DASAR PRIVASI DAN KESELAMATAN

HAK MENGHALANG PEMPROSESAN MAKLUMAT PERIBADI BAGI MAKSUD PEMASARAN LANGSUNG

Saya dengan ini tidak bersetuju untuk membenarkan PTPTN memproses maklumat peribadi saya bagi maksud pemasaran langsung *

* Definisi pemasaran langsung : Berkomunikasi dengan apa cara sekali pun mengenai apa - apa bahan pengiklanan atau pemasaran yang ditujukan kepada individu tertentu
No. Kad Pengenalan :
Nama :
Emel :
No. Telefon Bimbit :
 

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi Careline di talian 03 - 2193 3000.