PAKEJ

INTAN

DELIMA

TOPAS

ZAMRUD

NILAM

BERLIAN*

Simpanan
SSPN1M-i

RM20

RM40

RM90

RM180

RM270

RM200

Sumbangan Takaful

RM10

RM10

RM10

RM20

RM30

RM300

Jumlah

RM30

RM50

RM100

RM200

RM300

RM500

 

MANFAAT TAKAFUL

Kematian/Keilatan Kekal & Menyeluruh (Kemalangan)

RM40,000

RM40,000

RM40,000

RM80,000

RM120,000

RM1,000,000

Kematian/Keilatan Kekal & Menyeluruh (Biasa)

RM20,000

RM20,000

RM20,000

RM40,000

RM60,000

RM500,000

Keilatan Kekal & Sebahagian
(Biasa dan Kemalangan)

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

RM100,000

36 Penyakit Kritikal (Bayaran manfaat dipercepatkan)

RM10,000

RM10,000

RM10,000

RM20,000

RM30,000

RM100,000

Elaun Kemasukan Hospital/hari**

RM20

RM20

RM20

RM40

RM60

RM200

Khairat Kematian Pendeposit, Pasangan (yang pertama & sah sahaja) dan  anak

RM2,500 (Pendeposit dan pasangan)

RM2,500

RM1,000 (setiap anak – maksimum 3 orang anak sahaja)

RM18,000
(pendeposit)

RM9,000
(pasangan)

RM2,000
(setiap anak – maksimum 3 orang anak)

 

Nota:

*  Pakej Berlian adalah terhad kepada 2 akaun sahaja bagi seorang pendeposit atau perlindungan takaful maksimum sebanyak RM2,000,000.

** Elaun kemasukan hospital sehingga had maksimum selama 52 minggu.

 

Kemaskini : 09/05/2016