Pemberian Dividen Tahunan Bagi Pendeposit SSPN1M


Soalan 1 :
Siapakah yang layak menerima dividen?

Jawapan :
Pendeposit yang mempunyai akaun SSPN1M yang berstatus aktif semasa proses agihan dividen dilakukan adalah layak menerima dividen pada kadar yang diisytiharkan.


Soalan 2 :
Adakah pendeposit layak menerima dividen jika menutup akaun sebelum dividen diagihkan?

Jawapan :
Tidak layak.


Soalan 3 :
Adakah pendeposit layak menikmati dividen sekiranya membuat pengeluaran simpanan sebelum dividen diagihkan?

Jawapan :
Layak selagi tidak membuat penutupan akaun.


Soalan 4 :
Bagaimana dividen tersebut dibayar kepada pendeposit?

Jawapan :
Dividen akan dikreditkan terus ke akaun SSPN1M.


Soalan 5 :
Adakah dividen dikecualikan cukai pendapatan?

Jawapan :
Ya. Pendapatan dari dividen SSPN1M dikecualikan daripada cukai.

 

Kemaskini: 06/01/2018