Status Pengeluaran Pinjaman Pendidikan

Pengeluaran pinjaman pendidikan tidak akan dibuat pada mana-mana semester atas sebab-sebab berikut:

  1. Memperolehi keputusan peperiksaan PNG/ GPA kurang daripada 2.0;

  2. Menangguhkan pengajian; atau

  3. Digantung pengajian oleh IPT.

 

Jadual pinjaman adalah seperti berikut:

Pelajar IPTA dan Politeknik
Contoh Semester Pengajian PNG/ GPA Status Bayaran

Semester 1

< 2.0

Dibayar

Semester 2

2.0 dan ke atas

Dibayar

Semester 3

< 2.0

Tidak dibayar berasaskan peperiksaan Semester 1

Semester 4

2.0 dan ke atas

Dibayar

Semester 5

2.0 dan ke atas

Tidak dibayar berasaskan peperiksaan Semester 3

Semester 6

2.0 dan ke atas

Dibayar

 

Pelajar IPTS
Contoh Semester Pengajian PNG/ GPA Status Bayaran

Semester 1

< 2.0

Dibayar

Semester 2

2.0 dan ke atas

Tidak dibayar berasaskan peperiksaan Semester 1

Semester 3

< 2.0

Dibayar

Semester 4

2.0 dan ke atas

Tidak dibayar berasaskan peperiksaan Semester 3

Bagi pelajar yang digantung pengajian, pengeluaran pinjaman hanya akan dibuat setelah pelajar disahkan mendaftar semula pengajian oleh IPT.