Pengecualian Bayaran Balik Pinjaman Bagi Peminjam Yang Memperolehi Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Kelas Pertama:

  • Peminjam mendapat Kepujian Kelas Pertama bagi Ijazah Sarjana Muda.
  • Syarat-syarat kelulusan serta dokumen sokongan bagi pengecualian bayaran balik seperti di Jadual 2.

 

Jadual 2: Syarat Dan Kaedah Kelulusan Pengecualian Bayaran Balik Pinjaman PTPTN

Tamat Pengajian Sebelum Tahun 2010 Tamat Pengajian Mulai 1 Januari 2010

 

Peminjam yang diluluskan tajaan pinjaman selepas 1 Julai 2005 dan menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian Kelas Pertama atau setaraf dengannya sebelum 1 Januari 2010 berdasarkan kelulusan Senat dan memenuhi syarat-syarat berikut:

i)   Mengikuti kursus secara sepenuh masa.
ii)  Berjaya menamatkan pengajian dalam tempoh yang telah
     ditetapkan dalam dokumen tawaran pembiayaan PTPTN.
iii) Pinjaman pendidikan PTPTN tidak bertindih
     dengan sebarang penajaan lain.

iv) Kursus yang diikuti oleh peminjam di IPTS telah
     memperolehi Sijil Perakuan Akreditasi daripada MQA

 

 

Peminjam yang menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian Kelas Pertama atau setaraf dengannya bermula 1 Januari 2010 berdasarkan kelulusan Senat dan memenuhi syarat-syarat berikut:

i.   Mengikuti kursus secara sepenuh masa.
ii.  Berjaya menamatkan pengajian dalam tempoh yang
     telah ditetapkan dalam dokumen tawaran pinjaman
     PTPTN.
iii. Pinjaman pendidikan PTPTN tidak bertindih
    dengan sebarang penajaan lain.
iv. Peminjam hendaklah mengemukakan
    permohonan yang lengkap kepada PTPTN
    dalam tempoh dua belas (12) bulan daripada
    tarikh pengijazahan semasa konvokesyen.

v. Kursus yang diikuti oleh penerima biaya di IPTS
    telah memperolehi Sijil Perakuan Akreditasi
    daripada MQA.

 


Dokumen yang perlu disertakan:

i. Akuan Peminjam yang telah lengkap diisi.
ii. Salinan Ijazah Sarjana Muda Kepujian Kelas Pertama atau setaraf dengannya yang disahkan
iii. Salinan transkrip keputusan peperiksaan yang disahkan.
iv. Salinan Sijil Perakuan Akreditasi daripada MQA yang disahkan (Bagi peminjam IPTS).
v. Surat pengesahan Kelas Pertama (jika tidak dicatatkan perkataan "Kelas Pertama" pada Ijazah).

Nota :

i) Salinan dokumen sokongan hendaklah disahkan oleh pegawai yang diberi kuasa seperti ditetapkan oleh PTPTN iaitu Bahagian Akademik IPT atau Bahagian Yang Mengeluarkan Transkrip dan Skroll di mana peminjam mengikuti pengajian sahaja.
ii) Cop pengesahan hendaklah mengandungi Nama Pegawai, Jawatan dan Nama Jabatan.
iii)Bagi tranksrip yang tidak dinyatakan maklumat permarkahan/penggredan, surat makluman pengiraan dan penentuan permarkahan/penggredan daripada IPT perlu disertakan

Proses permohonan pengecualian bayaran balik pinjaman kerana mendapat Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama akan mengambil masa 60 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap diterima.

 

Kemaskini: 13/10/2016