Soalan 1: 
Apakah syarat-syarat untuk membuat bayaran balik melalui pengeluaran KWSP?

Jawapan: 
Syarat-syarat bagi pengeluaran KWSP untuk tujuan bayaran balik pinjaman  pendidikan PTPTN adalah seperti berikut:

  • Pengeluaran daripada Akaun II peminjam:

Perjanjian pinjaman pendidikan yang ditandatangani pada atau selepas 2 Januari 2001 (Peringkat Diploma dan ke atas  sahaja).

  •  Pengeluaran daripada Akaun II ibu/bapa peminjam (ibu/bapa peminjam adalah ahli):

-  Perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada atau selepas 1 April 2000 (Peringkat Ijazah Sarjana Muda sahaja).

-  Perjanjian pinjaman yang ditandatangani pada atau selepas 17 Januari 2006 (Peringkat Diploma sahaja).

 Soalan 2: 
Bagaimanakah kaedah permohonan pengeluaran Akaun II KWSP bagi tujuan pembayaran balik pinjaman PTPTN?

Jawapan: 
Permohonan pengeluaran Akaun II KWSP bagi bayaran balik pinjaman PTPTN hendaklah dibuat secara online melalui e-Pengeluaran di laman web KWSP. Peminjam hendaklah mempunyai i-Akaun KWSP untuk  menggunakan e-Pengeluaran.

 Soalan 3: 
Saya telah melanjutkan pengajian peringkat Ijazah dan menandatangani perjanjian pinjaman PTPTN pada 2 Januari 2000, adakah saya layak untuk mengeluarkan KWSP saya?

Jawapan: 
Tidak layak kerana pengeluaran oleh peminjam (peminjam adalah ahli) bagi kursus di peringkat Diploma dan ke atas adalah layak bagi perjanjian pinjaman pendidikan yang ditandatangani pada atau selepas 2 Januari 2001.


Kemaskini: 01/04/2016