Soal selidik ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan anda secara ikhlas berhubung perkhidmatan yang diberikan oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN). Segala maklum balas yang diperolehi akan digunakan untuk menilai prestasi sebenar PTPTN dalam melaksanakan fungsinya.


Latar Belakang Responden

Step 2 Title

  

Step 3 TitleATB
TB
SB
B
AB

Perkhidmatan dan layanan Kaunter PTPTN
Perkhidmatan dan layanan Talian Careline PTPTN
Perkhidmatan dan layanan Media Baharu PTPTN
Perkhidmatan dan layanan Live Chat PTPTN
Perkhidmatan dan layanan e-Aduan PTPTN

Penerangan / khidmat nasihat Kaunter PTPTN yang diberi berkesan dan mudah difahami
Penerangan / khidmat nasihat Talian Careline PTPTN yang diberi berkesan dan mudah difahami
Penerangan / khidmat nasihat Media Baharu PTPTN yang diberi berkesan dan mudah difahami
Penerangan / khidmat nasihat Live Chat PTPTN yang diberi berkesan dan mudah difahami
Penerangan / khidmat nasihat e-Aduan PTPTN yang diberi berkesan dan mudah difahami

Kecekapan dan pengetahuan Kaunter PTPTN yang diberi berkesan dan mudah difahami
Kecekapan dan pengetahuan Talian Careline PTPTN yang diberi berkesan dan mudah difahami
Kecekapan dan pengetahuan Media Baharu PTPTN yang diberi berkesan dan mudah difahami
Kecekapan dan pengetahuan Live Chat PTPTN yang diberi berkesan dan mudah difahami
Kecekapan dan pengetahuan e-Aduan PTPTN yang diberi berkesan dan mudah difahami

Step 4 TitleImej tidak dapat dibaca? Klik disini untuk cuba kod baharu