• Tawaran pinjaman pendidikan tertakluk kepada syarat-syarat kelayakan yang ditetapkan oleh PTPTN. Klik di sini.
  • Tempoh pinjaman ditentukan mengikut semester semasa permohonan lengkap diterima.
  • Keputusan permohonan pinjaman Klik di sini.
  • Panduan mencetak dan mengisi dokumen tawaran pinjaman. Klik di sini.
  • Tempoh sah laku tawaran pinjaman adalah 14 hari dari tarikh kelulusan.
  • Dokumen perjanjian lengkap perlu dilekatkan setem hasil dan dihantar bersama dokumen sokongan lain.
  • Peminjam yang ingin menolak tawaran pinjaman perlu menghantar Borang Pembatalan dan Penolakan Tawaran Pinjaman Pendidikan PTPTN di mana-mana Pejabat PTPTN Negeri.

 

Kemaskini:27/05/2014