Kategori Had Umur Bagi Tujuan Pembukaan Akaun

Kategori 1:

Akaun dibuka oleh ibu bapa/ penjaga yang sah/ warganegara Malaysia yang lain untuk penerima manfaat yang berumur 1 hari sehingga mencapai umur 29 tahun.

 

Kategori 2:

Warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun sehingga mencapai 29 tahun mempunyai pilihan samada untuk membuka akaun individu atau menjadi penerima manfaat dimana akaun dibuka oleh ibu bapa/ penjaga yang sah/ warganegara Malaysia yang lain.

 

Kategori 3 (Akaun Individu):

Warganegara Malaysia yang berumur 29 tahun ke atas, perlu membuka akaun individu.