Ujrah: Lebih Daripada Satu Pinjaman (Penggabungan)

Penggabungan pinjaman ialah menggabungkan lebih dari satu pinjaman menjadi satu pinjaman sahaja. Penggabungan pinjaman adalah syarat wajib bagi peminjam yang mempunyai lebih daripada satu pinjaman yang ingin memohon pertukaran Ujrah mulai 1 Oktober 2014. Melalui kaedah ini, peminjam akan mempunyai satu rekod pinjaman sahaja.

Semua pinjaman yang telah tamat pengeluaran pinjaman dan masih mempunyai baki perlu digabungkan. Pinjaman yang masih dalam tempoh pengeluaran pinjaman dikecualikan daripada penggabungan ini.

Melalui kaedah penggabungan ini, peminjam akan mempunyai satu rekod pinjaman sahaja. Ini memudahkan bayaran balik pinjaman kerana ia dibuat berdasarkan satu amaun ansuran bulanan sahaja

Tidak layak. Penggabungan pinjaman adalah syarat wajib bagi peminjam yang ingin memohon pertukaran Ujrah mulai 1 Oktober 2014 sekiranya peminjam mempunyai lebih daripada satu pinjaman.

Tidak layak. Penggabungan pinjaman hanya terbuka kepada peminjam yang bersetuju bertukar kepada pinjaman Ujrah sahaja.

Tidak boleh. Penggabungan pinjaman hanya boleh dilakukan pada pinjaman konvensional sahaja iaitu pinjaman A dan B melalui permohonan pertukaran Ujrah

Ya. Satu permohonan Ujrah adalah memadai bagi kesemua pinjaman tanpa mengira peringkat pengajian. Kesemua pinjaman tersebut akan digabungkan pinjaman sahaja

Tidak boleh. Penggabungan pinjaman hanya ditawarkan kepada pinjaman konvensional sahaja.

Penggabungan pinjaman boleh dibuat melalui permohonan pertukaran Ujrah.

Tidak boleh. Pertukaran Ujrah hendaklah dibuat dengan menggabungkan kedua-dua pinjaman tersebut. Sekiranya anda ingin bertukar Ujrah bagi pinjaman E sahaja, anda perlu membuat penyelesaian penuh bagi pinjaman D terlebih dahulu.