Permohonan Bayaran Balik Pinjaman dan Deposit Simpanan SSPN1M-i
Melalui Kaedah Direct Debit

 

A) Maklumat Umum

Soalan 1 :
Apa itu  kemudahan Direct Debit ?
 

Jawapan :
Direct Debit adalah kemudahan bayaran balik pinjaman PTPTN dan deposit SSPN1M-i yang mana peminjam / pendeposit memberi kebenaran kepada PTPTN membuat sejumlah potongan secara berkala daripada Akaun Simpanan / Akaun Semasa mereka.

 


Soalan 2 :
Bagaimanakah kaedah memohon Direct Debit ?

Jawapan :
Mulai 19 April 2017, permohonan Direct Debit adalah secara online. Kaedah online ini adalah merupakan penambahbaikan yang dibuat menggantikan kaedah sedia ada yang menggunakan borang. Melalui kaedah ini, verification of authorization pemegang akaun adalah melalui Internet Banking yang menggunakan platform FPX.

Langkah-langkah permohonan:-            

     1. Layari Portal Rasmi PTPTN  (www.ptptn.gov.my)
     2. Klik pada ikon Permohonan Direct Debit

          a.   Permohonan Direct Debit Pinjaman
                -    Klik Mohon Direct Debit Pinjaman 
                -    Masukkan No Kad Pengenalan > Klik link Penyata Pinjaman yang dipaparkan.

 

Penyata Kira-Kira Pinjaman Ujrah

Penyata Kira-Kira Pinjaman Konvensional

 • Masukkan No. Kad Pengenalan.
 • Masukkan No. Kad Pengenalan.
 • Masukkan Kata Laluan. Klik TERLUPA KATA LALUAN untuk  mendapatkan Kata Laluan baharu.
 • Kata Laluan baharu akan dihantar ke alamat emel yang wujud di dalam sistem PTPTN. Sila kemaskini alamat emel baru di Portal PTPTN sekiranya emel tersebut tidak aktif dan ulangi langkah diatas
 • Masukkan No Pinjaman.
 • Sila hubungi Careline PTPTN untuk mendapatkan No. Pinjaman 03 - 2193 3000
 • Setelah login ke penyata kira-kira berjaya, klik Penyata Baki
 • Setelah login ke penyata kira-kira berjaya, klik Permohonan Direct Debit
 • Klik Permohonan Direct Debit
 

 

         b. Permohonan Direct Debit SSPN1M-i
             -      Klik Mohon Direct Debit Deposit SSPN1M-i
             -      Masukkan No Kad Pengenalan Pendeposit
             -      Klik Semakan Penyata SSPN1M-i
             -      Masukkan No Kad Pengenalan Pendeposit
             -      Masukkan Kata Laluan

Klik TERLUPA KATA LALUAN untuk mendapatkan Kata Laluan baharu pada alamat emel yang dimasukkan.

           -      Setelah login ke penyata simpanan berjaya, klik Pendaftaran Direct Debit.

 


Soalan 3 :
Apakah bank-bank yang menyediakan kemudahan ini ?

Jawapan :
Berikut adalah bank-bank yang menyediakan kemudahan Pendaftaran Direct Debit secara online.

 

Bil

Bank Tempatan

Bil

Bank Antarabangsa

1

  Bank Islam

1

 HSBC

2

  CIMB Bank

2

 OCBC Bank

3

  CIMB Bank Islamic

3

 OCBC Al - Amin

4

  Bank Rakyat

4

 Standard Chartered

5

  Maybank

5

 Standard Chartered Saadiq

6

  Maybank Islamic Bank

 

 

7

  Public Bank

 

 

8

  Public Islamic Bank

 

 

9

  RHB Bank

 

 

10

  RHB Islamic Bank

 

 

11

  Hong Leong Bank

 

 

12

  Hong Leong Islamic Bank

 

 

 


Soalan 4 :
Adakah kemudahan Direct Debit percuma?

Jawapan :
Ya, kemudahan Direct Debit adalah PERCUMA. Tiada caj dikenakan untuk permohonan dan setiap transaksi Direct Debit yang berjaya. Walau bagaimanapun, bayaran/ deposit pendaftaran dikenakan sebanyak RM1.00 pada setiap kali permohonan dibuat dan akan dipulangkan ke akaun pinjaman/ simpanan PTPTN dalam tempoh satu (1) hari bekerja.

 


B) Permohonan Direct Debit

 

Soalan 5 :
Apakah syarat-syarat permohonan Direct Debit ?

Jawapan :
Syarat-syarat permohonan Direct Debit adalah seperti berikut:

 1. Permohonan Direct Debit bagi bayaran balik pinjaman atau deposit simpanan adalah untuk Akaun Pinjaman yang berbaki hutang / Akaun Simpanan yang masih aktif.
 2. Amaun permohonan bagi bayaran balik mestilah sama atau melebihi ansuran bulanan yang ditetapkan. Bagi deposit simpanan, amaun minimum yang dibenarkan adalah RM20.
 3. Akaun bank yang dipilih untuk perlaksanaan Direct Debit mestilah berstatus Aktif.

 


Soalan 6 :
Berapakah tempoh masa proses permohonan Direct Debit ?

Jawapan :
Tempoh proses permohonan akan mengambil masa 3 hari bekerja daripada tarikh permohonan yang lengkap.

 


Soalan 7 :
Apakah sebab permohonan Direct Debit tidak berjaya diproses?

Jawapan :
Permohonan Direct Debit tidak berjaya diproses jika:-

 1. Akaun pemohon tidak aktif
 2. Kegagalan semasa proses log masuk ke sistem perbankan internet bank pembayar
 3. Kegagalan semasa proses pengesahan bayaran/deposit RM1 melalui sistem perbankan internet bank pembayar
 4. Baki akaun tidak mencukupi semasa proses pengesahan bayaran/deposit RM1 melalui sistem perbankan internet bank pembayar
 5. Sebab-sebab lain yang ditentukan oleh pihak bank pemohon.

 


C) Transaksi Potongan Direct Debit

 

Soalan 8 :
Bilakah potongan bayaran balik/ deposit SSPN1M-i melalui Direct Debit akan berlaku?

Jawapan :
Potongan bayaran balik dan deposit SSPN1M-i akan berlaku pada 1hb, 10hb atau 27hb setiap bulan tertakluk kepada tarikh kelulusan permohonan kebenaran Direct Debit oleh pihak bank pemohon.

 


Soalan 9 :
Apakah sebab transaksi potongan Direct Debit gagal dilakukan?

Jawapan :
Transaksi potongan Direct Debit gagal dilakukan kerana sebab-sebab berikut:

 1. Baki di dalam akaun tidak mencukupi
 2. Akaun pemohon tutup / Akaun tidak aktif
 3. Sebab-sebab lain yang ditentukan oleh pihak bank pemohon

 


Soalan 10 :
Apakah yang perlu dilakukan sekiranya transaksi potongan pada bulan tersebut
gagal dilakukan?

Jawapan :
PTPTN akan membuat potongan pada 1hb, 10hb atau 27hb  setiap bulan.  Sekiranya potongan tidak berjaya dilakukan pada salah satu tarikh tersebut, ini bermakna tiada bayaran balik/ deposit SSPN1M-i daripada peminjam/ pendeposit bagi bulan tersebut. Peminjam dikehendaki membuat bayaran balik melalui saluran lain bagi mengelakkan pinjaman menjadi tertunggak sekaligus memberi kesan kepada rekod CCRIS. 

Pendeposit juga digalakkan membuat simpanan melalui saluran lain bagi menikmati dividen yang diberikan.

 


Soalan 11 :
Adakah bayaran untuk ansuran bulan semasa akan dipotong bersekali dengan potongan pada bulan hadapan sekiranya Direct Debit tidak berjaya dilakukan. Sebagai contoh, transaksi potongan Direct Debit gagal kerana baki di dalam akaun tidak mencukupi (insufficient balance) ?

Jawapan :
Tidak. Setiap potongan adalah di atas jumlah ansuran bayaran balik sebulan sahaja. Sekiranya tiada potongan berjaya dilakukan dalam bulan tersebut, ini bermakna tiada bayaran balik daripada peminjam bagi bulan tersebut.

Oleh itu, peminjam hendaklah memastikan baki dalam akaun bank adalah mencukupi untuk memastikan potongan dapat dibuat sekaligus dapat menikmati kelebihan Direct Debit.

 


D) Lain - lain

Soalan 12 :
Bilakah pengemaskinian pada penyata peminjam dibuat selepas transaksi potongan Direct Debit berjaya dilakukan?

Jawapan :
Penyata akan dikemaskini  dalam tempoh 3 hari bekerja selepas potongan Direct Debit berjaya dilakukan.

 


Soalan 13 :
Bagaimanakah sekiranya peminjam ingin membatalkan Direct Debit?

Jawapan :
Pembatalan secara automatik akan dibuat sekiranya baki hutang keseluruhan pinjaman telah diselesaikan. Pembatalan di atas sebab-sebab lain adalah tertakluk persetujuan pihak PTPTN.

 


Soalan 14 :
Bolehkah Direct Debit menggunakan Kad Kredit untuk bayaran balik pinjaman PTPTN/ deposit SSPN1M-i?

Jawapan :
Tidak boleh. Direct Debit untuk bayaran balik PTPTN / deposit SSPN1M-i adalah menggunakan Akaun Simpanan / Akaun Semasa sahaja.

 


Soalan 15 :
Apakah kelebihan yang dinikmati peminjam yang membuat bayaran balik pinjaman menggunakan Direct Debit ?

Jawapan :
Kelebihan bagi peminjam yang membuat bayaran balik pinjaman melalui Direct Debit adalah seperti berikut:

 1. Peminjam layak menikmati Diskaun 10% menerusi insentif Bajet 2017 bagi setiap potongan yang berjaya dilakukan.
 2. Peminjam boleh memastikan bayaran balik pinjaman dibuat secara konsisten.
 3. Peminjam boleh mengelakkan hutang pinjaman menjadi tertunggak sekaligus mengelakkan tindakan penguatkuasaan seperti senarai hitam Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) dan saman.
 4. Peminjam boleh mengelakkan rekod buruk dalam Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS) apabila tiada tunggakan pinjaman.
 5. Memastikan simpanan secara konsisten setiap bulan. 

*Tertakluk pada terma dan syarat yang ditetapkan dari semasa ke semasa.

 


Soalan 16 :
Adakah permohonan Direct Debit boleh dibuat oleh selain peminjam PTPTN / pendeposit SSPN1M-i ? 

Jawapan :
Boleh. Walau bagaimanapun permohonan Direct Debit tidak membenarkan lebih dari satu pemegang akaun bank yang berlainan membuat potongan ke atas akaun pinjaman/ simpanan yang sama.

Contoh: 

Bil

Situasi

Status Permohonan

Catatan

1 Ibu membuat bayaran balik melalui DD bagi anak 

Permohonan DD dibenarkan

Satu pemegang akaun bank membuat potongan ke atas akaun pinjaman
Pemegang Akaun Bank : Ibu
2 Ibu dan Bapa membuat bayaran balik bagi anak yang sama

Permohonan DD tidak dibenarkan

Lebih dari satu pemegang akaun bank membuat potongan ke atas akaun pinjaman yang sama.
Pemegang Akaun Bank :

1) Ibu
2) Bapa

 

Kemaskini: 17/06/2017