Peringatan Terakhir Oleh PTPTN

  • Peminjam yang telah menerima Peringatan Kedua tetapi tiada bayaran/ memberi maklum balas dalam tempoh 30 hari (1 bulan), Peringatan Terakhir oleh PTPTN akan dikeluarkan. Peminjam hendaklah membuat bayaran/ memberi maklum balas dalam tempoh 30 hari (1 bulan) dari tarikh Peringatan Terakhir.

  • Peminjam yang telah menerima Peringatan Terakhir dari PTPTN hendaklah menyelesaikan kesemua jumlah tunggakan yang dinyatakan di dalam Peringatan Terakhir tersebut berserta kos-kos yang terlibat.

  • Notis Tuntutan akan dikeluarkan terhadap peminjam yang gagal, abai dan/ atau cuai terhadap tuntutan yang tertera di Peringatan Terakhir.

Kemaskini: 15/02/2016