Notis Bayaran Balik.

Notis Bayaran Balik akan dihantar kepada peminjam pada bulan ke tujuh (7) selepas tamat pengajian.


Peringatan Pertama Dan Kedua.

  • Peringatan Pertama akan dikeluarkan sekiranya peminjam tidak memberi maklum balas dalam tempoh 30 hari (1 bulan) dari tarikh Notis Bayaran Balik dikeluarkan;

  • Peminjam yang telah menerima Peringatan Pertama hendaklah membuat bayaran/ memberi maklum balas dalam tempoh 30 hari (1 bulan); dan

  • Peringatan Kedua akan dikeluarkan kepada peminjam jika tidak membuat bayaran dan tidak memberi maklum balas dalam tempoh 30 hari (1 bulan) dari tarikh Peringatan Pertama dikeluarkan.

Kemaskini: 15/02/2016