Soalan 1:

Apakah SSPN1M-i Plus?

Jawapan:

SSPN1M-i Plus merupakan satu skim atau pelan simpanan yang direka oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi. SSPN1M-i Plus ditambahbaik daripada SSPN1M-i sedia ada dengan bayaran sumbangan takaful yang murah dan perlindungan yang komprehensif.

SSPN1M-i Plus menggunapakai konsep simpanan dengan komitmen bulanan dan jumlah simpanan dan bayaran sumbangan takaful adalah bergantung kepada pakej yang dipilih.


Soalan 2:

Adakah pelan simpanan yang ditawarkan ini patuh syariah?

Jawapan:

Ya. Pelan simpanan ini adalah patuh syariah yang menggunakan konsep Wakalah Bil Istithmar bagi simpanan SSPN1M-i Plus iaitu kontrak wakil dan kontrak pelaburan. Manakala bagi skim takaful pula menggunakan konsep Iltizam Bil Al Tabarru. Produk ini telah mendapat pengesahan syariah oleh Islamic Banking and Financial Institution of Malaysia (IBFIM).


Pakej dan Keistimewaan SSPN1M-i Plus

Soalan 3:

Apakah pakej yang ditawarkan melalui SSPN1M-i Plus?

Jawapan:

SSPN1M-i Plus menawarkan enam (6) pakej pilihan dengan komitmen terendah sebanyak RM30 sebulan. Pakej yang ditawarkan adalah seperti Jadual 1:

 

Jadual 1: Pakej Yang Ditawarkan Dalam SSPN1M-i Plus

PAKEJ
INTAN
DELIMA
TOPAS
ZAMRUD
NILAM
BERLIAN

Simpanan  SSPN1M-i

RM20

RM40

RM90

RM180

RM270

RM200

Sumbangan Takaful

RM10

RM10

RM10

RM20

RM30

RM300

Jumlah Komitmen Bulanan

RM30

RM50

RM100

RM200

RM300

RM500


Soalan 4:

Apakah keistimewaan SSPN1M-i Plus?

Jawapan:

SSPN1M-i Plus mempunyai pelbagai keistimewaan  iaitu:    

i)            Patuh syariah

ii)           Pelepasan taksiran cukai ke atas simpanan bersih tahun semasa sehingga  RM12,000.00 setahun.

iii)          Komitmen serendah RM 30.00 sebulan.

iv)          Manfaat bagi kematian/ keilatan kekal( kemalangan) sehingga RM1,000,000.00.

v)           Tiada pemeriksaan kesihatan.

vi)          Kadar dividen yang kompetitif dan dikecualikan daripada cukai  pendapatan.

vii)         Khairat kematian termasuk pasangan dan maksimum 3 orang anak.

viii)        Manfaat takaful bagi 36 penyakit kritikal.

ix)          Elaun kemasukan hospital sehingga RM200 sehari.

x)           Layak memohon pinjaman PTPTN.

xi)          Perlindungan 24 jam di seluruh dunia.

xii)         Simpanan dijamin kerajaan.

 


Soalan 5:

Apakah manfaat takaful yang ditawarkan bagi setiap pakej?

Jawapan:

Manfaat takaful mengikut pakej adalah seperti Jadual 2:

Jadual 2: Pakej Simpanan Dan Manfaat Takaful SSPN1M-i Plus

PAKEJ

INTAN

DELIMA

TOPAS

ZAMRUD

NILAM

BERLIAN*

Simpanan
SSPN1M-i

RM20

RM40

RM90

RM180

RM270

RM200

Sumbangan Takaful

RM10

RM10

RM10

RM20

RM30

RM300

Jumlah

RM30

RM50

RM100

RM200

RM300

RM500

 

MANFAAT TAKAFUL

Kematian/Keilatan Kekal & Menyeluruh (Kemalangan)

RM40,000

RM40,000

RM40,000

RM80,000

RM120,000

RM1,000,000

Kematian/Keilatan Kekal & Menyeluruh (Biasa)

RM20,000

RM20,000

RM20,000

RM40,000

RM60,000

RM500,000

Keilatan Kekal & Sebahagian
(Biasa dan Kemalangan)

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

RM100,000

36 Penyakit Kritikal (Bayaran manfaat dipercepatkan)

RM10,000

RM10,000

RM10,000

RM20,000

RM30,000

RM100,000

Elaun Kemasukan Hospital/hari**

RM20

RM20

RM20

RM40

RM60

RM200

Khairat Kematian Pendeposit, Pasangan (yang pertama & sah sahaja) dan  anak

RM2,500 (Pendeposit dan pasangan)

RM2,500

RM1,000 (setiap anak – maksimum 3 orang anak sahaja)

RM18,000
(pendeposit)

RM9,000
(pasangan)

RM2,000
(setiap anak – maksimum 3 orang anak)

Nota:

*   Pakej Berlian adalah terhad kepada 2 akaun sahaja bagi seorang pendeposit atau perlindungan takaful  maksimum sebanyak RM2,000,000.


Soalan 6:

Apakah syarat anak dan isteri yang dibenarkan untuk membuat tuntutan khairat kematian?

Jawapan:

Isteri:

 1. Sah dan diiktiraf
 2. 18 tahun sehingga 65 tahun
 3. Jika mempunyai lebih dari satu isteri yang mana mati dulu

Anak:

 1. 3 orang anak
 2. Anak sendiri
 3. Anak angkat mesti berdaftar di JPN

Soalan 7:

Apakah perbezaan SSPN1M-i Plus dengan SSPN1M-i  sedia ada?

Jawapan:

Perbezaan antara SSPN1M-i Plus dengan SSPN1M-i  adalah seperti Jadual 3:

Jadual 3:  Perbezaan Antara SSPN1M-i Plus dengan SSPN1M-i

Perkara

SSPN1M-i Plus (SSPN1M-i + Takaful)

SSPN1M-i

 Komitmen Minimum

Serendah RM30/ sebulan.

Tiada

 Sumbangan Takaful

Serendah RM10 sebulan atau mengikut pakej yang dipilih.

Percuma (layak hanya kepada pendeposit yang mempunyai simpanan RM1,000 dan keatas)

  Manfaat Takaful

a) Manfaat kematian/ ilat kekal (kemalangan) sehingga RM1,000,000.

a) Manfaat kematian/ ilat kekal (kemalangan) (Ringgit ke Ringgit).

b) Manfaat kematian/ ilat kekal (biasa) sehingga RM500,000.

b) Manfaat kematian/ ilat kekal (biasa) (Ringgit ke Ringgit).

c) Manfaat ilat kekal separa sehingga RM100,000.

c) Tiada

d) Manfaat 36 penyakit kritikal sehingga RM100,000.

d) Tiada

e) Elaun kemasukan hospital sehingga RM200 sehari.

e) Tiada

f) Khairat kematian mengikut pakej:
(i) Pendeposit - sehingga RM18,000,
(ii) Pasangan - sehingga RM9,000, dan
(iii) 3 anak - sehingga RM2,000 seorang.

f) Khairat kematian bagi:
(i) Pendeposit - RM2,000, dan
(ii) Penerima manfaat - RM500

 Pelepasan Taksiran Cukai Pendapatan

a) Sehingga RM6,000 setahun berdasarkan simpanan bersih SSPN-i dan SSPN-i Plus tahun semasa.

a) Sehingga RM6,000 setahun berdasarkan simpanan bersih SSPN-i dan SSPN-i Plus tahun semasa.

b) Menikmati tambahan pelepasan taksiran cukai iaitu sehingga RM6,000 setahun berdasarkan bayaran sumbangan takaful tahun semasa.

b) Tiada

 Geran Sepadan (Insentif kemasukan ke IPT)

Tiada.

Sehingga RM10,000 bagi satu keluarga yang layak.

 Syarat Pembukaan Akaun

Mana-mana warganegara Malaysia boleh membuka akaun untuk:
a) Diri sendiri.
b) Anak sendiri, dan
c) Anak jagaan yang sah.

Mana-mana warganegara Malaysia boleh membuka akaun untuk:
a) Diri sendiri,
b) Anak sendiri
c) Anak jagaan yang sah
d) Mana-mana warganegara Malaysia yang lain berumur tidak melebihi 28 tahun

 


Pembukaan Akaun

Soalan 8:

Siapakah yang layak membuka akaun SSPN1M-i Plus?

Jawapan:

Semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun sehingga mencapai umur 64 tahun layak membuka akaun untuk diri sendiri dan boleh membuka akaun untuk anak atau anak jagaan yang sah (mestilah juga warganegara Malaysia) yang berumur 1 hari sehingga sebelum mencapai umur 29 tahun.


Soalan 9:

Adakah pelanggan perlu membuat pemeriksaan kesihatan ataupun mendapatkan laporan perubatan untuk membuka akaun SSPN1M-i Plus?

Jawapan:

Tiada sebarang pemeriksaan kesihatan atau laporan perubatan diperlukan untuk membuka akaun ini. Walau bagaimanapun bagi Pakej Berlian, bakal pendeposit perlu menjawab tiga soalan kesihatan yang terdapat pada borang pembukaan akaun. Jika terdapat jawapan YA bagi salah satu soalan, bakal pendeposit TIDAK LAYAK menyertai Pakej Berlian dan dinasihatkan untuk menyertai pakej yang lain.


Soalan 10:

Adakah seseorang itu boleh membuka akaun SSPN1M-i Plus jika menghidapi sebarang penyakit kritikal?

Jawapan:

Boleh tetapi bagi Pakej Intan, Delima, Topas, Zamrud dan Nilam sahaja (tertakluk kepada terma dan syarat).


Soalan 11:

Adakah jumlah tuntutan manfaat kematian akan berkurangan sekiranya pendeposit telah membuat tuntutan bagi rawatan penyakit kritikal?

Jawapan:

Ya, jumlah tuntutan bagi manfaat kematian biasa akan ditolak daripada tuntutan bagi penyakit kritikal. Namun begitu tuntutan bagi manfaat kematian disebabkan kemalangan tidak akan berkurangan walaupun pendeposit telah membuat tuntutan bagi manfaat penyakit kritikal.


Soalan 12:

Adakah PTPTN akan memberikan apa-apa penentusahan keahlian setelah pembukaan akaun?

Jawapan:

Tidak. Pendeposit tidak akan menerima apa-apa penentusahan keahlian daripada PTPTN tetapi pihak pengendali takaful akan menghantar Sijil Takaful (Certificate Schedule) secara pos atau emel kepada pendeposit dalam tempoh 30 hari (sebulan) dari tarikh pembukaaan akaun


Soalan 13:

Saya telah mempunyai akaun SSPN1M-i, adakah saya boleh membuka akaun SSPN1M-i Plus ?

Jawapan :

Boleh. Pendeposit yang telah mempunyai akaun SSPN1M-i boleh membuka akaun SSPN1M-i Plus tanpa perlu menutup akaun SSPN1M-i.


Soalan 14:

Bolehkah seorang pendeposit membuka lebih dari satu akaun dengan pakej yang sama atau berlainan untuk dirinya sendiri?

Jawapan:

Tidak boleh. Pendeposit yang membuka akaun untuk diri sendiri hanya boleh mempunyai satu akaun sahaja dengan mana-mana pakej. Walau bagaimanapun, seseorang pendeposit boleh membuka banyak akaun untuk penerima manfaat yang berlainan (anak/ anak jagaan yang sah sahaja) bagi pakej yang sama atau berlainan, kecuali untuk pakej Berlian (hanya terhad kepada dua (2) akaun untuk seorang pendeposit atau perlindungan kematian/ ilat kekal (kemalangan) maksimum sebanyak RM2,000,000).


Soalan 15:

Adakah penerima manfaat boleh mempunyai lebih dari satu akaun sama ada pakej yang sama atau pakej yang berlainan?

Jawapan:

Ya. Penerima manfaat boleh mempunyai lebih dari satu akaun tetapi pembukaan akaun mestilah dibuat oleh pendeposit yang berbeza sama ada akaun dibuka untuk diri sendiri, dibuka oleh ibu atau dibuka oleh bapa atau dibuka oleh penjaga yang sah. Ini bermakna setiap penerima manfaat hanya boleh mempunyai maksimum dua (2) akaun sahaja.


Simpanan, Pengeluaran dan Penutupan

Soalan 16:

Apakah saluran simpanan yang disediakan untuk bayaran komitmen bulanan?

Jawapan:

Kemudahan saluran simpanan yang disediakan adalah seperti Jadual 4:

Jadual 4: Saluran Simpanan SSPN1M-i Plus

Saluran Simpanan

Caj

 Kaunter PTPTN

 • Secara tunai
 • Kad kredit
 • Kad debit
 • Kad ATM

Tiada

 Potongan gaji

 • Awam (JANM)
 • Swasta (Agensi)

Tiada

 Auto Debit

 • Bank Islam (BIMB)
 • Maybank
 • RHB Bank
 • CIMB Bank
 • Bank Simpanan Nasional (BSN)

RM0.53

 Perbankan Internet

 • Maybank2u
 • CIMB Clicks

Tiada

 JomPay

 • Klik disini untuk 40 bank terlibat.
Tiada

 SSPN1M-i Plus online

 • www.lovesspn.com
 • Rakan Niaga Affliate (RNA)
 • Ejen Pemasaran Online (EPO)

Tiada

 


Soalan 17:

Adakah simpanan yang dibuat boleh dikeluarkan pada bila-bila masa?

Jawapan:

Simpanan hanya boleh dikeluarkan selepas tiga (3) tahun dari tarikh pembukaan akaun dan jumlah minimum yang perlu ada di dalam akaun adalah sebanyak RM1,000. Selepas tempoh tiga (3) tahun tersebut, pendeposit boleh membuat pengeluaran pada bila-bila masa dan masih tertakluk dengan syarat baki minimum yang ditetapkan.


Soalan 18:

Apakah yang akan terjadi sekiranya pendeposit gagal membuat bayaran komitmen bulanan sehingga tarikh bayaran yang ditetapkan?

Jawapan:

Sekiranya tiada sebarang bayaran diterima selepas tempoh ihsan, maka akaun akan ditutup serta-merta.


Soalan 19:

Sekiranya penerima manfaat telah mencapai umur 29 tahun, adakah pendeposit boleh meneruskan simpanan?

Jawapan:

Tidak boleh. Apabila penerima manfaat telah mencapai had umur yang ditetapkan, akaun akan ditutup secara automatik. Penerima manfaat hendaklah membuka akaun untuk diri sendiri sekiranya ingin meneruskan penabungan.


Soalan 20:

Bagaimana caranya jika pendeposit bercadang untuk bertukar pakej?

Jawapan:

Sekiranya pendeposit bercadang menukar pakej yang lain, beliau hendaklah menutup akaun sedia ada terlebih dahulu dan membuka akaun yang baharu.


Soalan 21:

Sekiranya pendeposit telah menutup akaun, adakah perlu menunggu tempoh tertentu untuk pembukaan akaun baharu?

Jawapan:

Tidak. Pendeposit boleh membuka akaun baharu tanpa perlu menunggu tempoh tertentu. Walau bagaimanapun, penyertaan semula dianggap baharu dan pendeposit akan menerima Sijil Takaful baharu dengan tempoh perlindungan yang baharu.


Soalan 22:

Jika penerima manfaat meninggal dunia, adakah akaun akan ditutup secara automatik?

Jawapan:

Akaun akan ditutup setelah mendapat makluman kematian daripada pendeposit. Pendeposit hendaklah mengemukakan dokumen lengkap untuk tuntutan khairat kematian.


Pelepasan Taksiran Cukai Pendapatan

Soalan 23:

SSPN1M-i Plus dan SSPN1M-i masing-masing menawarkan pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih tahun semasa sehingga RM6,000 bagi akaun yang dibuka untuk anak/ anak jagaan yang sah. Jika pendeposit mempunyai kedua-dua akaun, adakah pelepasan taksiran cukai pendapatan yang boleh dinikmati adalah sebanyak RM12,000?

Jawapan:

Tidak. Pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih bagi SSPN1M-i Plus dan SSPN1M-i hanya diberikan sehingga RM6,000. Walau bagaimanapun bagi akaun SSPN1M-i Plus , pendeposit boleh menikmati tambahan pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas sumbangan takaful yang dibayar kepada pengendali takaful sebanyak RM6,000, di bawah kategori pelepasan bagi insurans nyawa dan KWSP.


Soalan 24:

Jika penerima manfaat meninggal dunia, adakah pendeposit layak mendapat pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih yang dibuat?

Jawapan:

Tidak layak. Jika berlaku kematian penerima manfaat, akaun akan ditutup dan semua keistimewaan akan terbatal.


Perlindungan Takaful

Soalan 25:

Apakah 36 penyakit kritikal yang dilindungi takaful?

Jawapan:

36 penyakit kritikal adalah seperti yang disenaraikan di bawah:

1.

Stroke

19.

Major Organ/Bone Marrow Transplant

2.

Heart Attack

20.

Loss of Speech

3.

End Stage Kidney Failure

21.

Brain Surgery

4.

Cancer

22.

Heart Valve Surgery

5.

Coronary Artery By-Pass Surgery

23.

Terminal Illness

6.

Other Serious Coronary Artery Disease

24.

Bacterial Meningitis

7.

Angioplasty And Other Invasive Treatment For Major Corornary Artery Disease

25.

Major Head Trauma

8.

End Stage Liver Failure

26.

Chronic Aplastic Anaemia

9.

Fulminant Viral Hepatitis

27.

Motor Neurone Disease

10.

Coma

28.

Parkinson Disease

11.

Benign Brain Tumor

29.

Alzheimer's Disease/ Irreversible Organic Degenerative Brain Disorders

12.

Paralysis/ Paraplegia

30.

Muscular Dystrophy

13.

Blindess/Total Loss of Sight

31.

Surgery to Aorta

14.

Deafness/Total Loss of Hearing

32.

Multiple Sclerosis

15.

Major Burns

33.

Primary Pulmonary Arterial Hypertension

16.

HIV Due to Blood Tranfusion

34.

Medullary Cystic Disease

17.

End Stage Lung Disease

35.

Severe Cardiomyopathy Systemic Lupus

18.

Encephalitis

36.

Eryhematosus with Lupus Nephritis


Soalan 26:

Adakah manfaat takaful yang ditawarkan boleh dituntut serta merta?

Jawapan:

Manfaat takaful boleh dituntut serta-merta bagi kes kemalangan. Bagi kes selain daripada kemalangan, manfaat takaful akan dibayar selepas tamat tempoh menunggu seperti di Jadual 5:

Jadual 5: Tempoh Menunggu Bagi Tuntutan Manfaat Takaful

MANFAAT
TEMPOH MENUNGGU

Kematian Akibat Kemalangan (semua pakej)

 • Perlindungan serta-merta.

Kematian Biasa (selain Pakej Berlian)

 • 12 bulan dari tarikh kuat kuasa perlindungan bagi keadaan sedia ada*.
 • Perlindungan serta-merta (selain daripada keadaan sedia ada).

Kematian Biasa (Pakej Berlian)

 • 3 bulan bagi sebab-sebab semulajadi

Ilat Kekal Menyeluruh (selain Pakej Berlian)

 • 12 bulan dari tarikh kuat kuasa perlindungan bagi keadaan sedia ada*.
 • Perlindungan serta-merta (selain daripada keadaan sedia ada).

Ilat Kekal dan Separa (Pakej Berlian sahaja)

 • 12 bulan dari tarikh kuat kuasa perlindungan bagi keadaan sedia ada*.

Penyakit Kritikal

 • 30 hari (selain daripada penyakit sedia ada dan penyakit khusus)
 • 120 hari (penyakit khusus)

Manfaat Pendapatan Hospital

 • Akibat Kemalangan - serta-merta
 • Akibat Penyakit
 • i) 30 hari daripada tarikh kuat kuasa
  ii) 120 hari (penyakit khusus)

Soalan 27:

Apakah penyakit khusus?

Jawapan:

Berikut adalah senarai penyakit khusus:

 • Hipertensi, diabetes melitus dan penyakit kardiovaskular,
 • Semua tumor, kanser, sista, nodul, polip, batu sistem kencing dan sistem biliary
 • Semua penyakit telinga, hidung (termasuk sinus) dan tekak
 • Hernia, hemoroid, fistula, hidrosele, varikosele
 • Endometriosis termasuk penyakit sistem reproduktif
 • Gangguan spina vertebra (termasuk cakera) dan penyakit lutut

Soalan 28:

Adakah penyakit mental dilindungi takaful?

Jawapan:

Tidak dilindungi.


Soalan 29:

Adakah kematian disebabkan bunuh diri dilindungi takaful?

Jawapan:

Tidak. Jawatankuasa Syariah Pengendali Takaful telah memutuskan agar tiada manfaat dibayar atas sebab bunuh diri.


Soalan 30:

Adakah kematian disebabkan pengambilan dadah atau alkohol atau bahan-bahan terlarang yang berlebihan dilindungi takaful?

Jawapan:

Tidak.


Soalan 31:

Adakah perlindungan diberikan kepada anggota beruniform?

Jawapan:

Ya, selagi anggota beruniform tidak terlibat secara langsung dalam tugasan peperangan/ rusuhan, rusuhan awam sama ada diisytihar atau tidak.


Tuntutan Manfaat Takaful

Soalan 32:

Berapa lamakah tempoh yang akan diambil untuk mendapat manfaat takaful yang dituntut?

Jawapan:

Pembayaran akan dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap dan diserahkan kepada pengendali takaful.


Soalan 33:

Siapakah yang boleh membuat tuntutan bagi kematian pendeposit?

Jawapan:

Waris boleh membuat tuntutan, walau bagaimanapun manfaat takaful hanya akan dibayar kepada waris yang sah sahaja.


Soalan 34:

Bagaimanakah kaedah pemulangan simpanan dan bayaran manfaat takaful dilakukan bagi kes kematian pendeposit?

Jawapan:

Bagi kes kematian pendeposit, kaedah pemulangan simpanan dan pembayaran manfaat takaful oleh pengendali takaful adalah seperti berikut:

a)     Bagi jumlah simpanan atau manfaat yang kurang daripada RM3,000 - waris hendaklah mengisi dan menandatangani Bon Tanggung Rugi serta dokumen yang berkaitan yang mengikat dari segi undang-undang; atau

b)    Bagi jumlah simpanan atau manfaat takaful RM3,000 dan ke atas - Pengeluaran wang deposit dari akaun simati bagi baki semasa simpanan berjumlah RM3,000 dan ke atas (termasuk manfaat takaful dan dividen) dengan mengemukakan dokumen asal atau salinan:-

 • Geran Surat Kuasa Mentadbir/ Geran Probet (Petisyen di bawah Akta Probet dan Pentadbiran 1959) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Malaya; atau
 • Surat Kuasa Mentadbir yang dikeluarkan oleh Pejabat Tanah Dan Daerah; atau
 • Surat Kuasa Pentadbiran yang dikeluarkan oleh Amanah Raya Berhad, Seksyen 17 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Akuan/ Arahan).

Soalan 35:

Jika berlaku kematian pendeposit dan beliau mempunyai akaun SSPN1M-i Plus untuk 5 orang anak, adakah waris akan menerima manfaat kematian bagi kelima-lima akaun atau bayaran manfaat hanya diterima sekali sahaja kerana pendeposit yang sama?

Jawapan:

Manfaat kematian akan dibayar bagi kelima-lima akaun. Contohnya, bagi kematian biasa, sekiranya kelima-lima akaun tersebut adalah akaun Delima, jumlah keseluruhan manfaat kematian yang dibayar adalah sebanyak RM100,000. Manfaat tersebut akan dimasukkan semula ke dalam akaun masing-masing dan bayaran kepada waris akan dibuat mengikut proses penutupan seperti di Soalan 34.


Soalan 36:

Adakah elaun kemasukan hospital tertakluk dalam negara sahaja?

Jawapan:

Tidak. Elaun kemasukan hospital tidak terhad dalam Malaysia sahaja. Elaun juga layak dituntut bagi kemasukan hospital di luar negara selagi kunjungan tersebut bukan atas tujuan perubatan. Walau bagaimanapun, kemasukan hospital di Singapura dibayar bagi tujuan perubatan.


Kemaskini:08/09/2017