Kaedah Tuntutan Manfaat Perlindungan Takaful:

 1. Muat turun dan lengkapkan Borang Permohonan Tuntutan Takaful.

  1. Di dalam borang tersebut pilih jenis permohonan yang ingin dituntut

  2. Pastikan semua dokumen sokongan disediakan.

 2. Borang tambahan seperti dijadual bawah perlu dilengkapkan bagi tuntutan berikut:

  1. Kematian Pendeposit.

  2. Ilat kekal dan sebahagian (Partial And Permanent Disability (PPD)).

  3. Ilat kekal dan menyeluruh (Total And Permanent Disability (TPD)).

  4. 36 penyakit kritikal (36 critical illness) (mengikut jenis penyakit).

 3. Hantar Borang Permohonan Tuntutan Takaful beserta semua dokumen yang berkaitan ke mana-mana Pejabat PTPTN Negeri atau Pejabat PTPTN Cawangan.

 

Senarai Borang:

Bil

 Nama Borang

Muat Turun

1

  Borang Permohonan Tuntutan Takaful 

 

Bil

Nama Borang

Muat Turun

Bil

Nama Borang

Muat Turun

Kematian Pendeposit

1   Borang Pengesahan Waris

2   MAR Form

Ilat Kekal dan Sebahagian
(Partial And Permanent Disability (PPD))

1  Claim Form

2  MAR Form

 

Ilat Kekal dan Menyeluruh
(Total And Permanent Disability (TPD))

1  Claim Form

2  MAR Form

 

36 Penyakit Kritikal

1

 Aplastic Anaemia

2

 Appalic Syndrome

3

 Acquired Immuno-Deficiency Syndrome (AIDS)

4

 Aorta Surgery

5

 Heart Attack

6

 Bacterial Meningitis

7

 Benign BrainTumour

8

 Alzheimer Disease

9

 Blindness

10

 Brain Surgery

11

 Systemic Lupus Erythematosus

12

 Cancer

13

 Cardiomyopathy

14

 Stroke

15

 Chronic Liver Disease

16

 Chronic Lung Disease

17

 Coma

18

  Pulmo Art Hypt

19  Deafness

20  Poliomyelitis

21  Encephali

22  Fulminant Viral Hepatitis

23  Parkinson

24  Heart Valve Replacement

25  Kidney Failure

26  Paralysisc

27  Loss Of Ind Existence

28  Loss Of Speech

29  Major Burn

30  Other Serious Coronary Artery Disease

31  Major Head Trauma

32  Major Organ Transplant

33  Medullary Cystic Disease

34  Multiple Sclerosis

35  Motor Neurone Disease

36  Claim Form