PERHATIAN:
  1. Laman web ini hanya boleh dilayari dengan menggunakan Google Chrome, Internet Explorer versi 8 atau Mozilla Firefox versi 2 dan ke atas.
  2. Satu pautan khas akan dihantar melalui alamat emel yang didaftarkan supaya anda dapat mengisi maklumat wajib untuk pertukaran pinjaman kepada pembiayaan Ujrah.
  3. Anda mestilah memastikan maklumat yang diisi adalah tepat dan betul sebelum menekan butang "Teruskan" bagi tujuan pendaftaran. Setiap pendaftaran yang telah dihantar TIDAK boleh dipinda.
  4. No. pinjaman boleh diperolehi dengan menghubungi HOTLINE PTPTN di talian 03-2080 4455.

Permohonan Pertukaran Ujrah

  1. Sila masukkan abjad-abjad yang dipaparkan