Borang Simpanan

Klik pada senarai di bawah untuk melihat Borang berkaitan Simpanan PTPTN. Untuk makluman, dokumen adalah di dalam format Adobe Acrobat (*.pdf) kecuali borang online dan seperti yang dinyatakan.

Bil. Nama Borang Keterangan Muat Turun
1. Borang Permohonan Pembukaan Akaun SSPN-i Borang permohonan pembukaan akaun SSPN-i
2. Borang Pembukaan Akaun SSPN-i Plus Dan Penyertaan Pelan Takaful Borang pembukaan akaun SSPN-i Plus dan penyertaan pelan takaful
3. Borang Kebenaran/ Penamatan
Potongan Gaji Bulanan SSPN-i/ SSPN-i Plus
Bagi tujuan permohonan potongan gaji SSPN-i/ SSPN-i Plus atau sebarang perubahan potongan (penambahan/ pengurangan/ penamatan) untuk simpanan ke dalam akaun SSPN-i/ SSPN-i Plus.
4. Borang Permohonan / Pembatalan Perkhidmatan Auto Debit SSPN-i Plus Bagi tujuan permohonan perkhidmatan debit akaun bank (auto debit) untuk simpanan ke dalam akaun SSPN- i Plus.
5. Borang Pindaan / Pembatalan Direct Debit (Simpanan) Permohonan pindaan / pembatalan Direct Debit bagi simpanan SSPN-i.
6. Borang Permohonan Tuntutan Takaful Pinjaman Pendidikan/ SSPN-i Kemudahan waris membuat laporan kematian/ keilatan peminjam & pendeposit/ penerima manfaat SSPN-i serta tuntutan perlindungan insurans/ takaful.
7. Borang Permohonan Tuntutan Takaful SSPN-i Plus Tuntutan perlindungan insurans/ takaful bagi SSPN-i Plus
8. Borang Pengesahan Waris Kepada Pendeposit SSPN-i / SSPN-i Plus (si mati) Pengesahan waris kepada pendeposit bagi tujuan tuntutan.
9. Borang Bon Tanggung Rugi SSPN-i / SSPN-i Plus Bagi tujuan permohonan pengeluaran deposit SSPN-i (baki simpanan kurang RM3000.00) untuk kes kematian.
10. Borang Penamaan SSPN Penamaan waris bagi akaun SSPN-i dan SSPN-i Plus
11. Borang Semakan Penamaan SSPN Oleh Waris Semakan penamaan waris bagi akaun SSPN-i dan SSPN-i Plus
12. Borang Perubahan Maklumat Pelanggan Borang ini bertujuan untuk pelanggan membuat sebarang perubahan maklumat.