Notis Bayaran Balik

Notis Bayaran Balik.

Notis Bayaran Balik akan dihantar kepada peminjam pada bulan ke tiga belas (13) selepas tamat pengajian.

 

Peringatan Pertama Dan Kedua.

  1. Peringatan Pertama akan dikeluarkan sekiranya peminjam tidak memberi maklum balas dalam tempoh 30 hari (1 bulan) dari tarikh Notis Bayaran Balik dikeluarkan;

  2. Peminjam yang telah menerima Peringatan Pertama hendaklah membuat bayaran/ memberi maklum balas dalam tempoh 30 hari (1 bulan); dan

  3. Peringatan Kedua akan dikeluarkan kepada peminjam jika tidak membuat bayaran dan tidak memberi maklum balas dalam tempoh 30 hari (1 bulan) dari tarikh Peringatan Pertama dikeluarkan.