Tingkatkan Simpanan, Jimat Bayar Cukai Pendapatan!

Nikmati pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM8,000* dengan membuat simpanan di Simpan SSPN sekali gus layak sertai Cabutan WOW! Simpan SSPN 2024 selewat-lewatnya 31 Disember 2024.

*Tertakluk terma & syarat

Nikmati pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM8,000* dengan membuat simpanan di Simpan SSPN sekali gus layak sertai Cabutan WOW! Simpan SSPN 2024

*Tertakluk terma & syarat

Adakah Anda Tahu Tentang Pelepasan Taksiran Cukai Pendapatan Simpan SSPN?

Pelepasan taksiran cukai pendapatan atas simpanan bersih tahun semasa sehingga RM8,000* setahun layak dinikmati oleh pendeposit Simpan SSPN.

Mengapa Pelepasan Taksiran Cukai Pendapatan Diberikan Kepada Simpan SSPN?

Simpanan Takaful

Simpan SSPN satu-satunya simpanan yang mempunyai simpanan takaful

Dijamin Kerajaan

Simpanan yang dipercayai oleh rakyat Malaysia dan dijamin Kerajaan

Simpanan Pendidikan

Sebagai galakkan ibu bapa untuk menyimpan bagi tujuan pendidikan anak

Siapakah Yang Layak Mendapat Pelepasan Taksiran Cukai Pendapatan Melalui Simpan SSPN?

Ibu bapa dan ibu bapa angkat/ penjaga yang sah dari segi undang-undang yang menyimpan dalam akaun Simpan SSPN Prime atau/ dan Simpan SSPN Plus untuk manfaat anak (penerima manfaat) diberi pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga maksimum RM8,000* setahun berdasarkan jumlah simpanan bersih tahun semasa.

Individu yang menyimpan untuk diri sendiri TIDAK LAYAK untuk mendapat pelepasan taksiran cukai pendapatan.

Kategori Kelayakan

Taksiran Berasingan

Pelepasan taksiran cukai sehingga maksimum RM8,000 SEORANG setahun

Taksiran Bersama

Pelepasan taksiran cukai sehingga RM8,000 setahun

Soalan Lazim

Siapakah yang layak mendapat insentif pelepasan taksiran cukai pendapatan Simpan SSPN?

Ibu bapa dan ibu bapa angkat/ penjaga yang sah dari segi undang-undang yang menyimpan dalam akaun Simpan SSPN Prime atau/dan Simpan SSPN Plus untuk manfaat anak (penerima manfaat) diberi pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga maksimum RM8,000.00 setahun berdasarkan jumlah simpanan bersih tahun semasa.

Adakah pendeposit Simpan SSPN layak mendapat insentif pelepasan taksiran cukai pendapatan?

Ya. Pendeposit Simpan SSPN layak mendapat insentif pelepasan taksiran cukai pendapatan atas simpanan bersih tahun semasa sehingga tahun taksiran 2024.

Adakah pendeposit yang mempunyai akaun Simpan SSPN Prime (dahulunya dikenali sebagai SSPN-i) dan Simpan SSPN Plus (dahulunya dikenali sebagai SSPN-i Plus) layak untuk menikmati pelepasan taksiran cukai pendapatan Simpan SSPN?

Ya. Pelepasan taksiran cukai pendapatan atas simpanan bersih Simpan SSPN adalah bagi kedua-dua produk Simpan SSPN iaitu akaun Simpan SSPN Prime dan akaun Simpan SSPN Plus.

Adakah pendeposit yang mempunyai akaun Simpan SSPN Prime dan Simpan SSPN Plus akan dapat menikmati pelepasan taksiran cukai pendapatan Simpan SSPN sebanyak RM16,000?

Tidak. Pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih bagi Simpan SSPN Prime dan Simpan SSPN Plus hanya diberikan sehingga RM8,000. Walau bagaimanapun bagi akaun Simpan SSPN Plus, pendeposit boleh menikmati tambahan pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga RM7,000 ke atas caruman sumbangan takaful yang dibayar kepada pengendali takaful di bawah kategori pelepasan bagi Insuran/Takaful Nyawa dan Caruman KWSP.

Adakah simpanan yang dibuat tahun sebelumnya boleh diambil kira untuk layak pelepasan taksiran cukai pendapatan Simpan SSPN?

Tidak. Deposit simpanan yang dibuat pada tahun semasa tahun taksiran cukai sahaja yang layak mendapat pelepasan taksiran cukai Simpan SSPN

Apakah kategori kelayakan untuk pelepasan taksiran cukai pendapatan bagi simpanan Simpan SSPN?

Kategori kelayakan adalah seperti berikut:

Taksiran Berasingan :

Pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga maksimum RM8,000 seorang setahun bagi akaun Simpan SSPN yang dibuka oleh pendeposit untuk penerima manfaat (anak).

Pendeposit Ayah : Syamel bin Yusoff

Pendeposit Ibu : Farrah binti Mustafa

Membuka akaun Simpan SSPN Prime :

Penerima manfaat : Eyman bin Syamel

Membuka akaun Simpan SSPN Prime :

Penerima manfaat : Eyman bin Syamel

Pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga maksimum RM8,000 setahun berdasarkan simpanan bersih tahun semasa bagi setiap seorang pendeposit.

Pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga maksimum RM8,000 setahun berdasarkan simpanan bersih tahun semasa bagi setiap seorang pendeposit.

Taksiran Bersama :

Pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga maksimum RM8,000 setahun bagi akaun Simpan SSPN yang dibuka untuk penerima manfaat (anak).

Pendeposit Ayah : Ameer bin Adnan

Pendeposit Ibu : Raihana binti Rahman

Membuka akaun Simpan SSPN Prime :

Penerima manfaat : Aqil bin Ameer

Membuka akaun Simpan SSPN Prime :

Penerima manfaat : Aqil bin Ameer

Pelepasan taksiran cukai pendapatan sehingga maksimum RM8,000 setahun berdasarkan simpanan bersih tahun semasa atas taksiran bersama.

Apakah umur penerima manfaat yang bagi akaun Simpan SSPN yang layak mendapat insentif pelepasan taksiran cukai pendapatan ini?

Akaun Simpan SSPN yang dibuka untuk penerima manfaat (anak) dan umur penerima manfaat belum mencapai umur 29 tahun (mengikut tahun tarikh lahir anak) adalah layak mendapat pelepasan taksiran cukai pendapatan ini.

Sekiranya umur penerima manfaat (anak) telah mencapai umur 29 tahun, adakah pedeposit layak untuk pelepasan taksiran cukai pendapatan Simpan SSPN?

Tidak. Akaun Simpan SSPN bagi penerima manfaat (anak) yang telah mencapai umur 29 tahun (mengikut kiraan tahun umur anak mencapai 29 tahun) adalah tidak layak pelepasan taksiran cukai pendapatan bagi simpanan yang dibuat pada tahun taksiran anak akan mencapai umur 29 tahun.

Jika penerima manfaat (anak) meninggal dunia, adakah pendeposit layak mendapat pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih yang dibuat pada tahun penerima manfaat meninggal dunia?

Tidak layak. Jika berlaku kematian penerima manfaat, akaun akan ditutup dan semua keistimewaan akan terbatal.

Adakah individu yang menyimpan untuk diri sendiri layak untuk mendapatkan pelepasan taksiran cukai pendapatan Simpan SSPN?

Individu yang menyimpan untuk diri sendiri tidak layak untuk mendapat pelepasan taksiran cukai pendapatan Simpan SSPN.

Adakah dividen Simpan SSPN layak pelepasan taksiran cukai pendapatan Simpan SSPN?

Tidak layak. Dividen Simpan SSPN tidak layak pelepasan taksiran cukai pendapatan Simpan SSPN. Namun begitu, dividen Simpan SSPN dikecualikan dikenakan cukai pendapatan.

Bagi pendeposit yang memenangi hadiah berbentuk simpanan Simpan SSPN (seperti Cabutan WOW! Simpan SSPN dan lain-lain peraduan/ pertandingan anjuran PTPTN), adakah hadiah tersebut layak pelepasan taksiran cukai pendapatan?

Tidak layak. Sebarang hadiah berbentuk simpanan Simpan SSPN bagi sebarang peraduan atau pertandingan anjuran PTPTN adalah tidak layak pelepasan taksiran cukai pendapatan Simpan SSPN.

Adakah pedeposit masih layak pelepasan taksiran cukai pendapatan Simpan SSPN sekiranya membuat deposit simpanan di akhir tahun pada tarikh 31 Disember?

Pendeposit akan layak pelepasan taksiran cukai pendapatan Simpan SSPN sekiranya PTPTN menerima deposit simpanan tersebut tidak melepasi 31 Disember. Bagi pendeposit yang membuat deposit simpanan melalui saluran selain daripada kaunter PTPTN, adalah disarankan membuat deposit simpanan selewat-lewatnya 25 Disember setiap tahun.

Bagaimanakah cara untuk mengetahui amaun layak insentif pelepasan taksiran cukai pendapatan?

Pendeposit akaun Simpan SSPN boleh menyemak simpanan bersih deposit simpanan yang layak pelepasan taksiran cukai pendapatan melalui portal rasmi laman web PTPTN atau aplikasi myPTPTN. Melalui aplikasi myPTPTN juga, pendeposit boleh mencetak atau menyimpan Penyata Pelepasan Taksiran Cukai Pendapatan Simpan SSPN.

Dapatkan e-Book PERCUMA Sekarang!

“Bagaimana Cara Mendapatkan Pelepasan Taksiran Cukai Pendapatan dengan Simpan SSPN?”

Jimat Bayar Cukai!

Tambah simpanan di Simpan SSPN selewat-lewatnya 31 Disember 2024

Dapatkan e-Book Percuma

Tajuk: Bagaimana Cara Mendapatkan Pelepasan Cukai Pendapatan Dengan Simpan SSPN?


Nama Penuh *
No. Telefon *
Alamat E-mel *
*
*