Tiada sebarang Sesi Kutipan Dokumen Tawaran di IPTA. Jadual akan dimaklumkan dari masa ke semasa.