Menu Capaian Borang ini bertujuan untuk pengguna membuat capaian borang-borang yang penting berkenaan pinjaman PTPTN. Sila klik pada nama borang di bawah untuk membuat pilihan anda. Untuk makluman borang-borang adalah dalam format Adobe Acrobat (*.pdf) kecuali borang online dan seperti yang dinyatakan. Maklumat setiap borang dijelaskan seperti di bawah :

 

No

Borang

Keterangan

1.

Borang Permohonan Pendaftaran IPT/ Kursus Untuk Kemudahan Pinjaman Pendidikan PTPTN

Borang ini bertujuan untuk pendaftaran IPT/ kursus untuk mendapatkan kemudahan Pinjaman pendidikan PTPTN.

2.

Borang Penetapan Tarikh Urusan Pinjaman Pendidikan PTPTN Secara Berjadual

Borang ini bertujuan untuk digunakan oleh IPT dalam menentukan julat semester bagi pengajian yang ditawarkan di IPT berkenaan.

3.

Borang Pengesahan Pendapatan*

Borang ini bertujuan untuk pengesahan pendapatan keluarga peminjam.

4.

Borang Pengesahan Pemilihan Bank Pembayar Bagi Pengeluaran Pinjaman Pendidikan PTPTN

Borang ini bertujuan untuk digunakan oleh IPT dalam menentukan pemilihan bank pembayar bagi pengeluaran Pinjaman pendidikan PTPTN.

5.

Borang Pembatalan Perjanjian dan Penolakan Pinjaman Pendidikan PTPTN

Bagi memaklumkan hasrat untuk membatalkan perjanjian dan penolakan Pinjaman pendidikan kerana dapat penaja lain atau berhenti/ gagal pengajian.

6.

Borang Permohonan Dokumen Perjanjian Pinjaman (Asal) Yang Tidak Dituntut

Borang ini bertujuan untuk peminjam yang ingin membuat tuntutan semula salinan asal dokumen perjanjian (simpanan pelajar) yang dikembalikan oleh Pos Malaysia setelah dihantar oleh PTPTN kepada pelajar melalui pos.

7.

Borang Permohonan Salinan Dokumen Perjanjian Pinjaman Pendidikan

Borang ini bertujuan untuk peminjam yang telah kehilangan salinan asal dokumen perjanjian yang telah diberikan sebelum ini dan memohon sesalinan dokumen perjanjian PTPTN bagi tujuan Pengeluaran KWSP atau untuk simpanan peminjam.

8.

Borang Permohonan Pertukaran Kursus

Borang ini digunakan oleh penerima biaya yang ingin meneruskan Pinjaman PTPTN setelah mendapat kelulusan pertukaran program daripada IPT.

9.

Borang Permohonan Dan Akuan Penerima Biaya Bagi Pengecualian Bayaran Balik Pinjaman Kerana Mendapat Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian Kelas Pertama Atau Setaraf Dengannya

Bagi tujuan permohonan pengecualian bayaran balik pinjaman. Borang Akuan Pelajar adalah salah satu dokumen yang mesti dilampirkan semasa membuat permohonan.

10.

Borang Kemaskini Maklumat Pertukaran Pinjaman Ujrah 

Borang ini bertujuan untuk peminjam mengemaskini maklumat pertukaran Ujrah.

11. Borang Permohonan Penggabungan Pinjaman

Penggabungan pinjaman ditawarkan kepada peminjam yang mempunyai lebih dari satu pinjaman untuk digabungkan menjadi satu pinjaman. Kemudahan ini bertujuan untuk memudahkan peminjam menguruskan satu pinjaman sahaja.

12.

Borang Permohonan Penangguhan Bayaran Balik

Bagi memohon penangguhan bayaran balik setelah tamat pengajian.

13.

Borang Pembatalan Potongan Gaji Bagi Peminjam PTPTN

Borang Pembatalan Potongan Gaji Bagi Peminjam PTPTN

14.

Borang Pindaan / Pembatalan Direct Debit (Pinjaman)

Permohonan pindaan / pembatalan Direct Debit bagi pinjaman PTPTN.

15.

Borang Permohonan Penjadualan/ Penstrukturan Semula Pinjaman Pendidikan PTPTN

Borang ini bertujuan untuk memberi peluang kepada penerima biaya menjadualkan/ menstrukturkan semula Jadual Bayaran Balik (JBB) Pinjaman pendidikan PTPTN berdasarkan kemampuan kewangan semasa penerima biaya.

16.

Borang Pindaan Deposit / Lebihan Bayaran Balik Pinjaman

Bagi tujuan membuat pindahan deposit SSPN1M-i atau lebihan bayaran balik  Pinjaman ke akaun pendeposit/ penerima biaya yang sama/ lain.

17.

Borang Bon Tanggung Rugi Pulangan Lebihan Bayaran Balik Pinjaman PTPTN

Bagi tujuan tuntutan lebihan bayaran balik yang tidak melebihi RM3,000.00 yang perlu dilengkapkan oleh waris kepada peminjam yang telah meninggal dunia.

18.

Borang Permohonan Pembukaan Akaun SSPN1M-i

Borang Permohonan Pembukaan Akaun SSPN1M-i dalam bentuk Adobe Acrobat (*.pdf). Sila baca dengan lebih lanjut di sini.

19.

Borang Pembukaan Akaun SSPN1M-i Plus Dan Penyertaan Pelan Takaful

Borang permohonan pembukaan akaun SSPN1M-i Plus.

20.

Borang Kebenaran/ Penamatan
Potongan Gaji Bulanan SSPN1M-i
/ SSPN1M-i Plus

Bagi tujuan permohonan potongan gaji SSPN1M-i/ SSPN1M-i Plus atau sebarang perubahan potongan (penambahan/ pengurangan/ penamatan) untuk simpanan ke dalam akaun SSPN1M-i/ SSPN1M-i Plus. Sila klik di sini untuk maklumat lanjut.

21.

Borang Permohonan / Pembatalan Perkhidmatan Auto Debit SSPN1M-i Plus

Bagi tujuan permohonan perkhidmatan debit akaun bank (auto debit) untuk simpanan ke dalam akaun SSPN1M- i Plus.

22.

Borang Pindaan / Pembatalan Direct Debit (Simpanan)

Permohonan pindaan / pembatalan Direct Debit bagi simpanan SSPN1M-i.

23.

 Borang Permohonan Tuntutan Takaful Pinjaman / SSPN1M-i

Kemudahan waris membuat laporan kematian/ keilatan peminjam & pendeposit/ penerima manfaat SSPN1M-i serta tuntutan perlindungan insurans/ takaful.

24. Borang Permohonan Tuntutan Takaful SSPN1M-i Plus Tuntutan perlindungan insurans/ takaful bagi SSPN1M-i Plus

25.

Borang Pengesahan Waris Kepada Pendeposit SSPN1M-i / SSPN1M-i Plus (si mati)

Bagi tujuan permohonan pengeluaran deposit SSPN1M-i (baki simpanan kurang RM3000.00) untuk kes kematian.

26.

Borang Bon Tanggung Rugi SSPN1M-i / SSPN1M-i Plus

Bagi tujuan permohonan pengeluaran deposit SSPN1M-i (baki simpanan kurang RM3000.00) untuk kes kematian.

 

27.

 Borang Perubahan Maklumat Pelanggan

Borang ini bertujuan untuk pelanggan membuat sebarang perubahan.


* Borang Pengesahan Pendapatan ini hendaklah diserahkan bersama-sama dengan borang permohonan pinjaman pendidikan PTPTN.


Sila lengkapkan borang-borang yang berkaitan dan poskan ke alamat:

Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional,
Tingkat Bawah, Menara PTPTN,
Blok D, Megan Avenue II,
No.12, Jalan Yap Kwan Seng,
50450 Kuala Lumpur.