Pengeluaran/ Penutupan Akaun SSPN-i Plus

Pengeluaran

  1. Pendeposit hanya boleh membuat pengeluaran selepas 3 tahun dari tarikh pembukaan akaun dan jumlah minimum yang perlu ada didalam akaun simpanan adalah sebanyak RM1,000.

  2. Pengeluaran yang tidak memenuhi syarat diatas tidak akan diproses.

 

Penutupan Akaun

  1. Pendeposit dibenarkan menutup akaun pada bila-bila masa dengan mengemukakan permohonan kepada PTPTN.

  2. Pendeposit akan menerima semua simpanan dalam akaun SSPN-i termasuk dividen tahunan dan nilai simpanan pada syarikat takaful (jika ada).