Pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan SSPN1M-i

 1. Ibu bapa dan ibu bapa angkat/ penjaga yang sah dari segi undang-undang yang menyimpan dalam akaun SSPN1M-i untuk manfaat anak diberi pelepasan sehingga maksima RM6,000.00 setahun tertakluk kepada jumlah simpanan bersih tahun semasa;
   
 2. Ibu bapa yang membuat taksiran berasingan dan telah membuka akaun simpanan SSPN1M-i berasingan atas anak yang sama diberikan pelepasan sehingga maksima RM6,000.00 seorang setahun;
   
 3. Ibu bapa yang membuat taksiran bersama dan telah membuka akaun simpanan SSPN1M-i berasingan diberi pelepasan sehingga maksima RM6,000.00 setahun; dan
   
 4. Individu yang menyimpan untuk diri sendiri tidak diberi pelepasan taksiran cukai.
   

 

Kemaskini: 16/01/2014