Hadiah Pencapaian Bulanan Bagi Ejen Online PTPTN

 

Hadiah Bilangan Jumlah Jumlah Keseluruhan
Tempat 1 1 RM 2,000.00 RM 2,000.00
Tempat 2 1 RM 1,500.00 RM 1,500.00
Tempat 3 1 RM 1,000.00 RM 1,000.00
Tempat 4 1 RM 700.00 RM 700.00
Saguhati 5 - 10 6 RM 300.00 RM 1,800.00
10 RM 7,000.00

 

Terma & Syarat Pencapaian Bulanan Ejen Online PTPTN

Terbuka kepada semua Ejen Online PTPTN (RNA & EPO).

 1. Tempoh peraduan mulai Julai – Disember 2017.

 2. Peraduan dibuat secara bulanan dan akan dinilai pada 5hb bulan berikutnya.

 3. Peraduan adalah berdasarkan pembukaan akaun baharu SSPN1M-i Plus kepada pelajar Tahun 1/2017* SAHAJA.

 4. Bilangan akaun minimum adalah 30 akaun.

 5. Pemenang ditentukan berdasarkan pembukaan akaun tertinggi.

 6. Sekiranya berlaku persamaan bilangan akaun maka kaedah penetu ukur adalah perbandingan berdasarkan tarikh/masa terawal yang mencapai jumlah tersebut.

 7. Pembukaan akaun hanya sah jika deposit telah dikreditkan ke akaun SSPN1M-i Plus

 8. PTPTN mempunyai haik untuk membatalkan sebarang kemenangan tanpa sebarang notis.

 9. PTPTN berhak mengubah jenis hadiah tanpa sebarang notis kepada pemenang.

 10. Sebarang kos tuntutan hadiah atau kehadiran ke majlis penyampaian hadiah adalah dibawah tanggungan pemenang.

 11. Keputusan adalah muktamaddan sebarang surat menyurat atau bantahan tidak akan dilayan.

 12. PTPTN tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang keceradaan, kehilangan, kerosakkan atau tuntutan akibat penyertaan dan lawatan pemenang.

 13. PTPTN berhak untuk menggunakan, menerbit dan/atau mempamerkan nama, alamat, maklumat dan/atau gambar pemenang untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa sebarang imbuhan mahupun pemberitahuan kepada pemenang.

 *Tertakluk Terma & Syarat Insentif Khas Pembentangan Bajet 2017

 

Hadiah Pencapaian Tahunan Bagi Ejen Online PTPTN

 

 

EJEN ONLINE TERBAIK X 10 ORANG

     

 

Terma & Syarat Pencapaian Tahunan Ejen Online PTPTN

 1. Terbuka kepada semua Ejen Online PTPTN (RNA & EPO)

 2. Tempoh peraduan mulai Julai sehingga Disember 2017

 3. Peraduan dinilai bagi keseluruhan pembukaan akaun yang dibuat dalam tempoh promosi. Jumlah minimum akaun untuk melayakkan penyertaan adalah sebanyak 200 akaun.

 4. Peraduan adalah berdasarkan pembukaan akaun baharu SSPN1M-i Plus kepada pelajar Tahun 1/2017* SAHAJA.

 5. Pemenang ditentukan berdasarkan pembukaan akaun yang tertinggi.

 6. Sekiranya berlaku persamaan bilangan akuan maka bilangan akaun  SSPN1M-i Plus tertinggi akan menjadi keutamaan dan disusuli dengan perbandingan berdasarkan tarikh/masa terawal yang mencapai jumlah tersebut.

 7. Pembukaan akaun hanya sah jika deposit telah dikreditkan ke akaun SSPN1M-i Plus

 8. PTPTN mempunyai haik untuk membatalkan sebarang kemenangan tanpa sebarang notis.

 9. PTPTN berhak mengubah jenis hadiah tanpa sebarang notis kepada pemenang.

 10. Sebarang kos tuntutan hadiah atau kehadiran ke majlis penyampaian hadiah adalah dibawah tanggungan pemenang.

 11. Keputusan adalah muktamad dan sebarang surat menyurat atau bantahan tidak akan dilayan.

 12. PTPTN tidak akan bertanggungjawab di atas sebarang keceradaan, kehilangan, kerosakkan atau tuntutan akibat penyertaan dan lawatan pemenang.

 13. PTPTN berhak untuk menggunakan, menerbit dan/atau mempamerkan nama, alamat, maklumat dan/atau gambar pemenang untuk tujuan publisiti, pengiklanan dan/atau perdagangan tanpa sebarang imbuhan mahupun pemberitahuan kepada pemenang.

*Tertakluk Terma & Syarat Insentif Khas Pembentangan Bajet 2017

 

Klik Di Sini Untuk Pembukaan Akaun SSPN1M-i Plus

 

Kemaskini : 09/08/2017