Menu Capaian Borang ini bertujuan untuk pengguna membuat capaian borang-borang yang penting berkenaan pinjaman PTPTN. Sila klik pada nama borang di bawah untuk membuat pilihan anda. Untuk makluman borang-borang adalah dalam format Adobe Acrobat (*.pdf) kecuali borang online dan seperti yang dinyatakan. Maklumat setiap borang dijelaskan seperti di bawah :

No

Borang

Keterangan

1.

 Borang Permohonan Tuntutan Takaful

Kemudahan waris membuat laporan kematian/ keilatan peminjam & pendeposit/ penerima manfaat SSPN-i serta tuntutan perlindungan insurans/ takaful.

2.

Borang Permohonan Dan Akuan Penerima Biaya Bagi Pengecualian Bayaran Balik Pembiayaan Kerana Mendapat Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Kelas Pertama Atau Setaraf Dengannya

Bagi tujuan permohonan pengecualian bayaran balik pinjaman. Borang Akuan Pelajar adalah salah satu dokumen yang mesti dilampirkan semasa membuat permohonan.

3.

Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Balik

Bagi memohon penangguhan bayaran balik setelah tamat pengajian.

4.

Borang Pembatalan Perjanjian dan Penolakan Pembiayaan Pendidikan PTPTN

Bagi memaklumkan hasrat untuk membatalkan perjanjian dan penolakan pembiayaan pendidikan kerana dapat penaja lain atau berhenti/ gagal pengajian.

5.

Borang Pemilihan Kaedah Bayaran Balik Pinjaman PTPTN

Bagi maklum balas pengemaskinian maklumat peminjam dan pemilihan kaedah bayaran balik samaada secara bayaran sendiri atau potongan gaji. Borang yang telah lengkap diisi haruslah dicetak, ditandatangani dan dihantar ke PTPTN bagi tujuan pengemaskinian.

6.

Borang Kebenaran/ Penamatan
Potongan Gaji Bulanan SSPN-i
/ SSPN-i Plus

Bagi tujuan permohonan potongan gaji SSPN-i/ SSPN-i Plus atau sebarang perubahan potongan (penambahan/ pengurangan/ penamatan) untuk simpanan ke dalam akaun SSPN-i/ SSPN-i Plus. Sila klik di sini untuk maklumat lanjut.

7.

Borang Kebenaran Potongan Gaji Bagi Bayaran Balik Pembiayaan Pendidikan PTPTN 

Borang ini perlu dilengkapkan oleh penerima biaya bagi tujuan membenarkan bayaran balik pembiayaan pendidikan PTPTN melalui potongan gaji dilakukan. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah ditandatangani dan dihantar ke Pejabat PTPTN yang berhampiran.

8.

Borang Pendaftaran Majikan Dan Panduan Potongan Gaji

Borang ini perlu dilengkapkan oleh majikan yang pada kali pertama membuat potongan gaji pekerja sama ada untuk bayaran balik pembiayaan PTPTN, penambahan deposit SSPN-i atau SSPN-i Plus. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah ditandatangani dan dihantar ke Pejabat PTPTN yang berhampiran. Majikan yang terlibat adalah:

(i) Agensi Kerajaan Persekutuan/ Kerajaan Negeri yang menguruskan sendiri potongan gaji kakitangan (tidak melalui Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM)); dan

(ii) Agensi Swasta

9.

Borang Potongan Gaji PTPTN Oleh Majikan

Borang ini perlu dilengkapkan oleh majikan pada setiap bulan bagi potongan gaji pekerja untuk bayaran balik pembiayaan PTPTN, penambahan deposit SSPN-i atau SSPN-i Plus. Borang yang telah lengkap diisi hendaklah dikemukakan secara softcopy kepada Bahagian Potongan Gaji, Jabatan Kewangan, PTPTN sama ada melalui e-mel atau File Transfer Protocol (FTP).

10.

Borang Pengesahan Pendapatan*

Gunakan borang pengesahan ini sekiranya Ibu Bapa/ Penjaga tidak mempunyai Slip Gaji/ Borang J/ Kad Pesara/ Penyata Pencen atau pengesahan lain.

11.

Borang Permohonan Perlanjutan Tempoh Pembiayaan Pendidikan

Bagi tujuan permohonan perlanjutan tempoh pinjaman pendidikan PTPTN. Borang ini hendaklah dikemukakan dengan lengkap kepada HEP IPT masing-masing.

12.

 Borang Permohonan Pengesahan Baki Pembiayaan (Individu)

Borang Permohonan Baki Pinjaman ini adalah borang yang perlu dipohon dan diisi samada peminjam ataupun wakil peminjam bagi tujuan pengesahan baki pinjaman keseluruhan yang perlu dilangsaikan mengikut kepada tempoh masa yang tertentu. Dengan menggunapakai borang ini, maka peminjam tidak perlu lagi membuat surat rasmi berkenaan pengesahan jumlah baki pinjaman. (Baca FAQ di sini). Borang yang telah lengkap diisi haruslah dicetak, ditandatangani dan dihantar ke PTPTN bagi tujuan pengemaskinian.

13.

Borang Permohonan Pengesahan Baki Pembiayaan (Wakil)

Borang Permohonan Baki Pinjaman ini adalah borang yang perlu dipohon dan diisi samada peminjam ataupun wakil peminjam bagi tujuan pengesahan baki pinjaman keseluruhan yang perlu dilangsaikan mengikut kepada tempoh masa yang tertentu. Dengan menggunapakai borang ini, maka peminjam tidak perlu lagi membuat surat rasmi berkenaan pengesahan jumlah baki pinjaman. (Baca FAQ di sini). Borang yang telah lengkap diisi haruslah dicetak, ditandatangani dan dihantar ke PTPTN bagi tujuan pengemaskinian.

14.

Borang Permohonan Pembukaan Akaun SSPN-i

Borang Permohonan Pembukaan Akaun SSPN-i dalam bentuk Adobe Acrobat (*.pdf). Sila baca dengan lebih lanjut di sini.

15.

Borang Pembukaan Akaun SSPN-i Plus

Borang permohonan pembukaan akaun SSPN-i Plus.

16.

 Borang Perubahan Maklumat Pelanggan

Borang ini bertujuan untuk pelanggan membuat sebarang perubahan.

17.

Borang Permohonan Dokumen Perjanjian Pembiayaan (Asal) Yang Tidak Dituntut

Borang ini bertujuan untuk peminjam yang ingin membuat tuntutan semula salinan asal dokumen perjanjian (simpanan pelajar) yang dikembalikan oleh Pos Malaysia setelah dihantar oleh PTPTN kepada pelajar melalui pos.

18.

Borang Permohonan Salinan Dokumen Perjanjian Pembiayaan Pendidikan

Borang ini bertujuan untuk peminjam yang telah kehilangan salinan asal dokumen perjanjian yang telah diberikan sebelum ini dan memohon sesalinan dokumen perjanjian PTPTN bagi tujuan Pengeluaran KWSP atau untuk simpanan peminjam.

19.

Borang Kemaskini Maklumat Pertukaran Pembiayaan Ujrah 

Borang ini bertujuan untuk peminjam mengemaskini maklumat pertukaran Ujrah.

20.

Borang Pengesahan Dan Akuan Penerima Biaya Untuk Pemulangan Lebihan Bayaran Balik

Borang ini bertujuan untuk digunakan oleh penerima biaya yang ingin membuat tuntutan lebihan bayaran daripada PTPTN.

21.

Borang Penetapan Tarikh Urusan Pembiayaan Pendidikan PTPTN Secara Berjadual

Borang ini bertujuan untuk digunakan oleh IPT dalam menentukan julat semester bagi pengajian yang ditawarkan di IPT berkenaan.

22.

Borang Pengesahan Pemilihan Bank Pembayar Bagi Pengeluaran Pembiayaan Pendidikan PTPTN

Borang ini bertujuan untuk digunakan oleh IPT dalam menentukan pemilihan bank pembayar bagi pengeluaran pembiayaan pendidikan PTPTN.

23.

Borang Permohonan Pendaftaran IPT/ Kursus Untuk Kemudahan Pembiayaan Pendidikan PTPTN

Borang ini bertujuan untuk pendaftaran IPT/ kursus untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan pendidikan PTPTN.

24.

Borang Permohonan Penjadualan/ Penstrukturan Semula Pembiayaan Pendidikan PTPTN

Borang ini bertujuan untuk memberi peluang kepada penerima biaya menjadualkan/ menstrukturkan semula Jadual Bayaran Balik (JBB) pembiayaan pendidikan PTPTN berdasarkan kemampuan kewangan semasa penerima biaya.

25.

Borang Permohonan Pertukaran Kursus

Borang ini digunakan oleh penerima biaya yang ingin meneruskan pembiayaan PTPTN setelah mendapat kelulusan pertukaran program daripada IPT.

26.

Borang Pengesahan Waris Kepada Pendeposit SSPN-i / SSPN-i Plus (si mati)

Bagi tujuan permohonan pengeluaran deposit SSPN-i (baki simpanan kurang RM3000.00) untuk kes kematian.

27.

Borang Bon Tanggung Rugi SSPN-i / SSPN-i Plus

Bagi tujuan permohonan pengeluaran deposit SSPN-i (baki simpanan kurang RM3000.00) untuk kes kematian.

 

28.

Borang Bon Tanggung Rugi Pulangan Lebihan Bayaran Balik Pembiayaan PTPTN

Bagi tujuan tuntutan lebihan bayaran balik yang tidak melebihi RM3,000.00 yang perlu dilengkapkan oleh waris kepada peminjam yang telah meninggal dunia.

29.

Borang Pindaan Deposit SSPN-i / Lebihan Bayaran Balik Pembiayaan

Bagi tujuan membuat pindahan deposit SSPN-i atau lebihan bayaran balik  pembiayaan ke akaun pendeposit/ penerima biaya yang sama/ lain.

30.

Borang Pembatalan Potongan Gaji Bagi Penerima Biaya PTPTN

Borang Pembatalan Potongan Gaji Bagi Penerima Biaya PTPTN

31.

Borang Permohonan Perkhidmatan Auto Debit

Bagi tujuan permohonan perkhidmatan debit akaun bank (auto debit) untuk simpanan ke dalam akaun SSPN- i Plus.

32.

Borang Maklumat Pekerjaan dan Majikan

Borang ini perlu dilengkapkan oleh penerima biaya bagi tujuan pengemaskinian maklumat pekerjaan dan majikan.


* Borang Pengesahan Pendapatan ini hendaklah diserahkan bersama-sama dengan borang permohonan pinjaman pendidikan PTPTN.


Sila lengkapkan borang-borang yang berkaitan dan poskan ke alamat:

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional,
Tingkat Bawah, Menara PTPTN,
Blok D, Megan Avenue II,
No.12, Jalan Yap Kwan Seng,
50450 Kuala Lumpur.