Image
Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) bekerjasama dengan tiga (3) agensi utama untuk melaksanakan Program Mencari Kerja.

Program ini merupakan satu tanggungjawab sosial korporat PTPTN dan  agensi bagi membantu peminjam PTPTN mencari pekerjaan dan membina kerjaya dengan lebih baik serta seterusnya dapat meningkatkan prestasi bayaran balik pinjaman demi kelangsungan pinjaman kepada generasi akan datang.

Tiga (3) agensi utama yang menyertai program ini iaitu Rubix Consulting  Sdn. Bhd. (RUBIX) - MyJob,  Agensi Pekerjaan JobStreet.com Sdn. Bhd. - Jobstreet.com dan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia - JobsMalaysia menyediakan kemudahan tambahan kepada peminjam PTPTN bagi meningkatkan keupayaan diri serta peluang untuk mendapatkan pekerjaan.

Untuk soalan lazim, sila klik di sini.
Image

JobStreet.com - No.1 Job Site in Malaysia

  • Menyediakan laman mikro JobStreet khas kepada peminjam PTPTN.

  • Menyediakan video khas modul pembelajaran bagi meningkatkan kemahiran dan persediaan peserta untuk mencari pekerjaan.

  • Menyediakan individual profesional untuk sesi soal jawab berkaitan keperluan dan cara peningkatan kebolehan diri secara langsung melalaui Facebook dan Webinar.

Jobsmalaysia.gov.my - Gerbang Kerjaya Interaktif Anda

  • Membantu proses pencarian pekerjaan melalui “Career Fair” di setiap negeri.

  • Menyampaikan maklumat atau promosi produk PTPTN di saluran komunikasi agensi.

Image
Image

Jobsmalaysia.gov.my - Gerbang Kerjaya Interaktif Anda

  • Membantu proses pencarian pekerjaan melalui “Career Fair” di setiap negeri.

  • Menyampaikan maklumat atau promosi produk PTPTN di saluran komunikasi agensi.

Image

MY JOB - Your Career Gateway

  • Bekerjasama dengan Rubix Consulting Sdn. Bhd untuk menyediakan platform mencari pekerjaan.

  • Menyediakan kemudahan perkhidmatan padanan kerjaya bagi mencari pekerjaan yang sesuai mengikut kebolehan individu.