman (Wakil)Borang ini bertujuan untuk pengesahan baki pinjaman bagi tujuan bayaran balik
Borang Bon Tanggung Rugi Pemulangan Lebihan Bayaran Balik Pinjaman PTPTN – Peminjam Meninggal DuniaBagi tujuan tuntutan lebihan bayaran balik yang tidak melebihi RM3,000.00 yang perlu dilengkapkan oleh waris kepada peminjam yang telah meninggal dunia
Borang Bon Tanggung Rugi Pemulangan Lebihan Bayaran Balik Pinjaman PTPTN – Akaun Waris/ Peminjam (Selain Bank Pembayar)Bagi tujuan pemulangan lebihan bayaran kepada waris peminjam untuk peminjam yang tiada akaun bank Malaysia
Borang Bon Tanggung Rugi Pembayaran Pinjaman Pendidikan PTPTN – Akaun Waris/ Peminjam (Selain Bank Pembayar)Bagi tujuan pembayaran pinjaman pendidikan PTPTN ke akaun bank waris atau peminjam (selain bank pembayar)

Borang Simpanan

MUAT TURUN BORANG

KETERANGAN

Borang Pembukaan Akaun Simpan SSPN Plus dan Penyertaan Pelan TakafulBagi tujuan pembukaan akaun Simpan SSPN Plus dan Penyertaan Pelan Takaful
Borang Permohonan Pembukaan Akaun Simpan SSPN PrimeBagi tujuan permohonan pembukaan akaun Simpan SSPN Prime
Borang Permohonan Pembukaan Akaun (Tambahan Penerima Manfaat)Bagi tujuan permohonan pembukaan akaun (Tambahan Penerima Manfaat)
Borang Kebenaran/ Penamatan Potongan Gaji Bulanan Simpan SSPN (Simpan SSPN Prime/ Simpan SSPN Plus)Bagi tujuan permohonan potongan gaji Simpan SSPN Prime/Simpan SSPN Plus atau sebarang perubahan potongan (penambahan/pengurangan/penamatan) untuk simpanan ke dalam akaun Simpan SSPN Prime/ Simpan SSPN Plus
Borang Permohonan/ Pembatalan Perkhidmatan Auto Debit Simpan SSPN PlusBagi tujuan permohonan perkhidmatan debit akaun bank (auto debit) untuk simpanan ke dalam akaun Simpan SSPN Plus
Borang Pindaan/ Pembatalan Direct Debit Simpan SSPN (Simpan SSPN Prime/ Simpan SSPN Plus)Permohonan pindaan/pembatalan Direct Debit bagi simpanan Simpan SSPN Prime
Borang Permohonan Tuntutan Takaful Pinjaman Pendidikan/ Simpan SSPN PrimeKemudahan waris membuat laporan kematian/keilatan peminjam & pendeposit/ penerima manfaat Simpan SSPN Prime serta tuntutan perlindungan insurans/takaful
Borang Permohonan Tuntutan Takaful Simpan SSPN PlusTuntutan perlindungan insurans/takaful bagi Simpan SSPN Plus
Borang Pengesahan Waris Kepada Pendeposit Simpan SSPN (Simpan SSPN Prime/Simpan SSPN Plus)Pengesahan waris kepada pendeposit bagi tujuan tuntutan
Borang Bon Tanggung Rugi Simpan SSPN (Simpan SSPN Prime/ Simpan SSPN Plus)Bagi tujuan permohonan pengeluaran deposit Simpan SSPN Prime (baki simpanan kurang RM3,000.00) untuk kes kematian
Borang Penamaan Simpan SSPN (Simpan SSPN Prime/Simpan SSPN Plus)Penamaan waris bagi akaun Simpan SSPN Prime dan Simpan SSPN Plus
Borang Semakan Penamaan Simpan SSPN Oleh WarisSemakan penamaan waris bagi akaun Simpan SSPN Prime dan Simpan SSPN Plus
Borang Perubahan Maklumat PelangganBorang ini bertujuan untuk pelanggan membuat sebarang perubahan maklumat
Borang Pengeluaran/ Penutupan Akaun/ Tuntutan Geran Sepadan Simpan SSPN PrimeBorang Pengeluaran/ Penutupan Akaun/ Tuntutan Geran Sepadan Simpan SSPN Prime
Borang Penutupan Akaun/ Pengeluaran Simpan SSPN PlusBagi tujuan penutupan akaun/ pengeluaran Simpan SSPN Plus
Borang Pindahan Deposit/Lebihan Bayaran Balik PinjamanBagi tujuan membuat pindahan deposit Simpan SSPN atau lebihan bayaran balik pinjaman ke akaun pendeposit/ peminjam yang sama
Borang Persetujuan Pendeposit Simpan SSPNBagi tujuan untuk mendapatkan persetujuan pendeposit bagi membenarkan PTPTN memproses penutupan akaun dan pemindahan simpanan di antara akaun Simpan SSPN di bawah pendeposit serta perkongsian data dan maklumat peribadi pendeposit oleh PTPTN dengan pihak ketiga