Menu Capaian Borang ini bertujuan untuk pengguna membuat capaian borang-borang yang penting berkenaan pinjaman PTPTN. Sila klik pada nama borang di bawah untuk membuat pilihan anda. Untuk makluman borang-borang adalah dalam format Adobe Acrobat (*.pdf) kecuali borang online dan seperti yang dinyatakan. Maklumat setiap borang dijelaskan seperti di bawah :

No Borang Keterangan
1. Surat Akuan Bagi tujuan surat akuan bagi peminjam yang membuat rundingan bagi kes saman/ senarai hitam imigresen.
2. Borang Permohonan Pembatalan Potongan Gaji Bagi tujuan pembatalan pembayaran balik melalui potongan gaji, peminjam perlu mengisi borang permohonan pembatalan. Borang yang telah lengkap perlu ditandatangani dan dihantar ke PTPTN. Permohonan ini hanya dibenarkan sekiranya peminjam/ penerima biaya telah menyelesaikan keseluruhan pinjaman.
3.

 Borang Permohonan Tuntutan Takaful

Kemudahan waris membuat laporan kematian/ keilatan peminjam & pendeposit/ penerima manfaat SSPN-i serta tuntutan perlindungan insurans/ takaful.
4.

Borang Akuan Pelajar Bagi Permohonan Pengecualian Bayaran Balik Pembiayaan

Bagi tujuan permohonan pengecualian bayaran balik pinjaman. Borang Akuan Pelajar adalah salah satu dokumen yang mesti dilampirkan semasa membuat permohonan.

5.

Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Balik

Bagi memohon penangguhan bayaran balik setelah tamat pengajian.

6.

Borang Pembatalan Perjanjian dan Penolakan Pembiayaan Pendidikan PTPTN

Bagi memaklumkan hasrat untuk membatalkan perjanjian dan penolakan pembiayaan pendidikan kerana dapat penaja lain atau berhenti/ gagal pengajian.

7.

Borang Pemilihan Kaedah Bayaran Balik Pinjaman PTPTN

Bagi maklum balas pengemaskinian maklumat peminjam dan pemilihan kaedah bayaran balik samaada secara bayaran sendiri atau potongan gaji. Borang yang telah lengkap diisi haruslah dicetak, ditandatangani dan dihantar ke PTPTN bagi tujuan pengemaskinian.

8.

Borang Kebenaran Potongan Gaji Bagi Peminjam PTPTN 

Bagi tujuan membenarkan potongan gaji dilakukan bagi membayar pinjaman PTPTN. Borang yang telah lengkap diisi haruslah ditandatangani dan dihantar ke PTPTN.

9.

Borang Pengesahan Pendapatan*

Gunakan borang pengesahan ini sekiranya Ibu Bapa/ Penjaga tidak mempunyai Slip Gaji/ Borang J/ Kad Pesara/ Penyata Pencen atau pengesahan lain.

11.

Borang Permohonan Perlanjutan Tempoh Pembiayaan Pendidikan

Bagi tujuan permohonan perlanjutan tempoh pinjaman pendidikan PTPTN. Borang ini hendaklah dikemukakan dengan lengkap kepada HEP IPT masing-masing.

12.

Borang Kebenaran/ Penamatan
Potongan Gaji Bulanan SSPN-i

Bagi tujuan permohonan potongan gaji SSPN-i atau sebarang perubahan potongan (penambahan/ pengurangan/ penamatan) untuk simpanan ke dalam akaun SSPN-i. Sila klik di sini untuk maklumat lanjut.

13.

Borang Perubahan Maklumat Dokumen Tawaran Pembiayaan

Bagi tujuan perubahan maklumat dalam dokumen tawaran pinjaman PTPTN.

14.  Borang Permohonan Baki Pinjaman (Individu)

Borang Permohonan Baki Pinjaman ini adalah borang yang perlu dipohon dan diisi samada peminjam ataupun wakil peminjam bagi tujuan pengesahan baki pinjaman keseluruhan yang perlu dilangsaikan mengikut kepada tempoh masa yang tertentu. Dengan menggunapakai borang ini, maka peminjam tidak perlu lagi membuat surat rasmi berkenaan pengesahan jumlah baki pinjaman. (Baca FAQ di sini). Borang yang telah lengkap diisi haruslah dicetak, ditandatangani dan dihantar ke PTPTN bagi tujuan pengemaskinian.

15. Borang Permohonan Baki Pinjaman (Wakil)

Borang Permohonan Baki Pinjaman ini adalah borang yang perlu dipohon dan diisi samada peminjam ataupun wakil peminjam bagi tujuan pengesahan baki pinjaman keseluruhan yang perlu dilangsaikan mengikut kepada tempoh masa yang tertentu. Dengan menggunapakai borang ini, maka peminjam tidak perlu lagi membuat surat rasmi berkenaan pengesahan jumlah baki pinjaman. (Baca FAQ di sini). Borang yang telah lengkap diisi haruslah dicetak, ditandatangani dan dihantar ke PTPTN bagi tujuan pengemaskinian.

16.

Borang Permohonan Pembukaan Akaun SSPN-i

Borang Permohonan Pembukaan Akaun SSPN-i dalam bentuk Adobe Acrobat (*.pdf). Sila baca dengan lebih lanjut di sini.

17.  Borang Makluman Pertukaran Alamat

Borang permohonan ini adalah untuk membolehkan peminjam/ pendeposit SSPN-i menukar alamat mereka. Borang yang telah lengkap diisi haruslah dicetak, ditandatangani dan dihantar ke PTPTN bagi tujuan pengemaskinian.

18.

Kaedah Bayaran Balik Pembiayaan

Senarai ini akan memaparkan semua kaedah yang ada bagi pembayaran balik pinjaman.
19.

Borang Permohonan Dokumen Perjanjian Pembiayaan (Asal) Yang Tidak Dituntut

Borang ini bertujuan untuk peminjam yang ingin membuat tuntutan semula salinan asal dokumen perjanjian (simpanan pelajar) yang dikembalikan oleh Pos Malaysia setelah dihantar oleh PTPTN kepada pelajar melalui pos.

20.

Borang Permohonan Salinan Dokumen Perjanjian Pembiayaan Pendidikan

Borang ini bertujuan untuk peminjam yang telah kehilangan salinan asal dokumen perjanjian yang telah diberikan sebelum ini dan memohon sesalinan dokumen perjanjian PTPTN bagi tujuan Pengeluaran KWSP atau untuk simpanan peminjam.

21.

Borang Kemaskini Maklumat Pertukaran Ujrah 

Borang ini bertujuan untuk peminjam mengemaskini maklumat pertukaran Ujrah.
22.

Borang Tuntutan Lebihan Bayaran

Borang ini bertujuan untuk digunakan oleh penerima biaya yang ingin membuat tuntutan lebihan bayaran daripada PTPTN.
23.

Borang Penetapan Tarikh Urusan Pembiayaan Pendidikan PTPTN Secara Berjadual

Borang ini bertujuan untuk digunakan oleh IPT dalam menentukan julat semester bagi pengajian yang ditawarkan di IPT berkenaan.
24.

Borang Pengesahan Pemilihan Bank Pembayar Bagi Pengeluaran Pembiayaan Pendidikan PTPTN

Borang ini bertujuan untuk digunakan oleh IPT dalam menentukan pemilihan bank pembayar bagi pengeluaran pembiayaan pendidikan PTPTN.
25.

Borang Permohonan Pendaftaran IPT/ Kursus Untuk Kemudahan Pembiayaan Pendidikan PTPTN

Borang ini bertujuan untuk pendaftaran IPT/ kursus untuk mendapatkan kemudahan pembiayaan pendidikan PTPTN.
26.

Borang Permohonan Penjadualan/ Penstrukturan Semula Pembiayaan Pendidikan PTPTN

Borang ini bertujuan untuk memberi peluang kepada penerima biaya menjadualkan/ menstrukturkan semula Jadual Bayaran Balik (JBB) pembiayaan pendidikan PTPTN berdasarkan kemampuan kewangan semasa penerima biaya.
27.

Borang Permohonan Pertukaran Kursus

Borang ini digunakan oleh penerima biaya yang ingin meneruskan pembiayaan PTPTN setelah mendapat kelulusan pertukaran program daripada IPT.

28.

Borang Pengesahan Waris Kepada Pendeposit SSPN-i (si mati)

Bagi tujuan permohonan pengeluaran deposit SSPN-i (baki simpanan kurang RM3000.00) untuk kes kematian.
29. Borang Bon Tanggung Rugi SSPN-i

Bagi tujuan permohonan pengeluaran deposit SSPN-i (baki simpanan kurang RM3000.00) untuk kes kematian.

 

30. Borang Pindahan Deposit SSPN-i / Lebihan Bayaran Balik Pembiayaan Bagi tujuan pindahan deposit SSPN-i /Lebihan Bayaran Balik Pembiayaan

 


* Borang Pengesahan Pendapatan ini hendaklah diserahkan bersama-sama dengan
borang permohonan pinjaman pendidikan PTPTN.

Sila lengkapkan borang-borang yang berkaitan dan poskan ke alamat:PERBADANAN TABUNG PENDIDIKAN TINGGI NASIONAL
Lot G2, Tingkat Bawah,
Wisma Chase Perdana,
Off Jalan Semantan,
Damansara Heights,
50490 Kuala Lumpur.