NOTIS PENUTUPAN SEMENTARA
ADALAH DIMAKLUMKAN BAHAWA PERMOHONAN SKIM PERMATA SEJAHTERA MELALUI ONLINE
DITUTUP BUAT SEMENTARA WAKTU BERMULA:

2 JANUARI 2024 (SELASA)
DAN AKAN BEROPERASI SEMULA PADA SUATU TARIKH YANG AKAN DIMAKLUMKAN KELAK.
SEBARANG PERTANYAAN LANJUT SILA LAYARI LAMAN SESAWANG YPKT.