Tawaran Pinjaman Pendidikan:

Serahan dokumen tawaran hendaklah dibuat di IPT masing-masing atau mana-mana pejabat cawangan PTPTN yang berdekatan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh kelulusan.

Syarat pinjaman kali kedua adalah seperti berikut:

  1. Melanjutkan pengajian di peringkat lebih tinggi daripada pinjaman terdahulu sahaja; dan

  2. Bagi pelajar yang menyambung pengajian di peringkat yang sama atau lebih rendah daripada pinjaman terdahulu hanya dipertimbangkan selepas pelajar menyelesaikan jumlah keseluruhan hutang terdahulu (termasuk apa-apa kos yang ditentukan oleh PTPTN).