Permohonan Pinjaman Pendidikan:

Tidak boleh. Tempoh pinjaman pendidikan adalah berdasarkan kepada tempoh program pengajian diluluskan oleh JPT, KPT. Tempoh pinjaman pendidikan diluluskan merujuk kepada semester semasa permohonan dibuat. Sekiranya anda memohon pada semester kedua, pinjaman pendidikan akan diluluskan mulai semester kedua hingga tamat tempoh pengajian lazim anda.

Boleh, dengan syarat anda telah menyelesaikan sepenuhnya jumlah pinjaman pendidikan yang telah diterima sebelum ini (jumlah keseluruhan pinjaman yang perlu diselesaikan adalah tertakluk kepada pengesahan daripada PTPTN).

Anda tidak perlu menyelesaikan hutang pinjaman terdahulu sekiranya melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi daripada pinjaman terdahulu. Bayaran balik hutang pinjaman terdahulu boleh ditangguhkan sehingga selesai pengajian baharu.

Tidak boleh. PTPTN hanya menyediakan pinjaman pendidikan kepada pelajar-pelajar yang mengikuti pengajian di peringkat Sarjana/ Doktor Falsafah (PhD) Kursus Profesional di Universiti Awam sahaja.

Ya, anda layak memohon sekiranya mengikuti pengajian separuh masa di Universiti Awam dan Politeknik. Bagi pengajian di IPTS, pinjaman PTPTN hanya disediakan di IPT berikut:

  1. Universiti Terbuka Malaysia (OUM)
  2. Universiti Terbuka Wawasan
  3. Asia E Universiti
  4. Universiti Antarabangsa UNITAR (UNITAR)
  5. Universiti Tun Abdul Razak (UniRazak)

Ya, jika anda mengikuti pengajian di:

  1. Universiti Multimedia (MMU)
  2. Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
  3. Universiti Teknologi Petronas (UTP)
  4. Universiti Antarabangsa UNITAR (UNITAR)
  5. Universiti Tun Abdul Razak (UniRazak)