Penerangan : Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan anda secara ikhlas berhubung dengan perkhidmatan yang diberi oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Segala maklum balas yang diperolehi akan digunakan untuk menilai prestasi sebenar PTPTN dalam melaksanakan fungsinya.

BAHAGIAN A : LATAR BELAKANG RESPONDEN
Jantina:

Umur:

Bangsa:

Responden:

No. Telefon Bimbit:

Emel:
BAHAGIAN B : KETERANGAN URUSAN
B1. Cara anda menghubungi/ berurusan dengan PTPTN


Lain - Lain (Nyatakan)

B2. Tujuan anda menghubungi / berurusan dengan PTPTN

  Permohonan Pinjaman
  Bayaran Balik Pinjaman
  SSPN-i
  SSPN-i Plus
  Lain - Lain 
BAHAGIAN C : CIRI-CIRI ORGANISASI MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN CEMERLANG
C1. Perkhidmatan dan layanan kaunter PTPTN

C2. Perkhidmatan dan layanan Talian Careline PTPTN

C3. Perkhidmatan dan layanan Media Baharu

C4. Penerangan / khidmat nasihat yang diberi berkesan dan mudah difahami

A) Kaunter PTPTN
B) Talian Careline PTPTN
C) Media Baharu PTPTN
BAHAGIAN D : PANDANGAN UMUM DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKAN
D1. Apakah cadangan anda untuk mempertingkatkan kualiti kaunter / Talian Careline PTPTN / Media Baharu PTPTN?

Sekiranya telah berpuas hati dengan jawapan anda, sila tekan butang HANTAR dibawah :