PELANGGAN GEMBIRA, KAMI CERIAxxxxxxxTempat Pertama Pertandingan Laman Web (Kategori IPTA) KPT 2007, 2008 dan 2009.xxxxxxxHOTLINE PTPTN: 03-2080 4455 xxxxxxxDana Pendidikan, Pemangkin Pembangunan Negaraxxxxxxx
Kemudahan semakan penyata kira-kira akaun pembiayaan pendidikan  dan pembayaran secara online (internet) dengan melaksanakan pembayaran terus dari akaun peminjam di bank-bank yang terlibat dengan FPX.
Semakan Penyata & Pembayaran Balik Pembiayaan Online

Kelebihan Bayaran Melalui e-fes

Kemudahan semakan penyata kira-kira akaun SSPN atau membuat penambahan deposit secara online (internet) dengan melaksanakan pembayaran terus dari akaun pendeposit di bank-bank yang terlibat dengan FPX
Semakan Penyata & Penambahan Deposit SSPN Online

Kemudahan kepada peminjam untuk mengetahui baki pembiayaan pendidikan dan pendeposit untuk mengetahui baki deposit akaun Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN) secara cepat dan tepat dengan menggunakan telefon mudah alih. Klik untuk maklumat lanjut.
Semakan Baki Pembiayaan & Baki Akaun SSPN Melalui SMS

Kemudahan perkhidmatan kaunter berpusat yang disediakan kepada pelanggan di KL Sentral. Klik untuk maklumat lanjut.
Kemudahan Perkhidmatan Kaunter Berpusat di KL Sentral

 
 
 
  web   Web PTPTN