Penabungan SSPN-i Melalui Potongan Gaji

  1. Permohonan potongan gaji boleh dilakukan melalui saluran berikut:

    1. Online
    2. Mengisi Borang Kebenaran/ Penamatan Potongan Gaji Bulanan SSPN-i.*

  2. Potongan Gaji SSPN-i bagi kakitangan awam melalui Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM). Klik di sini bagi senarai JANM.

  3. Potongan gaji SSPN-i selain daripada Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM). Klik di sini.

* Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dihantar ke cawangan berdekatan.