Penawaran Ujrah

 

Bil

Perkara

Sebelum 31 Mac 2015

Bermula 1 April 2015

Bermula 1 Julai 2015

1.

Bayaran pendahuluan

Tiada sebarang pendahuluan ansuran bulanan diperlukan

Satu bulan anggaran ansuran bulanan mengikut JBB Ujrah perlu dibayar.

Peminjam perlu menjelaskan sekurang-kurangnya 50% jumlah tunggakan

2.

Kos Penguatkuasaan dan Kos Pelbagai (Kos Duti Setem, Kos Insurans)

Bayaran boleh ditangguhkan semasa permohonan Ujrah dibuat. Tuntutan kos akan dilakukan secara berasingan selepas pertukaran ujrah.

Kos penguatkuasaan dan kos pelbagai perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum permohonan pertukaran ujrah diproses.

Kos penguatkuasaan, WPP (sekiranya ada) dan kos pelbagai perlu diselesaikan terlebih dahulu sebelum permohonan pertukaran ujrah diproses.

  1. Penawaran Ujrah terbuka kepada semua peminjam konvensional (kecuali penerima WPP bukan peminjam).

  2. Pertukaran pinjaman kepada pembiayaan Ujrah (1%) layak kepada semua peminjam KECUALI;

    1. Peminjam disahkan meninggal dunia atau ilat; atau

    2. Peminjam yang telah mendapat pengecualian bayaran balik kerana mendapat Ijazah Kelas Pertama.

  3. Berkuatkuasa 1 Julai 2015 peminjam perlu menjelaskan sekurang-kurangnya 50% jumlah tunggakan, kos  penguatkuasaan dan kos pelbagai (sekiranya ada) terlebih dahulu sebagai komitmen peminjam untuk membolehkan tawaran Ujrah diproses. Peminjam perlu memaklumkan kepada PTPTN selepas bayaran dibuat.

 

Tempoh Bayaran Balik Pembiayaan Ujrah

  1. Asas tempoh bayaran balik adalah berdasarkan Jumlah Prinsipal Ujrah .  

Jumlah Prinsipal Ujrah

Tempoh Bayar Balik

RM 10,000.00 dan kebawah

60 bulan ( 5 tahun )

Melebihi RM 10,000 hingga RM 22,000

120 bulan ( 10 tahun )

Melebihi RM 22,000 hingga RM 50,000

180 bulan ( 15 tahun )

Melebihi RM 50,000

240 bulan ( 20 tahun )

 

2.  Walau bagaimanapun, peminjam boleh membuat rundingan untuk melanjutkan tempoh bayaran balik melebihi tempoh yang telah ditetapkan dengan membuat penstrukturan semula. Kos upah 1% akan dikenakan sepanjang tempoh tersebut.

3.   Bagi peminjam yang ingin memanjangkan tempoh bayaran balik, perlu mengemukakan salinan slip gaji terkini atau penyata kwsp atau penyata pendapatan (bagi yang bekerja sendiri).

4.   Had umur maksimum bagi tempoh bayaran balik pinjaman pendidikan Ujrah adalah sehingga 60 tahun tertakluk kepada rundingan dan persetujuan PTPTN

 

Cara Permohonan

Permohonan pertukaran Ujrah hendaklah dibuat melalui kaunter PTPTN di cawangan PTPTN seluruh negara. Peminjam akan diberikan dokumen tawaran dan hendaklah mengembalikan kepada PTPTN sebelum tamat tempoh sah laku.

Sila lengkapkan Borang Kemas Kini Pertukaran Pembiayaan Ujrah dan hantarkan ke kaunter PTPTN berhampiran.

Tempoh Sahlaku Perjanjian

Peminjam hendaklah memulangkan semula perjanjian yang telah dilengkapkan beserta Setem Hasil selewat-lewatnya 14 hari daripada tarikh tawaran pertukaran Ujrah.

Jika gagal, peminjam hendaklah membuat permohonan semula pertukaran Ujrah dengan jumlah prinsipal berbeza disebabkan penambahan kos pentadbiran.

 

Kemaskini: 15/02/2016