Penahanan pengeluaran pembiayaan pendidikan akan dibuat pada mana-mana semester atas sebab-sebab berikut:

  • Memperolehi keputusan peperiksaan PNG/ GPA di bawah 2.0;
  • Menangguhkan pengajian; atau
  • Dikenakan tindakan tatatertib bagi kes pelajar digantung pengajian oleh IPT.

Kaedah penahanan pengeluaran pembiayaan pelajar IPTA/ Politeknik dan IPTS yang mendapati keputusan peperiksaan PNG/ GPA di bawah 2.0 adalah seperti berikut:

Kaedah Penahanan Bayaran Pembiayaan Pendidikan PTPTN Bagi Pelajar IPTA dan Politeknik

Contoh Semester Pengajian

Bilangan Semester

PNG/ GPA

Status Penahanan Bayaran

Semester 1 Sesi 2011/2012

Pertama

< 2.0

Dibayar

Semester 2 Sesi
2011/2012

Kedua

2.0 dan ke atas

Dibayar

Semester 1 Sesi 2012/2013

Ketiga

< 2.0

Ditahan berasaskan peperiksaan Semester 1 Sesi 2011/2012

Semester 2 Sesi 2012/2013

Keempat

2.0 dan ke atas

Dibayar

Semester 1 Sesi 2013/2014

Kelima

2.0 dan ke atas

Ditahan berasaskan peperiksaan Semester 1 Sesi 2012/2013

Semester 2 Sesi 2013/2014

Keenam

2.0 dan ke atas

Dibayar

 

Kaedah Penahanan Bayaran Pembiayaan Pendidikan PTPTN Bagi Pelajar IPTS

Contoh Semester Pengajian

Bil. Semester

PNG/GPA

Status Penahanan Bayaran

Semester 1 Sesi 2011/2012

Pertama

< 2.0

Dibayar

Semester 2 Sesi 2011/2012

Kedua

2.0 dan ke atas

Ditahan berasaskan peperiksaan  Semester 1 Sesi 2011/2012

Semester 1 Sesi 2012/2013

Ketiga

< 2.0

Dibayar

Semester 2 Sesi 2012/2013

Keempat

2.0 dan ke atas

Ditahan berasaskan peperiksaan Semester 1 Sesi 2012/2013

 

Bagi pelajar yang digantung pengajian kerana tindakan tatatertib, pengeluaran pembiayaan akan ditahan. Bayaran hanya akan dibuat setelah pelajar disahkan IPT mendaftar semula pengajian.

 

Kemaskini:10/10/2013