Borang Tuntutan

Kaedah Tuntutan Manfaat Perlindungan Takaful:

 1. Muat turun dan lengkapkan Borang Permohonan Tuntutan Takaful.

  1. Di dalam borang tersebut pilih jenis permohonan yang ingin dituntut

  2. Pastikan semua dokumen sokongan disediakan.

 2. Borang tambahan seperti dijadual bawah perlu dilengkapkan bagi tuntutan berikut:

  1. Kematian Pendeposit.

  2. Ilat kekal dan sebahagian (Partial And Permanent Disability (PPD)).

  3. Ilat kekal dan menyeluruh (Total And Permanent Disability (TPD)).

  4. 36 penyakit kritikal (36 critical illness) (mengikut jenis penyakit).

 3. Hantar Borang Permohonan Tuntutan Takaful beserta semua dokumen yang berkaitan ke mana-mana Pejabat PTPTN Negeri atau Pejabat PTPTN Cawangan.

Senarai Borang:

Permohonan Tuntutan
Bil Nama Borang Muat Turun

1.

Borang Permohonan Tuntutan Takaful

 

Bil Nama Borang Muat Turun Bil Nama Borang Muat Turun
Kematian Pendeposit

1.

Borang Pengesahan Waris

2.

MAR Form

Ilat Kekal dan Sebahagian
(Partial And Permanent Disability (PPD))

1.

Claim Form

2.

MAR Form

Ilat kekal dan menyeluruh (Total And Permanent Disability (TPD))

1.

Claim Form

2.

MAR Form

36 Penyakit Kritikal

1.

Aplastic Anaemia

2.

Appalic Syndrome

3.

Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS)

4.

Aorta Surgery

5.

Heart Attack

6.

Bacterial Meningitis

7.

Benign Brain Tumour

8.

Alzheimer Disease

9.

Blindness

10.

Brain Surgery

11.

Systemic Lupus Erythematosus

12.

Cancer

13.

Cardiomyopathy

14.

Stroke

15.

Chronic Liver Disease

16.

Chronic Lung Disease

17.

Coma

18.

Pulmo Art Hypt

19.

Deafness

20.

Poliomyelitis

21.

Encephali

22.

Fulminant Viral Hepatitis

23.

Parkinson

24.

Heart Valve Replacement

25.

Kidney Failure

26.

Paralysisc

27.

Loss Of Ind Existence

28.

Loss Of Speech

29.

Major Burn

30.

Other Serious Coronary Artery Disease

31.

Major Head Trauma

32.

Major Organ Transplant

33.

Medullary Cystic Disease

34.

Multiple Sclerosis

35.

Motor Neurone Disease

36.

Claim Form