Dasar Kualiti

PTPTN komited untuk memastikan pengurusan

Skim Pinjaman Pendidikan dan Skim Simpanan Pendidikan Nasional

menepati Akta dan piagam yang ditetapkan

serta sentiasa berusaha secara berterusan untuk meningkatkan

tahap kualiti perkhidmatan kepada pelanggan