Pinjaman

Permohonan Pinjaman Kali Pertama

Pendaftaran permohonan pinjaman PTPTN kali pertama.

Permohonan Pinjaman Kali Kedua dan Seterusnya/ Semakan Kelulusan Pinjaman
  • Pendaftaran permohonan pinjaman PTPTN kali kedua dan seterusnya.
  • Semakan status permohonan pinjaman.
  • Cetakan kelulusan surat tawaran.
  • Semakan penyata pinjaman.
Semakan Jadual Permohonan/ Bayaran Pinjaman

Semakan maklumat pinjaman dan IPT.

Semakan WPP

Semakan maklumat penerima Wang Pendahuluan Pinjaman (WPP).

Panduan Mengisi Dokumen Perjanjian

Panduan pengisian dokumen perjanjian sebelum penyerahan dibuat kepada PTPTN.