Keistimewaan:

  1. Premium dibayar oleh PTPTN.
  2. Perlindungan Ringgit ke Ringgit (takaful am) dan RM100,000.00 (takaful amanah).
  3. Khairat/ pampasan kematian untuk pendeposit (RM2,000.00) dan penerima manfaat (RM500.00).

Syarat:

  • Perlindungan takaful berupa manfaat dan/ atau khairat kematian disediakan kepada pendeposit yang layak dan berumur 18 hingga 65 tahun. Sekiranya berlaku kematian atas penerima manfaat yang berumur 1 hari hingga 28 tahun khairat kematian akan dibayar tertakluk kepada syarat dan peraturan yang ditetapkan.

 

Kemaskini: 02/01/2014