Soalan 1 :
Bagaimanakah caranya untuk saya memaklumkan mengenai perubahan alamat dan butiran diri saya?

Jawapan :
Pengemaskinian maklumat butiran diri boleh dibuat melalui pengisian Borang Perubahan Maklumat yang boleh didapati di kaunter PTPTN/ Bahagian Hal Ehwal Pelajar (HEP) IPT masing-masing/ Portal Rasmi PTPTN atau menulis surat rasmi ke PTPTN.Soalan 2 :
Bagaimanakah caranya untuk saya mendapatkan salinan dokumen perjanjian?

Jawapan :
Anda perlu mengisi Borang Permohonan Semula Salinan Dokumen Perjanjian Pembiayaan PTPTN di Portal Rasmi PTPTN serta mengepilkan bersama wang pos atau bank draf bernilai RM90.00 dan hantarkan kepada PTPTN. Pihak PTPTN mengambil masa 7 hari bekerja untuk memproses permohonan tersebut dan mengemukakan semula kepada pelajar menerusi POS LAJU.Soalan 3 :
Bagaimanakah cara untuk saya menuntut salinan dokumen perjanjian. Saya belum lagi menerima salinan dokumen perjanjian. Berkemungkinan surat saya dikembalikan ke pejabat PTPTN kerana saya telah berpindah?

Jawapan :
Anda perlu mengemukakan Borang Permohonan Dokumen Perjanjian Pembiayaan (Asal) Yang Tidak Dituntut yang boleh didapati di Portal Rasmi PTPTN bersama-sama sampul Pos Ekspres bersaiz A4 dengan menulis nama dan alamat sendiri serta poskan ke PTPTN.Soalan 4 :
Sekiranya saya tidak dapat menuntut salinan dokumen perjanjian di PTPTN, bolehkah saya mewakilkan orang lain untuk menuntut dokumen tersebut?

Jawapan :
PTPTN membenarkan ibu bapa atau adik-beradik untuk menuntut dokumen tersebut bagi pihak anda. Sekiranya wakil selain daripada tersebut di atas, anda mestilah menulis surat rasmi dengan menyatakan nama dan no. kad pengenalan wakil atau mengisi Borang Permohonan Dokumen Perjanjian Pembiayaan (Asal) Yang Tidak Dituntut di Portal Rasmi PTPTN dan tandatangan anda pada borang tersebut mestilah sama dengan tandatangan dokumen perjanjian semasa anda memohon dahulu.Soalan 5 :
Sebelum saya menandatangani dokumen tawaran, saya dapati terdapat perbezaan maklumat pengajian yang saya ikuti pada surat tawaran pembiayaan pendidikan. Bolehkah saya meminda surat tawaran tersebut?

Jawapan :
Tidak boleh. Anda perlu menolak tawaran berkenaan dan mengemukakan semula permohonan baru.

 

Kemaskini: 22/01/2014