Skim Pinjaman Pendidikan PTPTN diwujudkan bagi tujuan untuk memberi pinjaman pendidikan kepada pelajar yang mengikuti pengajian di Institusi Pendidikan Tinggi (IPT) tempatan. Pinjaman pendidikan ini akan membolehkan pelajar membiayai sepenuh atau sebahagian yuran pengajian dan juga kos sara hidup sepanjang tempoh pengajian. Sekali gus, membuka lebih banyak peluang kepada semua golongan pelajar untuk melanjutkan pengajian di peringkat pendidikan tinggi.

Kemudahan pinjaman pendidikan PTPTN adalah terbuka kepada pelajar yang menyambung pengajian di Institusi Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) dan Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (IPTS) tempatan sahaja. Ianya selaras dengan Seksyen 2, Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional 1997 (Akta 566) iaitu Institusi Pendidikan Tinggi yang ditubuhkan di bawah:

  • Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971;
  • Akta Institut Teknologi MARA 1976;
  • Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996;
  • Politeknik yang ditubuhkan dan disenggarakan oleh Menteri di bawah Akta Pendidikan 1996; dan
  • Mana-mana institusi pendidikan tinggi lain yang ditubuhkan atau disifatkan telah ditubuhkan di bawah Akta Pendidikan 1996 dan yang ditentukan oleh Menteri sebagai suatu institusi pendidikan tinggi.

 

Skop Pembiayaan Pendidikan
Skop pinjaman pendidikan mengikut peringkat pengajian bagi IPTA/ IPTS/ Politeknik adalah seperti berikut: 
 
PERINGKAT PENGAJIAN KATEGORI IPT YANG DIBIAYAI
 Diploma Sepenuh Masa IPTA, Politeknik dan IPTS
 Diploma Separuh Masa IPTA, Politeknik dan IPTS*
 Diploma PJJ IPTA
 Diploma Lanjutan IPTA dan Politeknik
 Ijazah Pertama Sepenuh Masa IPTA dan IPTS
 Ijazah Pertama Separuh Masa IPTA dan IPTS*
 Sarjana Sepenuh Masa / Separuh Masa / PJJ IPTA
 Doktor Falsafah Sepenuh Masa / Separuh Masa / PJJ IPTA
 Kursus Profesional Sepenuh Masa / Separuh Masa /
 PJJ
IPTA

 

Nota:
* Pinjaman pendidikan dikhususkan kepada pelajar IPTS di UNITEM, UNITAR, Wawasan Open University dan Asia E University.

 

Kemaskini: 30/07/2016