Lagu Korporat

SUATU USAHA SUATU TEKAD
MENUJU KECEMERLANGAN ILMU
PEMBIAYAAN PENDIDIKAN
MENJANA MODAL INSAN

SUATU JASA MURNI YANG LUHUR
MENDUKUNG HASRAT DAN JUGA CITA
MENDAULAT BANGSA, AGAMA DAN NEGARA

KORUS :
PTPTN
BERDIRI MEGAH
SIMPANAN BERWAWASAN
BERSAMA KEUTUHAN JIWA INSAN
KETRAMPILAN PERIBADI MINDA YANG CEKAL
MEMBINA MASYARAKAT MADANI DALAM
ERA GLOBALISASI

PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL