Tawaran Pinjaman Pendidikan

Kali Pertama

  1. Tawaran pinjaman pendidikan tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh PTPTN. DI SINI.

  2. Tempoh pinjaman ditentukan mengikut semester semasa permohonan lengkap diterima.

  3. Keputusan permohonan pinjaman. DI SINI.

  4. Panduan mencetak dan mengisi dokumen perjanjian tawaran pinjaman. DI SINI.

  5. Tempoh sah laku tawaran pinjaman adalah 14 hari dari tarikh kelulusan.

  6. Dokumen perjanjian lengkap perlu dilekatkan setem hasil dan dihantar bersama dokumen sokongan lain.

  7. Peminjam yang ingin menolak tawaran pinjaman perlu menghantar Borang Pembatalan dan Penolakan Tawaran Pinjaman Pendidikan PTPTN di mana-mana Pejabat PTPTN Negeri.

 

Kali Kedua

 Tawaran pinjaman kali kedua hanya akan dipertimbangkan sekiranya memenuhi syarat-syarat berikut;

  1. Tamat pengajian bagi pinjaman terdahulu.

  2. Telah menyelesaikan baki pinjaman bagi mereka yang membatalkan pinjaman , gagal atau berhenti pengajian untuk pinjaman terdahulu.

  3. Kelulusan hanya diberikan kepada peminjam yang melanjutkan pengajian di peringkat yang sama atau lebih tinggi daripada pinjaman terdahulu.