SSPN1M dan Pemberian Insentif Khas Geran Sepadan RM500 Dalam Akaun SSPN1M Bagi Tahun 2018


Soalan 1 :
Apakah yang dimaksudkan dengan SSPN1M?

Jawapan :
SSPN1M adalah Skim Simpanan Pendidikan Nasional 1 Malaysia yang dijenamakan semula daripada produk simpanan PTPTN. SSPN1M terdiri daripada SSPN1M-i yang dahulunya dikenali sebagai SSPN-i dan SSPN1M-i Plus atau dahulunya dikenali sebagai SSPN-i Plus. Walaupun dengan penjenamaan ini, ciri-ciri produk masih sama dan kekal relevan untuk penabungan pendidikan anak-anak.


Soalan 2 :
Apakah insentif Geran Sepadan RM500?

Jawapan :
Insentif Geran Sepadan RM500 atau GS500 adalah insentif daripada Bajet 2018 yang diberikan secara percuma bernilai RM500.


Soalan 3 :
Bilakah pelaksanaan insentif GS500 bermula?

Jawapan :
Pelaksanaan insentif GS500 adalah mulai 1 Januari 2018 sehingga 31 Disember 2018, tertakluk kepada peruntukan RM250 juta atau 500,000 akaun terawal (first come, first serve basis).


Soalan 4 :
Siapakah yang layak menerima insentif GS500?

Jawapan :
Insentif GS500 layak diberikan kepada pendeposit seperti berikut:

  • mempunyai akaun SSPN1M yang dibuka untuk penerima manfaat;
  • penerima manfaat (pada tahun 2018) mestilah:
          i) berumur tujuh (7) hingga dua belas (12) tahun; atau
         ii) sedang belajar di sekolah rendah

Soalan 5 :
Di manakah pendeposit boleh membuka akaun/ menambah simpanan SSPN1M?

Jawapan :
Akaun SSPN1M boleh dibuka/ ditambah secara online dengan melayari laman web PTPTN, www.ptptn.gov.my, di kaunter cawangan PTPTN atau melalui ejen-ejen sah yang telah dilantik, tertakluk kepada syarat-syarat pembukaan akaun yang telah ditetapkan.


Soalan 6 :
Adakah terdapat pengecualian khusus untuk syarat-syarat pembukaan akaun SSPN1M bagi mendapatkan insentif ini? Sebagai contoh, kelonggaran syarat pembukaan akaun kepada warganegara asing yang bekerja di Malaysia.

Jawapan :
Tiada. Syarat-syarat pembukaan akaun SSPN1M masih kekal sebagaimana sedia ada.


Soalan 7 :
Adakah akaun baharu perlu dibuka jika penerima manfaat telah mempunyai akaun SSPN1M?

Jawapan :
Tidak perlu.


Soalan 8 :
Bagaimanakah cara untuk mendapatkan insentif GS500?

Jawapan :
Pendeposit perlu membuat simpanan bersih sekurang-kurangnya RM500.00 dalam produk yang sama di dalam tahun 2018 (tidak termasuk jumlah takaful bagi SSPN1M-i  Plus).

Contoh:

Penerima
Manfaat
Keterangan
SSPN1M-i
SSPN1M-i Plus
Catatan
1
Simpanan
500
-
Layak GS500
2
Simpanan
-
*750
Layak GS500
3
Simpanan
200
300
Tidak layak GS500

                       * Pakej Intan : Bahagian simpanan (RM500) + Bahagian takaful (RM250)


Soalan 9 :
Pendeposit telah mempunyai pakej Delima (SSPN1M-i Plus) dengan membuat komitmen bulanan secara potongan gaji / auto debit. Adakah pendeposit masih perlu membuat bayaran ke hadapan (advance payment) selama 13 bulan bagi melayakkan GS500?

Jawapan :
Pendeposit boleh membuat bayaran ke hadapan (advance payment) dengan jumlah RM650 bagi melayakkan GS500 (simpanan RM520, takaful RM130). Walau bagaimanapun pendeposit adalah digalakkan untuk membuka akaun SSPN1M-i dengan jumlah simpanan RM500.


Soalan 10 :
Adakah permohonan perlu dibuat untuk mendapatkan GS500?

Jawapan :
Tidak perlu kerana insentif GS500 akan diberikan secara automatik.


Soalan 11 :
Bilakah insentif GS500 ini diberikan?

Jawapan :
Insentif GS500 ini akan diberikan pada penghujung bulan yang sama setelah jumlah simpanan bersih mencecah RM500, tertakluk kepada peruntukan RM250 juta atau 500,000 akaun terawal (first come, first serve basis).

Pendeposit boleh menyemak penyata simpanan mulai 10 haribulan berikutnya di Portal Rasmi PTPTN (www.ptptn.gov.my) atau menghubungi talian Careline 03-2193 3000 untuk info lanjut.


Soalan 12 :
Adakah pendeposit layak mendapat perlindungan takaful berkelompok secara percuma sekiranya jumlah simpanan di dalam SSPN1M-i telah mencecah RM1,000 termasuk RM500 daripada insentif GS500?

Jawapan :
Layak.


Soalan 13 :
Adakah pendeposit layak menerima insentif GS500 sekiranya telah mengeluarkan wang sebanyak RM500 dari akaun SSPN1M-i dan membuat penambahan simpanan ke dalam akaun SSPN1M-i  Plus sebanyak RM750 (pakej Intan) bagi penerima manfaat yang sama?

Jawapan :
Tidak layak kerana simpanan bersih terkumpul tidak mencukupi RM500.

Penerima Manfaat
Keterangan
SSPN1M-i
SSPN1M-i Plus
Catatan
1
 
Pengeluaran
500
-
Tidak Layak GS500
 
Simpanan
-
*750

                       * Pakej Intan : Bahagian simpanan (RM500) + Bahagian takaful (RM250)


Soalan 14 :
Adakah pendeposit layak menerima insentif GS500 sekiranya telah mengeluarkan wang sebanyak RM500 dari akaun penerima manfaat pertama  dan membuat penambahan simpanan RM500 ke dalam akaun penerima manfaat kedua yang berumur tujuh (7) hingga dua belas (12) tahun?

Jawapan :
Tidak layak kerana simpanan bersih pendeposit tidak mencukupi RM500.

Contoh :

Keterangan
Penerima Manfaat 1
Penerima Manfaat 2
Catatan
Pengeluaran
500
-
-
Simpanan
-
500
Tidak layak GS500

Soalan 15 :
Bagi situasi di atas (soalan no.14), bagaimanakah caranya agar pendeposit layak menerima insentif GS500?

Jawapan :
Pendeposit layak menerima insentif GS500 sekiranya membuat simpanan sebanyak RM1,000 ke akaun penerima manfaat kedua.

Keterangan
Penerima Manfaat 1
Penerima Manfaat 2
Catatan
Pengeluaran
500
-
-
Simpanan
-
1000
Layak GS500

Soalan 16 :
Seorang penerima manfaat mempunyai 2 akaun yang dibuka oleh ibu dan bapa. Adakah kedua-dua akaun layak menerima GS500 jika semua syarat telah dipenuhi?

Jawapan :
Tidak. Seorang penerima manfaat hanya layak menerima sekali insentif GS500 sahaja. Keutamaan pemberian insentif ini adalah kepada akaun yang terlebih dahulu mencapai simpanan bersih RM500.


Soalan 17 :
Pendeposit yang mempunyai lebih dari seorang penerima manfaat yang berumur tujuh (7) hingga dua belas (12) tahun dalam tahun 2018. Adakah kesemua penerima manfaat tersebut layak menerima insentif GS500?

Jawapan :
Layak. Insentif diberikan kepada setiap penerima manfaat yang memenuhi syarat yang ditetapkan.


Soalan 18 :
Sekiranya penerima manfaat telah menerima insentif GS50 pada tahun 2017, adakah masih layak menerima insentif GS500 bagi tahun 2018?

Jawapan :
Layak kerana melibatkan insentif yang berbeza.


Soalan 19 :
Adakah pembukaan akaun/ tambahan simpanan melalui wang sumbangan juga layak menerima insentif GS500?

Jawapan :
Layak, sekiranya jumlah simpanan bersih mencukupi RM500.


Soalan 20 :
Bolehkah insentif GS500 ini dikeluarkan?

Jawapan :
Insentif GS500 boleh dikeluarkan apabila penerima manfaat mencecah umur 18 tahun.


Soalan 21 :
Bolehkah simpanan selain insentif GS500 dikeluarkan sebelum penerima manfaat mencecah umur 18 tahun?

Jawapan :
Boleh dengan syarat baki minimum mestilah sekurang-kurangnya RM1,000 termasuk insentif GS500, tertakluk kepada syarat pengeluaran sedia ada.

Contoh:
Pendeposit mempunyai baki simpanan sebanyak RM2,000 dan telah menerima insentif GS500. Keseluruhan simpanan adalah sebanyak RM2,500. Pendeposit dibenarkan membuat pengeluaran maksimum sebanyak RM1,500.


Soalan 22 :
Adakah insentif GS500 boleh dipindahkan ke akaun penerima manfaat yang lain?

Jawapan :
Tidak boleh. Insentif GS500 adalah milik penerima manfaat secara individu dan  tidak boleh dipindah milik ke penerima manfaat yang lain walaupun di bawah pendeposit yang sama.


Soalan 23 :
Jika pendeposit berhasrat untuk membuat penutupan akaun sebelum penerima manfaat mencecah umur 18 tahun, adakah insentif GS500 boleh dikeluarkan bersama?

Jawapan :
Tidak boleh. Insentif GS500 akan ditarik balik sekiranya pendeposit melanggar terma dan syarat yang ditetapkan dan amaun penutupan hanya tertakluk kepada jumlah simpanan dan dividen sahaja.


Soalan 24 :
Adakah pendeposit masih layak menerima insentif GS500 jika insentif tersebut telah ditarik balik kerana melanggar terma dan syarat dan kemudiannya membuat deposit semula dengan syarat-syarat simpanan bersih dipenuhi?

Jawapan :
Tidak layak. Insentif GS500 hanya akan diberikan sekali sahaja dan tidak akan diberikan semula jika ia ditarik balik walaupun simpanan bersih telah mencecah RM500.


Soalan 25 :
Apa yang berlaku kepada GS500 sekiranya pendeposit atau penerima manfaat meninggal dunia sebelum penerima manfaat mencecah umur 18 tahun?

Jawapan :
Apabila berlaku kematian ke atas:-

  • pendeposit : Semua akaun di bawah nama pendeposit perlu ditutup dan layak menerima GS500.
  • penerima manfaat : Akaun penerima manfaat perlu ditutup dan layak menerima GS500.

Soalan 26 :
Adakah insentif GS500 layak dividen?

Jawapan :
Layak.


Soalan 27 :
Adakah insentif GS500 layak mendapat pengecualian cukai?

Jawapan :
Tidak layak. Insentif GS500 merupakan geran daripada kerajaan dan bukanlah simpanan daripada pendeposit.

 

Kemaskini : 24/01/2018