Saluran Baharu: Kemudahan Perkhidmatan Melalui E-Wallet Touch n Go

Saluran Baharu: Kemudahan Perkhidmatan Melalui E-Wallet Touch n Go

Untuk makluman, PTPTN dengan kerjasama e-Pay (M) Sdn Bhd telah menambah saluran pembayaran pinjaman PTPTN melalui perkhidmatan E-Wallet Touch n Go. Caj bagi setiap transaksi adalah berjumlah RM1.00.

Panduan bayaran seperti rajah di bawah:

Semoga dengan penambahan saluran baharu ini dapat memberi kemudahan kepada semua peminjam PTPTN untuk membuat bayaran balik.