Jadual Kemaskini Maklumat Bagi Proses Penawaran Ujrah

TAHUN KELULUSAN PINJAMAN TARIKH MULA KEMASKINI
2006, 2007 dan 2008 20/9/2010
2003, 2004 dan 2005 01/11/2010
2002 dan tahun-tahun sebelumnya 01/12/2010